Рішення № 1 від 27.01.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

27 січня 2021 року                                                                           м. Хмельницький.

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Німого С.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 18.12.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 5 квартира ***), -

 

встановила:

 1. 19.11.2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката.
 2. 20.11.2020 року скарга Особа_1 передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю.
 4. 25 листопада 2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. 20.01.2021р. від адвоката  надійшли письмові пояснення.
 6. 27 січня 2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  
 7. У зв’язку із оголошеним в Україні карантином, засідання ДП КДКА Хмельницької області не проводилися.
  1. У своїй скарзі  Особа_1 вказує, що: «Так, адвокат в суді по справі № 686/*****/15-ц за позовом Особа_2 до мене…, Особа_3 про визнання правочину недійсним, здійснював представництво інтересів позивача Особа_3…

Предметом спору в даній справі був договір розподілу спадкового майна…

В подальшому Особа_3 та Особа_2 звернулися до мене з позовною заявою про визнання недійсним свідоцтв про право на спадщину… В даній справі адвокат  представляв інтереси позивача Особа_3.

… В травні 2018 року я звернулася до Хмельницького міськрайонного суду з позовом до Особа_3 та Особа_2 про визнання недійсним свідоцтва про право власності…В даній справі адвокат  представляв інтереси відповідача Замрій М.В…

Згодом у 2020 році у справі № 686/******/18 ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 27.03.2020 року було скасовано заходи забезпечення позову… мною на дану ухвалу було подано апеляційну скаргу. З відзиву на таку апеляційну скаргу я відповідача Особа_2 мені стало відомо, що останню у цій справі уже представляє адвокат , хоча попередньо він у цій справі представляв Особа_3

Слід зауважити, що Особа_3 та Особа_2 в попередній справі № 686/*****/15-ц були у статусі відповідно позивача та відповідача..

Таким чином, адвокат  представляв одночасно інтереси різних осіб, в тому числі позивача та відповідача у спорах з приводу одного і того ж предмету спору».

 

 1. Скаржник вважає, що адвокат  порушив ст. ст. 9, 20 Правил адвокатської етики, щодо неприпустимості конфлікту інтересів.
 2. Скаржник просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності, але не вказує яке стягнення застосувати, зокрема: «Врахувати викладені мною факти, притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката  за порушення Правил адвокатської етики, при здійсненні одночасного представництва інтересів Замрій В.В. та Особа_2 у пов’язаних спільним предметом спору справах, де останні перебували як у статусі позивача так і відповідача».
 3. У своїх письмових поясненнях адвокат вказує, що: «07 вересня 2015 року між мною як керівником ПП «Адвокатське бюро » та Особа_3 було укладено договір про надання правової допомоги № 33/15.

На підставі вказаного договору я представляв інтереси Особа_3 у справі № 686/*****/15-ц за позовом Особа_3 доОсоба_1, Особа_2 про визнання правочину недійсним. У даній справі відповідач Особа_2 позов визнала, відповідач Особа_1 проти позову заперечувала.

В подальшому, в зв’язку з тим, що інтереси Особа_3 та Особа_2 не суперечили одні одним, на пропозицію Особа_3 мною було укладено із Особа_2 договір про надання правової допомоги № 25/16 від 31.08.2016 р.

Перед цим Особа_3було надано мені письмову заяву від 29.08.2016 р. про те, що вона не заперечує проти укладення договору та надання мною правової допомоги Особа_2, враховуючи те, що їх інтереси не є суперечливими.

Однак, незважаючи на укладення вказаного договору, мною не здійснювалося представництво інтересів Особа_2 ані під час судового розгляду справи № 686/******/16-ц (за позовом Особа_3, Особа_2 до Особа_1), ані під час розгляду справи № 686/******/18 (за позовом Особа_1 до Особа_3, Особа_2).

Під час розгляду судами цих справ я представляв інтереси лише Особа_3, хоча вони з Особа_2 виступали на одній стороні (позивача та відповідача відповідно) та їх інтереси співпадали.

19 серпня 2019 року Особа_3 померла.

 Слід звернути увагу, що про даний факт її сестра Особа_1 у поданій нею скарзі не згадує.

