Рішення № 12 від 31.01.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

 

31 січня 2020 року                                                                          м. Хмельницький.

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О. та Голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 02.12.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА),-

в с т а н о в и л а:

1. 21.11.2019р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

2. 25.11.2019. скарга Особа_1 передана до дисциплінарної палати КДКА для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

3. 23.12.2019р. Голова дисциплінарної палати КДКА доручив члену дисциплінарної палати Костюку В.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1

4. 03.01.2020р. член дисциплінарної палати КДКА звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань у скарзі Особа_1

5. Адвокат  письмове пояснення щодо скарги у встановлений строк не надав.

6. 31.01.2020р. член дисциплінарної палати КДКА Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

7. В скарзі Особа_1 зазначає, що скаржник вказує, що 05.10.2017р. Шепетівським місцевим центром НБВПД призначено адвоката для надання йому правової допомоги по судовій спадковій справі. Однак, адвокат неналежно виконував свої професійні обов’язки під час слухання справи в суді, не одноразово безпідставно зривав судові засідання, а після закінчення слухання справи із-за бездіяльності адвоката було пропущено строк для подання апеляційної скарги на рішення Шепетівського міськрайонного суду.

8. Скаржник вважає, що адвокат  своїми діями допустив вчинення дисциплінарних проступків, які підривають авторитет всієї адвокатури України та судочинства, довіру до всієї адвокатури України та полягають у порушенні Правил адвокатської етики, порушення обов'язків адвоката, неналежному виконанні та невиконанні адвокатом своїх професійних обов'язків, порушенні присяги адвоката України.

9. Скаржник просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Виклад встановлених обставин

10. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката: вул. ******, с. тЛавринівці, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., 30447).

12. Перевіркою та під час розгляду довідки, скарги та матеріалів дисциплінарного провадження дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області встановлено, що  05.10.2017р. Шепетівським місцевим центром НБВПД адвокату видано доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Особа_1 в рамках цивільної справи про визнання права власності на спадкове майно. Адвокат  після отримання рішення суду першої інстанції, не зважаючи на вимоги скаржника про його оскарження, так як останнє було прийнято не в інтересах Особа_1, апеляційну скаргу у встановлений законом строк не подав.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 11. Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

12. Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

13. За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

14. У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

15. Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

16. За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

17. Адвокат  після отримання рішення суду першої інстанції, не зважаючи на вимоги скаржника про його оскарження, так як останнє було прийнято не в інтересах Особа_1, апеляційну скаргу у встановлений законом строк не подав.

18. Таким чином, дисциплінарна палата КДКА дійшла до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

ВИРІШИЛА:

            1. Порушити дисциплінарну справу відносно  адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 02.12.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА). 

            2. Призначити справу до розгляду на 3 березня 2020р. на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.

            3. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий