Рішення № 11 від 17.02.2017 р.

РІШЕННЯ 

 

17  лютого 2017р.                                                                                            м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови Голова КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б.,

голови палати Свірневської Н.В., т.в.о. секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Кузняка А.А., розглянула скаргу Онищука Івана Володимировича  на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 11.09.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – 32600, Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, , вул. ***)

 

встановила

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1  на дії адвоката_1. Ксерокопія скарги із доданими до неї документами була надіслана адвокату. 14.02.2017р на адресу КДКА Хмельницької області від адвоката надійшло письмове пояснення на скаргу з копіями додатків.   

 

            У своїй скарзі Особа_1 повідомляє, що він 05.02.2015 р. уклав договір №6 про надання правової допомоги із адвокатом_1. В рамках угоди адвокат здійснював підготовку позовної заяви про стягнення з ПрАТ «***» (надалі - підприємство) компенсації за невикористані відпустки та середнього заробітку за час затримки розрахунку та витрат від інфляції і представництва його інтересів в суді. Скаржник у скарзі стверджує, що він консультувався з адвокатом_1 з приводу виниклих проблем у відношеннях з керівництвом  підприємства, яке стало обвинувачувати його в незаконній реалізації майна товариства, а саме продажу ПП «****». Пізніше, після представництва адвоката в суді та сприянні у досягненні позитивного результату по справі, адвокат в порушенні п. 5.1. договору про надання правової допомоги, односторонньо відмовився продовжувати представляти його інтереси по даній справі, через що він змушений був укласти угоду з іншою особою, про що свідчить копія рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 27.08.2015р. Скаржник стверджує, що адвокат_1 вступив в зговір із протилежною стороною – відповідачем підприємства   і одночасно допомагав йому і став представляти його в судах, в т.ч. по господарській справі № 924/*** , в якій позивач та представники підприємства обвинувачували його як заступника голови правління в перевищенні повноважень при реалізації майна. Скаржнику відомо, що адвокат  по зазначеній справі готував касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 03.02.16р. та представляв інтереси підприємства в зазначеному суді. Свої доводи скаржник, на його думку, обґрунтовує укладенням адвокатом  договорів від 15.12.2015р. №63 та №38  від 17.08.2016р про надання правової допомоги підприємству, постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 03.02.16р., постановою Вищого господарського суду України  від 08.06.16р., в якому адвокат був представником підприємства. При виконанні Новоушицьким відділом Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області рішення суду про стягнення з підприємства на його користь середнього заробітку за час затримки розрахунку та витрат від інфляції, підприємство оскаржувало дії державного виконавця щодо опису та арешту майна боржника. При цьому адвокат представляв інтереси підприємства в суді а відповідно і готував скаргу. Даний факт підтверджується копією ухвали Новоушицького райсуду від 25.11.2016р. по справі 680/***. Вважає що адвокат_1 недбало відноситься до виконання своїх зобов’язань за угодою.  

            В своїх поясненнях з приводу скарги адвокат_1 підтвердив факт укладання та виконання договору про надання правової допомоги зі скаржником. Ним було підготовлено позовну заяву до суду в інтересах клієнта та здійснено його представництво в суді. На думку адвоката, в п. 5.1. договору про надання правової допомоги передбачений термін дії договору, а саме до набрання рішення суду законної сили і в цьому випадку рішення суду набрало сили і виконано. Вважає, що дія договору №6 була закінчена 29.04.2015р. Про наявність рішення Новоушицького райсуду він дізнався в той час, коли уклав договір про надання правової допомоги з підприємством для представництва останнього при розгляді скарги на дії державного виконавця. Вважає надуманим твердження скаржника про те, що він з ним консультувався щодо продажу майна підприємства  ПП  «****» оскільки скаржник не зазначає яку саме інформацію отримав адвокат, як її використовував.

            Адвокатом з підприємством 15.12.2015 р. було укладено договір на представництво останнього при розгляді позову Особи_2 до підприємства та ПП «****» у господарських судах і  він приймав участь в судових засіданнях  у Рівненському апеляційному господарському суді та Вищому господарському суді. Касаційної скарги на рішення Рівненського господарського суду він не складав.

            17.12.2016р. між адвокатом та підприємством  було укладено  договір про надання правової допомоги щодо представництва останнього при розгляді скарги на дії державного виконавця при виконанні рішення суду про стягнення коштів з підприємства  а предметом оскарження був акт опису та арешту майна. Вважає, що підстав для не укладання договорів про надання правової допомоги з підприємством від 15.12.15р. та 17.08.16р у нього не було а скарга Особи_1 подана в інтересах його конкурентів у селищі із якими скаржник перебуває у дружніх відносинах, спрямована на перешкоджання його професійної  діяльності. 

            До свого пояснення адвокат долучив копії договору про надання правової допомоги №6 від 05.02.2015р.,  заяви до поліції про вчинення Особою_1 злочину та повідомлення з поліції про початок досудового розслідування.

