Рішення № 12 від 18.03.2021 року

РІШЕННЯ №___

 

18 березня 2021 р.                                                                          м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Костюка В.Б., Дем’янової О.В. розглянула ухвалу Вінницького міського суду від 18.12.2020 р., довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 297, видане 12.03.2003 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

28.12.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла ухвала Вінницького міського суду від 18.12.2021 р.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

18.03.2021 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

Ініціатором дисциплінарного провадження є Вінницький міський суд, який виклав свою скаргу в формі ухвали. В ухвалі йдеться про наступне.

В провадженні Вінницького міського суду Вінницької області знаходиться кримінальне провадження № 42018020000000119 за обвинуваченням Особа_1, Особа_2 у вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 303 КК України, Особа_3, Особа_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 302 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, по справі в якості захисника обвинувачених приймає участь адвокат, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 297 від 12.03.2013 року. В судові засідання призначені на 12.11.2020 року та 18.12.2020 року захисник не з`явився. При цьому жодних заяв чи повідомлень про причини своєї неявки або неможливість прибути в судове засідання від адвоката до суду не надходило. У зв`язку з неявкою захисника розгляд кримінального провадження був зірваний.

Відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України, якщо в судове засідання не прибув за повідомленням захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов`язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду.

Враховуючи, що адвокат без поважних причин не з`явився в судове засідання, суд вважає за необхідне довести до відома голови КДКА Хмельницької області про неналежне виконання адвокатом своїх обов`язків, запропонувати ініціювати питання про притягнення адвоката  до відповідальності, та вжити дієвих заходів по забезпеченню явки адвоката  в наступне судове засідання, яке відбудеться 27 січня 2021 року об 10:00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області, зал № 10.

 

Адвокат надав пояснення в яких повідомив наступне.

В вересні 2020 р. ним було змінено адресу місцезнаходження офісу про що було внесено відомості до ЄРАУ.

Будь-яких судових викликів чи повідомлень про судові розгляди 12.11.2020 р. та 18.12.2020 у кримінальному провадженні № 42018020000000119 з Вінницького міського суду Вінницької області на його адресу 29001, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, буд. 75, кв. ** йому не надходило.

27 січня 2021 року він як захисник брав участь в судовому засіданні у іншому провадженні (Хмельницького міськрайонного суду, головуючий – суддя Данькова С.О.), дата та час засідання якого були зазделегідь узгоджені всіма учасниками процесу.

Після повідомлення голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. про ухвалу Вінницького міського суду від 18.12.2021 р. він на адресу суду надіслав клопотання про завчасне інформування його про дати та час судових засідань у встановленому порядку. З тих пір жодних викликів з вказаного суду на його адресу не надходило.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29001, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, буд. 75, кв. **.

Перевіркою встановлено, що в провадженні Вінницького міського суду Вінницької області знаходиться кримінальне провадження № 42018020000000119 за обвинуваченням Особа_1, Особа_2 у вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 303 КК України, Особа_3, Особа_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 302 КК України.

По справі в якості захисника обвинувачених приймає участь адвокат.

Відомостей про те, яким чином викликався в судові засідання Вінницьким міським судом не надано, як і доказів, що підтверджують факти належного повідомлення адвоката  про час та місце проведення судового засідання.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню 

Згідно ст. 12-1 Правил адвокатської етики адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Згідно ст. 24 Правил адвокатської етики представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Відповідно до ст. 27 Правил адвокатської етики кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. При виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами адвокатської етики.

За приписами ст. 44 Правил адвокатської етики під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат має поважати процесуальні права адвоката, який представляє іншу сторону, і не вдаватись до дій, що грубо порушують останні. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

За ч. 2 ст. 47 КПК України захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу).

Порядок здійснення судових викликів регламентовано ст. ст. 134 – 137 КПК України. У відповідності до ч. 2 ст. 134 КПК України суд здійснює судовий виклик учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є обов'язковою.

Згідно ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв’язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

За приписами ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.

У відповідності до ст. 324 КПК України якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Згідно ст. 40 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності.

Згідно п. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Питання виконання захисником обов’язку з’являтись в судове засідання у кримінальному провадженні врегульовано як нормами що визначають правовий статус адвоката, так і приписами кримінального процесуального законодавства.

Виконуючи доручення клієнта на засадах законності, добросовісності і порядності, адвокат повинен вживати заходів для отримання інформації про хід розгляду справи, процесуальні дії, що відбуваються, заплановані судові засідання тощо. Особливо це стосується випадків захисту від обвинувачення. Тому приймаючи на себе обов’язок здійснення захисту особи від обвинувачення в ході розгляду кримінального провадження судом та будучи обізнаним з фактом направлення обвинувального акту до суду, захисник мав би цікавитись станом розгляду справи як із загальнодоступних джерел інформації, так і контактуючи з іншими учасниками провадження.

Разом з тим, аналіз чинного законодавства свідчить про те, що для наявності об’єктивних ознак дисциплінарного проступку, про який йдеться в ухвалі Вінницького міського суду від 18.12.2021 р., слід встановити не тільки факт неявки захисника в судове засідання, але і факт його належного повідомлення про час та місце проведення судового засідання.

Вінницький міський суд, ухваливши рішення про ініціювання дисциплінарного провадження щодо адвоката , обставин щодо належного повідомлення останнього не вказав.

В ухвалі відсутні відомості про те, яким способом, в які строки та за якою адресою повідомлявся адвоката про заплановані судові засідання. На підтвердження викладених в ухвалі обставин доказів не надано.

У свою чергу адвокат пояснив, що йому не було відомо про виклики в судові засідання 12.11.2020 р. та 18.12.2020 р. Такі твердження адвоката не спростовуються ініціатором притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Зважаючи на дію презумпції невинуватості в дисциплінарному провадженні, розгляд ухвали не дає підстав для прийняття рішення про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Отже, перевірка дає підстави для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката за ухвалою Вінницького міського суду від 18.12.2020 р.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                                         _________(В.Б. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                           _________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                           _________(С.О. Німий)