В подальшому виникла необхідність у скасуванні арешту, накладеного судом на належну Особа_2 квартиру під час розгляду справи № 686/11188/18. В зв’язку з цим у 2020 р. мною в інтересах Особа_2 на підставі договору № 25/16 від 31.08.2016 р., за погодженням із спадкоємцем померлої Особа_3–Особа_4, було подано до суду заяву про скасування вжитих раніше заходів забезпечення позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року (зі змінами від 15 лютого 2019 року, далі - ПАЕ) адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу.

Згідно з ст. 20 ПАЕ адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об'єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат пов'язаний договором про надання правової допомоги.

Адвокат не має права прийняти доручення також якщо конфлікт інтересів пов'язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.

Обмеження, передбачені цією статтею, не застосовуються в конкретному випадку за письмовою згодою клієнта (клієнтів), інтереси якого (яких) представляє адвокат та є суперечливими.

Враховуючи вищенаведене, твердження скаржника про порушення мною Правил адвокатської етики «при здійсненні одночасного представництва інтересів Особа_3 та Особа_2 у пов’язаних спільним предметом спору справах, де останні перебували як у статусі позивача, так і відповідача» не відповідають дійсності.  Зокрема:

-       мною не здійснювалось одночасне представництво інтересів Особа_3 та Особа_2 у будь-якій судовій справі;

-       інтереси Особа_3 та Особа_2 у вищезазначених справах взагалі не були суперечливими, у справах № 686/17995/16-ц та № 686/******/18 вони виступали на одній процесуальній стороні;

-       мною було отримано письмову згоду Особа_3на укладення договору про надання правової допомоги Особа_2 від 31.08.2016 р.

Вказані обставини підтверджуються письмовими заявами Особа_2 від 12.01.2021 р. та доньки Особа_3- Особа_4 від 13.01.2021 р. (копії додаються).

В зв’язку з викладеним, на моє переконання, слід дійти висновку про відсутність у моїх діях ознак будь-якого дисциплінарного проступку, який може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності згідно з ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

 1. Адвокат вважає, що підстави для порушення дисциплінарної справи за даною скаргою  відсутні та що подана Особа_1 скарга на його дії є безпідставною, необґрунтованою, та спрямованою на вчинення на нього тиску у зв’язку із здійсненням  адвокатської діяльності, враховуючи те, що вона подана протилежною стороною (опонентом) у справі..
 2. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів робоче місце адвоката  знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 5 квартира ***, отже дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.
 3. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».
 4. 15.              Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката, надані документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

            Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення.

            Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність.

            Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги.

            Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням.

            Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу).

            Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження (проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок) суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

            Так, під час перевірки та розгляду матеріалів виявлено факт надання згоди клієнтом адвоката – Особа_3на укладення договору із Особа_2 (заява від 29.08.16).

            Також, встановлено, що спадкоємиця померлої Особа_3–Особа_4 немає претензій до адвоката з приводу представництва Особа_2, також Особа_4 підтвердила, що адвокат діяв за згодою Особа_3 (заява від 13.01.21).

            Особа_2також підтвердила, що адвокат діяв за згодою Особа_3 та їх інтереси співпадали (заява від 12.01.21).

            Наявність письмової згоди клієнта, виключає наявність в діях адвоката порушень правил адвокатської етики, зокрема ст. 20 ПАЕ, оскільки в такому випадку, ці обмеження не діють.

            Комісія бере до уваги те, що скарга подана на адвоката протилежною стороною у справі, а з боку клієнтів адвоката скарг на його дії не надходило, претензій до його діяльності клієнти не висловлювали.

Відповідно до статті 20 ПАЕ: «Дотримання принципу неприпустимості конфлікту інтересів на стадії прийняття доручення клієнта

Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об'єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат пов'язаний договором про надання правової допомоги.

Адвокат не має права прийняти доручення також, якщо конфлікт інтересів пов'язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.

Обмеження, передбачені цією статтею, не застосовуються в конкретному випадку за письмовою згодою клієнта (клієнтів), інтереси якого (яких) представляє адвокат та є суперечливими».

Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

            Комісія прийшла до висновку, що надані адвокатом пояснення, документи, свідчать про відсутність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

             Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

            Таким чином, в ході проведення перевірки підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку – Порушення правил адвокатської етики.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката за скаргою Особа_1 від 19.11.2020 року.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         С.О. Німий