 

            Дисциплінарною палатою встановлено, що відповідно до договору про правову допомогу від 05.02.2015р. між Особою_1 та адвокатом_1 останній зобов’язався  відповідно до розділу 1 предмету договору надати клієнту юридичні послуги щодо здійснення представництва (надання правової допомоги) в органах державної влади, на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, судах України, правоохоронних органах тощо. Далі по зазначеному договору клієнт делегував адвокату наступні права: - представляти інтереси клієнта та приймати участь у судових засіданнях, розробити позицію у справі, скласти позовну заяву, підготувати позовні матеріали…, оскаржувати рішення і ухвали суду, … користуватися іншими процесуальними правами встан6овленими ЦПК, КПК, КАСУ тощо. Адвокат також у  відповідності до п. 2.1.5. Договору зобов’язався надавати скаржнику … усні та письмові консультації, та інші послуги, передбачені ст.19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  а отже і надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами тощо. Об’єм та спектр правової допомоги, який мав би надаватись адвокатом скаржнику є значно широким і не обмежений правовою допомогою, пов’язаною з  підготовкою позовної заяви про стягнення з підприємства на користь клієнта компенсації за невикористану відпустку і здійснення представництва в суді, як про це стверджує у своїх поясненнях адвокат. Також пунктом 5.1. договору про надання правової допомоги не визначено конкретний термін дії договору, а лише зазначено «до моменту набрання рішення суду законної сили по справі або інших обставин за домовленістю між сторонами». Згодом, адвокат уклав угоди про надання правової допомоги № 63 від 15.12.2015р. та № 38 від  17.08.2016р. з ПрАТ «***», хоча до цього він надавав правову допомогу, а саме - юридичні консультації, здійснював представництво іншого клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, дотичну до інтересів нового клієнта. Відповідно до угод про надання правової допомоги адвокат здійснював представництво підприємства у Рівненському апеляційному господарському суді та Вищому господарському суді України. Також адвокатом здійснювалось представництво інтересів підприємства в суді по оскарженню дій державного виконавця щодо опису та арешту майна боржника при виконанні Новоушицьким відділом Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області рішення суду про стягнення з підприємства на користь скаржника середнього заробітку за час затримки розрахунку та витрат від інфляції. (Ухвала Новоушицького райсуду від 25.11.2016р. по справі 680/***)

            В ході телефонної розмови зі скаржником 17.02.2017р., останній підтвердив свої вимоги, які викладені у скарзі а також те, що дійсно адвокат в односторонньому порядку розірвав договір про надання правової допомоги, в рамках договору про надання правової допомоги отримав від нього конфіденційну інформацію та скористався нею при наданні правової допомоги підприємству, чим порушив принцип недопущення конфлікту інтересів.

            Під час засідання дисциплінарної палати адвокат_1 заперечив факт конфлікту інтересів при укладанні договорів з підприємством про надання останньому правової допомоги. Також адвокат повідомив, що договір про надання правової допомоги зі скаржником був укладений виключно на здійснення представництва в Новоушицькому райсуді щодо стягнення з ПрАТ «***»  компенсації за невикористані відпустки та середнього заробітку за час затримки розрахунку та витрат від інфляції і втратив чинність після  вступу в силу рішення суду.

 

            Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності  адвокат зобов’язаний:

1)         дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

2)         невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

 

            Згідно зі статтею  28. Закону адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.

 

            Статтею 9. Правил адвокатської етики  визначено неприпустимість конфлікту інтересів:

 

            3. Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта або надавати йому правову допомогу, якщо до цього він надавав правову допомогу, здійснював захист або представництво іншого клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, дотичну до інтересів нового клієнта;

            5. В разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваним з дотриманням умов, визначених цими Правилами.

 

            Відповідно до ст. 20 Правил адвокатської етики адвокат не має права прийняти доручення також якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.

 

            Згідно з положеннями статті 36 Правил обов’язки адвоката, що випливають з принципів конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, продовжують діяти і після завершення виконання адвокатом договору.

 

            Стаття 40 Правил регламентує особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з клієнтом - юридичною особою.  На відносини щодо надання правової допомоги клієнту - юридичній особі в повному обсязі поширюються норми цих Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів.

            Заслухавши доповідача – члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Желіхівського О.М., розглянувши матеріали скарги Особи_1, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку, що встановлені підстави для порушення дисциплінарної справи.

 

            Керуючись ст. ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата      

                                                                в и р і ш и л а :

 

            Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 11.09.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – 32600, Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, , вул. ***)

 

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 17.03.2017р. на 15 -00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф. 801 (8 поверх).

 

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

      Голова КДКА Хмельницької області             підпис                          В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                           підпис                          Н.В. Свірневська

 

      Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати        

      КДКА Хмельницької області                          підпис                        О.М. Желіхівський