Рішення № 14 від 03.03.2020 року

РІШЕННЯ №

 

 


 

 

03 березня 2020 p.                                                                                                     м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Дем'янової О.В. розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА) за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Дем'янової О.В. про результати перевірки, пояснення представника Ради адвокатів Хмельницької області Особа_1.

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги

11.10.2019 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява (скарга) Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката.

11.10.2019      р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем'яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

4.12.2019 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем'янова О.В. звернулась до адвоката із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги.

Надійшли пояснення адвоката.

13.01.2020   р. член дисциплінарної палати Дем'янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

13.01.2020 р. за результатами розгляду скарги (подання) щодо поведінки адвоката  а   , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 4, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме за порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У заяві (скарзі) йдеться про те, що 13 лютого 2019 року адвокат звернувся до Ради адвокатів Хмельницької області із заявою про зупинення права на здійснення адвокатської діяльності з 28 лютого 2019 р. по 28 лютого 2020 р. За заявою адвоката відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю були внесені до Єдиного реєстру адвокатів України (далі - ЄРАУ).

19 вересня 2019 р. адвокат звернувся до Ради адвокатів Хмельницької області із заявою про відновлення права на заняття адвокатською діяльністю. Відомості про відновлення права на заняття адвокатською діяльністю були внесені до ЄРАУ.

Таким чином, в період з 28 лютого 2019 р. по 20 вересня 2019 р. право на заняття адвокатською діяльністю  а   було зупинене у встановленому законом порядку із відповідним відображенням в ЄРАУ.

Однак, в зазначений період адвокат здійснював захист у кримінальному провадженні ряду осіб - підозрюваних (обвинувачених) Особа_2, Особа_3, Осмоба_4, Особа_5, Особа_6.

Здійснюючи захист вказаних осіб, адвокат приймав участь в судових засіданнях, в тому числі і з ухваленням остаточних рішень у справі.

До справи додано інформацію з офіційних джерел - сайту судової влади та Єдиного реєстру судових рішень.

Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що адвокат своїми діями порушив п. 1 ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 2 ст. 45, п.2.ч.2 ст. 78, ч. 2 ст. 80 КГЖ України, ст. 7, 11, 42 Правил адвокатської етики.

Просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за неодноразові (систематичні) грубі порушення присяги адвоката України та Правил адвокатської етики.

У своїх письмових поясненнях адвокат частково заперечив вчинення дисциплінарного проступку.

Повідомив, що, звертаючись до Ради адвокатів Хмельницької області просив не тільки зупинити право на заняття адвокатською діяльністю, але і видати відповідну довідку про це для пред'явлення до ДФС у Волочиському районі. Довідки про зупинення права на здійснення адвокатської діяльності не отримав ні одразу після звернення, ні після повторного прохання. Тому не знав, як вирішено його заяву, чи зупинене право на здійснення адвокатської діяльності, чи ні.

Адвокат підтвердив факти здійснення захисту в період з підозрюваних (обвинувачених) Особа_2, Особа_3, Осмоба_4, Особа_5, Особа_6.

  При цьому вказав, що захист Особа_2, Особа_3, Осмоба_4, Особа_5 здійснювався ним безкоштовно на прохання прокуратури. Захист Особа_6, хоча і здійснювався в означений період, однак, відбувався з огляду на виконання договору, укладеного раніше, до подання адвокатом заяви про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

До пляснень надав копію заяви до Ради адвокатів Хмельницької області від 24 травня 2019 р. про видачу довідки про припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Вважає, що скарга не підлягає до задоволення.

Просить врахувати свій похилий вік, важкий стан здоров'я, відсутність комп'ютера як обставини, що перешкоджали йому самостійно перевірити інформацію в ЄРАУ.

У додаткових поясненнях після порушення дисциплінарної справи адвокат наголосив, що саме Рада адвокатів спровокувала його на «вчинення» дисциплінарного проступку, оскільки на його звернення не реагувала і він не знав, як вирішено його заяву, чи зупинене право на здійснення адвокатської діяльності, чи ні.

