Рішення № 12 від 07 травня 2015 р

 

 

РІШЕННЯ

 

м.Хмельницький                                                                  07 травня 2015 року

 

 

        Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 18.09.2012 року Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності–Хмельницька область-,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

     На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області від 18.03.2015 р. про несплату адвокатом 1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015 р. в сумі 1218,00 грн.

   23 березня 2015 р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення  до 01.04.2015 року  проте адвокат 1  своїх пояснень по суті питання, викладеного в поданні Ради адвокатів Хмельницької області, не надала, а щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015 р. - не сплатила.  Дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області  08 квітня 2015 року  було прийнято рішення  про порушення дисциплінарної справи  щодо адвоката 1.

      Проте, до КДКА від Ради адвокатів Хмельницької області  надійшла заява про відкликання раніше поданого подання про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності, оскільки остання  сплатила щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  за 2015 рік у встановленому розмірі.

    За обставин, що викладені, підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності  - відсутні, а порушена відносно  адвоката 1 дисциплінарна справа підлягає закриттю.

 

    На підставі вищевикладеного, керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1 Дисциплінарну справу відносно  адвоката  1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 18.09.2012 Хмельницькою обласною КДКА - закрити.

 

2 Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                        В.Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                  Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                   О.Т. Тарадай