Рішення № 14 від 06.05.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я

06 травня 2021 р.                                                                            м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: голови палати Свірневської Н.В., в.о. секретаря палати Дем’янової О.В., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Костюка В.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.02.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА), -

 

встановила:

 

 1. 16 березня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката .
 2. 18.03.2021 року скарга Вищої ради правосуддя передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката .
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю.
 4. 30.03.2021 р. адвокат  отримав повідомлення про проведення щодо ньог перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. Від адвоката  надійшли письмові пояснення.
 6. 06.05.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  
 7. У зв’язку із оголошеним в Україні карантином та віднесенням Хмельницької області до «червоного рівня», засідання ДП КДКА Хмельницької області не проводилися.
 8. У своїй скарзі Вища рада правосуддя зазначає, що: До Вищої ради правосуддя 24 січня 2020 року за вхідни номером № 458/0/6-20 надійшло повідомлення судді Хмельницького апеляційного суду Кулеші Л.М. про втручання у її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

Суддя Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М. повідомила про втручання у її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя з боку народного депутата Особа_1 під час здійснення апеляційного розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Особа_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 135, частиною першою статті 297 Кримінального кодексу України… (справа № 681/643/19).

У повідомленні суддя Кулеша Л.М. зазначила, що народний депутат України Особа_1 13 січня 2020 року за вихідним № 13/56-20 направила депутатське звернення до Хмельницького  апеляційного суду та Прокуратури Хмельницької області, у якому, посилаючись на подання адвокатом  в інтересах обвинуваченої Особа_2 апеляційної скарги, висловила оцінку судового рішення першої інстанції, вказавши: «судом першої інстанції справа розглянута поверхнево, не в повному обсязі, зокрема не враховано масив характеризуючих матеріалів, не дослідження яких і призвело до занадто суворого рішення». Крім того, у  зверненні народний депутат України просить поінформувати в передбачені законом терміни про результати розгляду та вжиті заходи.

Суддя Кулеша Л.М. звернення народного депутата України Особа_1 розцінює як тиск та намагання спонукати суддю до бажаної поведінки, маніпулювати судовим процесом, порушуючи при цьому гарантії незалежності судді та підриваючи авторитет правосуддя.

….Згідно з листом від 23 червня 2020 року № 31/3/2-44715-20 за результатами розгляду повідомлення судді Офісом Генерального прокурора встановлено відсутність підстав для внесення відповідних відомостей до ЄРДР, про що поінформовано суддю Хмельницького апеляційного суду Кулешу Л.М.

…Крім того, під час перевірки Вищою радою правосуддя встановлено, що підставою для надіслання депутатського звернення до суду став адвокатський запит, надісланий народному депутату в порядку вимог статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

…Зі змісту адвокатського запиту вбачається, що адвокат  просить народного депутата України звернутися в межах чинного законодавства до Хмельницького апеляційного суду з приводу повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінального провадження стосовно Особа_1 за урахуванням характеризуючих матеріалів та висновків компетентних органів для прийняття законного та справедливого рішення, при цьому адвокат повідомляє про подання ним апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції та вказує дату розгляду скарги апеляційним судом.

…Надсилання адвокатського запиту до народного депутата України з таким проханням, враховуючи, що чинним законодавством не передбачено здійснення народними депутатами контролю за розглядом справ у судах, про що адвокат не може не знати, свідчить про намагання вплинути на діяльність судді щодо здійснення правосуддя у не передбачений процесуальним законом спосіб.

Крім того, адвокат  мав передбачити наслідки надсилання ним такого запиту, та усвідомлювати, що надходження до суду подібного депутатського звернення може бути розцінене суддями як втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя.

…Надіслання адвокатського запиту до народного депутата України з проханням про звернення до суду з приводу повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінального провадження для прийняття законного та справедливого рішення свідчить, що адвокат  діяв всупереч Правилам адвокатської етики, що негативно вплинуло на авторитет правосуддя.

За таких обставин Вища рада правосуддя встановила наявність підстав для звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  щодо притягнення до передбаченої законом дисциплінарної відповідальності адвоката , оскільки вчиненні ним дії свідчать про намагання у не передбачений законом спосіб, із залученням народного депутата України, вплинути на суддю Хмельницького апеляційного суду Кулешу Л.М. під час розгляду справи…»

