Рішення № 1 від 13.01.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

13 січня 2020р.                                                                                 м. Хмельницький   

                                                        

          Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Німого С.О., членів палати  Дем’янової О.В., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б. за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 15.06.2011 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Чкалова, буд.17, кв. ***)

 

встановила:

 

         Із  матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що згідно подання Ради адвокатів Хмельницької області від 24 червня 2019 року, адвокат не сплатив до 31.01.2019р. щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019р.

         Рішення про порушення дисциплінарної справи було направлено адвокату із повідомленням про призначення справи до розгляду. Поштове відправлення повернулося у зв’язку із закінченням терміну зберігання. На засідання дисциплінарної палати адвокат був присутній, та надав усні і письмові пояснення.

         Адвокат зазначив, що займається індивідуальною адвокатською діяльністю і сплатити внески просто забув. Як тільки дізнався про несплату, одразу внески сплатив.  

Щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019р. сплачено адвокатом у липні 2019 року.

         Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

          Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

У відповідності до ст.65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

         Адвокат до 31.01.2019р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не сплатив, вказані внески ним  сплачені у липні 2019 року. Зазначені дії адвоката є порушенням строків сплати, отже є дисциплінарним проступком.

Таким чином, в діях адвоката присутній дисциплінарний проступок передбачений п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Враховуючи, що дисциплінарний проступок скоєно вперше, внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019р. хоч і з порушенням строків, але сплачено, дисциплінарна палата вважає, що дисциплінарне стягнення може бути застосовано без зупинення дії свідоцтва.

         Керуючись п.3 ч.1 ст.31, п.6 ч.2 ст.34,  ст.ст. 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

в и р і ш и л а :

 

         Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 15.06.2011 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Чкалова, буд.17, кв. ***) до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

          Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                             В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                     Н.В. Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                             С.О. Німий.