Рішення № 11 від 07.05.2015 р.

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

07 травня 2015р.                                                                                  м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., розглянувши скаргу громадянки ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 та матеріали перевірки, -

встановила:

На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга громадянки ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю.

Проведеною перевіркою встановлено, що: відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат 1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № видане 10.05.2007 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Хмельницький.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката 1, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

            У скарзі зазначається, що: « Прошу притягнути до відповідальності адвоката, вул. …….. (його офіс), моб…….., який обманним шляхом позичив в мене 2000 дол. США (є розписка) терміном на 2 місяці і цих пір не розрахувався, не дивлячись на рішення суду про стягнення з нього боргу. Рішення суду він повністю ігнорує, добровільно повернути мої кошти він не збирається, водночас погрожуючи мені тим, що я їх ніколи з нього не стягну ….».

            Надалі скаржниця зазначає обставини знайомства із адвокатом 1, обставини захисту останнім її сина та обставини позичання коштів.

            Також, скаржниця, в додатковій заяві, вказує, що адвокат ображав її у судовому засіданні по справі про стягнення боргу, цитує висловлювання адвоката 1 та додає диск із звукозаписом судового засідання.

            Скаржниця вважає, що вказаними вище діями, адвокат 1 порушив норми Правил адвокатської етики (ч. 4 ст. 7, ч. 1,2,3 ст. 12, п. 2.2., 2.4, 2.5, ст. 43) та просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та посприяти у стягненню коштів.

            Адвокату 1 було надано копію скарги з пропозицією надати пояснення по суті порушених у скарзі питань.

            В своїх поясненнях від 20.04.2015 року адвокат 1, щодо викладених у скарзі порушень зазначає, що «…Дійсно, в травні 2013 року я позичив у гр –ки ОСОБИ 1 16 000 грн., що станом на той час було еквівалентно двом тисячам доларів США…Рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 29 жовтня 2014 року …. з мене було стягнуто на користь ОСОБИ 1  борг за договором позики в сумі 27095, 67 грн. та судові витрати….».

            Далі адвокат вказує, що відкрито виконавче провадження Державною виконавчою службою та здійснюється примусове виконання.

            Вказує, що кримінальне провадження відносно нього закрито у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

            Адвокат вважає, що його стосунки з гр-кою ОСОБА 1 носять цивільно-правовий характер і не містять у собі ознак дисциплінарного проступку адвоката.

            Просить відмовити у порушенні дисциплінарного провадження.

            До своїх пояснень адвокат надав копії підтверджуючих документів.

            Адвокат Стьопін О.Ю., провівши перевірку скарги, вважає, що у порушенні дисциплінарного провадження слід відмовити.

            Комісія розглянувши матеріали перевірки, ввжає, що відносини між скаржником та адвокатом, виникли з договору позики. Як вбачається із рішення суду, договір позики був укладений із адвокатом 1, як із фізичною особою, а не як із адвокатом.

            Доказів того, що при укладенні договору позики, адвокат 1 здійснював адвокатську діяльність відсутні.

            Під час судового розгляду позову скаржниці, адвокат 1 виступав як відповідач – фізична особа, а не як адвокат, який здійснює адвокатську діяльність.

            Відповідно до чинного законодавства примусове виконання рішень судів в Україні, покладено на Державну виконавчу службу.

            Повноважень щодо сприяння стягненню коштів у дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області немає.

            Комісія встановила, що між скаржницею та адвокатом 1 склалися цивільно-правові відносини, які не підпадають під дію Правил адвокатської етики.

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

            Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 за скаргою ОСОБИ 1.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                            ________________ (В.Б. Прядун)

 

Голова

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                     __________________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                  ______________________(О.Т. Тарадай)