 1. Скаржник вважає, що адвокат   порушив ст. ст. 7, 25 Правил адвокатської етики, ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Скаржник просить розглянути питання щодо притягнення до встановленої законом відповідальності адвоката  за вчинення ним дій, що можуть мати ознаки втручання в діяльність судді Хмельницького апеляційного суду Кулеші Лариси Михайлівни.  
 3. У своїх письмових поясненнях адвокат, зазначає, що: 30 березня 2021 року я отримав копію скарги Вищої Ради Правосуддя від 12.03.2021 № 8200/09/9-21 та додані до неї документи. Ознайомившись із скаргою та доданими документами, вважаю за необхідне пояснити, що жодного втручання з мого боку в діяльність судді Кулеші Л.М. не було. Звернення депутата до судді не є зверненням адвоката до судді. Слід відмежувати моє звернення до депутата, та звернення депутата до судді. У самій скарзі вказано, що Вища Рада Правосуддя розцінює дії народного депутата, як втручання в діяльність судді, а не мої дії. Крім того, суддя Кулеша Л.М. не повідомляла про моє втручання в її діяльність, як судді, а повідомляла виключно про втручання народного депутата України Особа_1 Крім того, в своєму запиті до народного депутата, я просив: «..в межах визначених ЗУ «Про статус народного депутата» звернутися із визначеним законом зверненнями та запитами до компетентних органів …. з приводу дотримання закону з приводу розгляду кримінального провадження…». Тобто, я просив народного депутата діяти: «В межах визначених законом» та «звернутися із визначеними законом зверненнями та запитами», а також « … в межах чинного законодавства». Я не просив депутата вчиняти жодних протизаконних дій чи здійснювати тиск на суд, навпаки, я просив діяти в межах чинного законодавства. Крім того, звертаю Вашу увагу, що мій запит був направлений депутату 26.12.2019р., депутатське звернення надійшло у суд 15.01.20р., а скарга датована 12.03.2021р., тобто з пропуском річного строку передбаченого ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де говориться, що: «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку».
 4. Адвокат просить відмовити у порушенні дисциплінарної справи за скаргою Вищої Ради Правосуддя.
 5. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів робоче місце адвоката: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 45, оф. **, отже дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.
 6. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».
 7. 15.              Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката, надані документи, комісія приходить до висновку, щодо необхідності порушити дисциплінарну справу, оскільки в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя у своїй скарзі наводить обставини, які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та надають відповідні документи.

Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення. Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність. Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги. Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням. Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу). Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності/відсутності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарно справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

Під час перевірки виявлено відомості про те, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

            В скарзі викладені обставини які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

            Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення.

            Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність.

Вказані відомості, становить лише зовнішню (об’єктивну) сторону складу дисциплінарного проступку та є підставою для порушення дисциплінарної справи.

            Так, під час перевірки виявлено факт подання адвокатом  адвокатського запиту народному депутату України Особа_1 з проханням в межах визначених ЗУ «Про статус народного депутата» звернутися із визначеними законом зверненнями та запитами до компетентних органів (Хмельницького Апеляційного суду, Прокуратури Хмельницької області) з приводу дотримання закону з приводу розгляду кримінального провадження за № 12018240000000348 (номер судової справи 681/643/19 року, а також з проханням: … проаналізувавши надані матеріали, в межах чинного законодавства направити до компетентних органів (Хмельницького Апеляційного суду та Прокуратури Хмельницької області) депутатське звернення або депутатський запит з приводу повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінального провадження відносно Особа_2 з урахуванням всіх характеризуючи матеріалів, висновків компетентних органів (Служби пробації) для прийняття законного та справедливого рішення.

Цей факт визнають сторони та він підтверджується об’єктивно копіями адвокатського запиту та депутатського звернення, достовірність яких сторони не оспорюють.

            Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатура та адвокатську діяльність»: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики».

            Отже, в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики, що нормативно передбачено ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            Відповідальність (караність, як ознака проступку) за вчинення дисциплінарного проступку передбачена ст. 35 вказаного закону.

            Так, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту».

            Направлення адвокатського запиту на ім’я народного депутата України з проханням про звернення до компетентних органів, а не із проханням про надання інформації та документів, може свідчити про зовнішні ознаки порушення вимог ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 25 Правил адвокатської етики, де сказано: «Адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв'язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам» та ст. 7 ПАЕ, де сказано, що адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

            На стадії порушення дисциплінарної справи, не встановлюється весь склад дисциплінарного проступку, а лише перевіряється наявність зовнішніх ознак, як підстав для порушення/відмови в порушенні дисциплінарної справи.

            Комісія бере до уваги, що адвокатський запит датований 26.12.2019р. (момент вчинення адвокатом дисциплінарного проступку), депутатське звернення надійшло до апеляційного суду 15.01.2020 року, а скарга датована 12.03.2021р., отже станом на момент подання скарги та на момент складення даної довідки, пройшов строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку».

            Але, як неодноразово звертала увагу ВКДКА у своїх рішеннях: «…передумовою застосування ч. 2 ст. 35 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" є встановлення в діях адвоката дисциплінарного проступку.

 Зазначено обумовлено тим, що в положеннях ч. 2 ст. 35 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" чітко зазначається про строки саме притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 Це питання має вирішуватись на четвертій стадії дисциплінарного провадження, а саме "прийняття рішення у справі", а не на стадії "порушення дисциплінарної справи". КДКА при аналізі зазначеної обставини необхідно встановити конкретний день вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

Відповідно до статті 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його відповідальність, рішення про закриття дисциплінарної справи приймається у разі закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення дисциплінарного проступку в діях адвоката».

 

Комісія приходить до висновку, що у скарзі Вищої ради правосуддя викладені обставини, з яких вбачається наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення.

            Відповідно до п. 32 «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»: «Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку».

 1. Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – Порушення статей 7, 25  Правил адвокатської етики.

            На підставі наведеного, керуючись ст.  39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Порушити  дисциплінарну справу відносно адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.02.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА) за скаргою Вищої ради правосуддя.
 2. Призначити розгляд дисциплінарної справи о 15 год. 00 хв. 01 червня 2021 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 офіс. 801.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                     В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              Н.В. Свірневська

 

В.о. секретаря Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              О.В. Демя’нова