Підкреслив свій поганий стан здоров'я, тривалий стаж адвокатської діяльності, важкий матеріальний стан. Вказав на упередженість Ради адвокатів Хмельницької області.

Згідно інформації Волочиського районного суду Хмельницької області адвокат в період з 28 лютого 2019 р. тю 20 вересня 2019 р. приймав участь в судових засіданнях по розгляду кримінальних справ:

-         як захисник обвинуваченого Особа_ 6 - 29.03.19 р., 17.05.19, 13.06.19, 19.08.19 р., 27.08.19р., 6.09.19, 10.09.19 р.

як захисник обвинуваченого Особа_2 - 10.06.19р.та 13.06.19

-         як захисник обвинуваченого Особа_3 - 14.03.19 р., 26.03.19 р., 4.04.19 р., 17.04.19р.

В зазначених справах самовідвід захисник адвокат не заявляв.

У справі про обвинувачення Особа_4 адвокат в ході судового провадження участі не приймав, однак, згідно відомостей обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування адвокат      здійснював захист обвинувачення Особа_4 під час досудового розслідування.

Судом надано копії ордерів адвоката  а   

Згідно інформації Теофіпольського районного суду Хмельницької області адвокат приймав участь в підготовчому судовому засіданні 16.07.19 р. у справі про обвинувачення Особа_5 під час якого було затверджено угоду між обвинуваченим та прокурором про визнання винуватості.

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежності, **, кв **.

Перевіркою встановлено, що адвокатом  им    здійснювалась адвокатська діяльність, що полягала у захисті в кримінальному провадженні, в період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Цей факт, про який зазначається скаржником, не оспорюється адвокатом. В той же час, адвокат посилається на відсутність у нього особисто відомостей про те, що його право на заняття адвокатською діяльністю було зупинене, що виключає умисне порушення відповідних приписів нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 1 ч. 1 якої встановлює правило, за яким під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій визначено зміст присяги адвоката : «Д (ім'я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути вірним. присязіу> в частині надання правової допомоги у відповідності до законів України.

Ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій зазначено, що протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати.

Ч. 2 ст. 46 КПК України, згідно якої прямо визначено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

П. 2 ч. 2 ст. 78 КПК України, яким визначено, що особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадках зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом.

Ст. 80 КПК України, в якій визначено обов'язок захисника заявити самовідвід за наявності обставин, вказаних в ст. 78 КПК України.

Ст. 7 Правил адвокатської етики, яка передбачає, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об 'єднання) зобов 'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представниірпва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації прині(ипів верховенства права та законності.

Ст. 42 Правил адвокатської етики, яка визначає, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Ст. 32 Правил адвокатської етики, за якою договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, крім випадку укладення договору з адвокатським бюро чи адвокатським, об'єднанням.

Мотиви та висновки ДП КДКА

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок, передбачений ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Твердження адвоката про те, що йому не було відомо, чи справді його право на заняття адвокатською діяльністю зупинене з огляду на те, що йому не видали відповідну довідку не беруться до уваги з наступних міркувань.

Адвокат мав би знати приписи законодавства, які не надають Раді дискреційних повноважень по вирішенню відповідних заяв. Тобто Рада не може відмовити в зупиненні права на заняття адвокатською діяльністю або не виконати відповідну заяву адвоката.

Крім того, звернення із заявою про відновлення права на заняття адвокатською діяльністю свідчить про те, що адвокат достеменно знав, що його право на заняття адвокатською діяльністю зупинене.

В будь-якому разі, діючи сумлінно, розумно і обачно, адвокат, приступаючи до участі в кримінальному провадженні, мав би повідомити слідчому, прокурору, судді про те, що ним було подано відповідну заяву про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та клопотати про перевірку наявності відповідної відмітки в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

ДП КДКА враховує, що порушення, вчинене  адвокатом є грубим та систематичним.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката, ДП КДКА вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ВИРІШИЛА

Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме систематичне та грубе порушення присяги адвоката та Правил адвокатської етики.

Застосувати до адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                       В. Б. Прядун

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

Секретар дисциплінарної палати

 

КДКА Хмельницької області                                                                            С. О. Німий