Рішення № 13 від 18 січня 2016 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 січня 2016р.                                                                                               м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., Стасишина А.Л. у присутності голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *, видане 02.07.1993р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- Тернопільська обл. м.Теребовля, вул.)

 

встановила:

 

            З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокат 1 не сплатив щорічного внеску в строк установлений Положенням про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі за текстом Положення) затвердженого рішенням РАУ № 71 від 16.02.2013р. із змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2015р.           

            На адресу КДКА Хмельницької області 18.01.2016р. надійшла заява адвоката 1, в якій він погоджується з тим, що вчасно щорічного внеску не сплатив, оскільки часто хворів. Погоджується з тим, що внесок необхідно сплатити, оскільки сплатив його 13.01.2016р. (не посвідчену ксерокопію квитанції долучив до заяви) тобто майже через рік.

            При прийняття рішення дисциплінарна палата враховує наступне.

            Адвокат, який здійснює діяльність в органах адвокатського самоврядування має бути зразком для інших адвокатів і в першу чергу дотримуватися, та виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Адвокат 1 - член дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області, а тому на нього покладається підвищена відповідальність за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування. Він як член дисциплінарної палати, зобов’язаний сумлінно виконувати закони і рішення органів самоврядування, а також повинен знати, що з відповідною заявою міг звернутися до Ради адвокатів Тернопільської області про відстрочення або розстрочення йому сплати щорічних внесків. Такого рішення на користь адвоката 1 не приймалось.

            Заява адвоката 1 про його хворобливий стан не може бути прийнята до уваги, оскільки відсутні будь-яки докази того, а також відсутнє вищевказане рішення.

            Натомість в матеріалах дисциплінарної справи є інформаційна довідка НААУ № 23 від 07.12.15р. про те, що адвокат 1 не перерахував 30% щорічного внеску на рахунок НААУ.

           Статтею 34 ч.2 п.6 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

           Сплата щорічних внесків із визначенням механізму їх сплати передбачена п.2.2 Положення, а строк сплати щорічного внеску до 31 січня поточного року встановлений п.2.5 Положення.

            Пунктами  2.16; 2.17 Положення передбачено дисциплінарну відповідальність у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком від 1 місяця до одного року за несплату/несвоєчасну сплату, щорічного внеску. Вказані пункти Положення відповідають  вимогам ч.2 п.3 ст. 31 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка передбачає що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі грубого одноразового порушення Правил адвокатської етики. Правила адвокатської етики передбачають обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Враховуючи, що строк сплати внеску пропущений майже на рік, та враховуючи, що несвоєчасна сплата внеску допущена членом дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області, палата прийшла до висновку про застосування дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

            Тому, керуючись ст.ст. 31,34, 41 З.У. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2.17 Положення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування дисциплінарна палата,-

 

в и р і ш и л а :

 

            Притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти  днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б.Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                О.Т. Тарадай