Рішення № 11 від 18 січня 2016 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 січня 2016р.                                                                                               м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., Стасишина А.Л. у присутності голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 05.11.1994р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Тернопіль, вул. ********),-

 

в с т а н о в и л а :

 

            З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокат 1 не сплатив щорічного внеску в строк установлений Положенням про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі за текстом Положення) затвердженого рішенням РАУ № 71 від 16.02.2013р. із змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2015р.        

            На адресу КДКА Хмельницької області адвокат 1 надав пояснення, що він із заявою про звільнення його від сплати щорічного внеску, звернувся в РАУ Тернопільської області та своєчасно долучив до вказаної заяви копію посвідчення учасника бойових дій. При цьому не вказав, чи приймалось рішення Радою регіону про звільнення його від сплати щорічного внеску. В телефонній розмові зазначив, що його не повинно цікавити чи приймалось вказане вище рішення, адвокат вважає, якщо він звернувся із такою заявою, цього достатньо, щоб він не сплачував щорічного внеску. Згідно вимог Положення із змінами затвердженими рішенням РАУ 4-5 липня 2015р. регіональні Ради мають право звільняти від сплати щорічного внеску певну категорію осіб, в тому числі інвалідів, учасників бойових дій. Адвокатом 1 рішення регіональної Ради не надано, не надано і доказів звернення із заявою до Ради,  посвідчення учасника бойових дій надано в незавіреній ксерокопії. Отже, вказані пояснення і документи не приймаються до уваги.

            При прийнятті рішення дисциплінарна палата враховує наступне.

            Адвокат, який здійснює діяльність в органах адвокатського самоврядування має бути зразком  для інших адвокатів і в першу чергу дотримуватися, та виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Адвокат 1 є член дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області, а тому на нього покладається підвищена відповідальність за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, він як член дисциплінарної палати зобов’язаний сумлінно виконувати закони і рішення органів самоврядування.

            Адвокат 1 не заперечує того, що не сплачував щорічного внеску і вважає, що не повинен його сплачувати.

            В матеріалах дисциплінарної справи є інформаційна довідка НААУ № 28 від 07.12.15р. про те, що адвокат 1 не перерахував 30% щорічного внеску на рахунок НААУ         

           Статтею 34 ч.2 п.6 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

           Сплата щорічних внесків із визначенням механізму їх сплати передбачена п.2.2 Положення, а строк сплати щорічного внеску до 31 січня поточного року встановлений п.2.5 Положення.

            Пунктами  2.16; 2.17 Положення передбачено дисциплінарну відповідальність у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком від 1 місяця до одного року за несплату/несвоєчасну сплату щорічного внеску. Вказані пункти Положення відповідають  вимогам ч.2 п.3 ст. 31 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка передбачає, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі грубого одноразового порушення Правил адвокатської етики. Правила адвокатської етики передбачають обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Враховуючи, що строк сплати внеску пропущений майже на рік, та враховуючи, що не сплата внеску допущена членом дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області, палата прийшла до висновку про застосування дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

            Тому, керуючись ст.ст. 31,34, 41 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2.17 Положення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування дисциплінарна палата

 

в и р і ш и л а :

 

            Притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти  днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б.Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                О.Т. Тарадай