Рішення № 10 від 07.05.2015 р.

 

РІШЕННЯ 

07 травня 2015р.                                                                                  м.Хмельницький

 

       Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Стасишина А.Л., Дем’янової О.В. розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії та бездіяльність адвоката 1 ((свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №, видане 19.10.2002р. видане Хмельницькою обласною КДКА на підставі рішення № 1997р. адреса здійснення адвокатської діяльності- 29000 м.Хмельницький,-)

 

встановила

 

                На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії та бездіяльність адвоката 1. Ксерокопія скарги із доданими до неї документами була вручена адвокату. 24.03.2015р. адвокат надав письмові пояснення на скаргу та надав ксерокопії заяв, клопотань інших процесуальних документів, а також пояснення іншого адвоката яка приймала участь у справі і їх позиції були однаковими всього на 13 аркушах.

              У свій скарзі скаржниця вказує, що адвокат не подав зустрічного позову, не написав письмових заперечень на позов, порадив визнати частково позовні вимоги, визнав боргові зобов’язання ОСОБИ 2 перед її покійним чоловіком, не оскаржив ухвалу про накладення арешту на спадкове майно, що перешкоджає їй оформити право власності на нього. Бездіяльність адвоката, на її думку, полягає і в тому, що адвокат не надав жодного письмового клопотання, заперечення, заяви, тощо.

    Адвокат 1 надав письмові пояснення на скаргу та додав документи всього на 13 аркушах.  У своїх поясненнях адвокат вказує на те, що довіреність була видана на інші ніж участь у суді справи, однак 19.02. 2014р. скаржниця звернулася із проханням прийняти участь в судовому засіданні користуючись тією ж довіреністю, що була видана у вересні 2013р. Всі свої дії адвокат узгоджував із скаржницею. У справі скаржниця та її дочка ОСОБА 3 мали однакову позицію у справі, тому якщо клопотання заявлялось дочкою, заявляти аналогічне клопотання було недоречно, адвокат лише підтримував його. Крім того адвокат посилається і на те, що клопотання про яке йдеться у скарзі було підготовлено адвокатом, але у зв’язку із тим, що позиція його довірительки часто змінювалась вказане клопотання так і не було подано. Стосовно розписки ОСОБИ 2 адвокат пояснює, що оспорювати вказану розписку означало діяти проти інтересів довірительки тому вказана розписка не оскаржувалась. Ухвалу про забезпечення доказів адвокат не отримував, оскільки вступив в справу значно пізніше ніж вона була постановлена. ОСОБА 1 знала про вказану Ухвалу суду, але не ставила питання про її оскарження на момент коли вступив в справу адвокат. Вважає скаргу щодо його бездіяльності не обґрунтованою, оскільки був присутній на всіх судових засіданнях, ставив питання, заявляв клопотання про залучення у справу третьої особи на стороні відповідачів. Крім того адвокат посилається на те, що виконував доручення протягом року ( приступив до виконання доручення в лютому місяці 2014р., рішення постановлено в лютому 2015р.) проте жодної претензії протягом року скаржниця до нього не висловлювала. Вважає, що скарга викликана тим, що скаржниця незадоволена результатом по справі, однак він не гарантував їй позитивного результату. Стверджує, що не отримував гонорару від скаржниці.

    Скарга ОСОБИ 1 не підлягає задоволенню. У скарзі відсутні будь-яки докази викладених обставин. Гонорар адвоката це домовленість двох осіб: адвоката і клієнта. Крім того будь-яких доказів про оплату послуг адвоката надано скаржницею не було. Скаржниця не заперечує, що адвокат приймав участь у судових засіданнях, адвокатом надані ксерокопії клопотань і заяв які він готував від імені скаржниці і які підписані скаржницею. Адвокат не несе відповідальності за результат по справі і не може гарантувати позитивного вирішення справи.

    Приписами ст. 34 ч.3 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: « Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта…якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.»

    Приписами ст. 36 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у отому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав…Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката…»

     Скарга ОСОБИ 1 не містить відомостей наявності у діях адвоката 1 ознак дисциплінарного проступку, тому у порушені дисциплінарної справи слід відмовити.

     Керуючись ст. ст. 34,36, 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата      

                                                                в и р і ш и л а :

 

            Відмовити в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката 1 ((свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №, видане 19.10.2002р. видане Хмельницькою обласною КДКА на підставі рішення № 1997р. адреса здійснення адвокатської діяльності- 29000 м.Хмельницький).

       Рішення може бути оскаржено протягом т тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

      Голова КДКА Хмельницької області                                                   В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

      Секретар дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                                                              О.Т. Тарадай