Рішення № 14 від 18 січня 2016 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 січня 2016р.                                                                                               м.Хмельницький

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіхівського О.М.,Стасишина А.Л. у присутності голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.09.2003р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Збараж, Тернопільської області)

 

 

в с т а н о в и л а :

 

          З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокат 1 не сплатила щорічного внеску в строк установлений Положенням про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі за текстом Положення) затвердженого рішенням РАУ № 71 від 16.02.2013р. із змінами та доповненнями внесенними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2015р..           

         На адресу КДКА Хмельницької області адвокат 1 надала пояснення про те що вчасно перерахувала 30% внеску на рахунок НААУ але сплачувала його у відділенні банку «Надра», оригінала квитанції надати не можу оскільки він втрачений, у зв’язку із закриттям банку копію отримати не може. Сплатила щорічний внесок  на рахунок НААУ 05.01.2016р. за 2015р. Таким чином адвокат не надав доказів вчасної сплати щорічного внеску, а сплатила внесок  порушив строки оплати майже на рік. Порушення строків сплати щорічного внеску є дисциплінарним проступком адвоката.

       При прийнятті рішення дисциплінарна палата враховує наступне.

        Адвокат, якій здійснює діяльність в органах адвокатського самоврядування має бути зразком  для інших адвокатів і в першу чергу дотримуватися і виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Адвокат 1 є членом КДКА Тернопільської області .Саме тому на адвоката 1  покладається підвищена відповідальність за невиконання рішень адвокатського самоврядування, вона як член КДКА регіону зобов’язана сумлінно виконувати закони і рішення органів самоврядування.

       Адвокат 1 не надала будь-яких доказів вчасної сплати щорічного внеску.

      Натомість в матеріалах дисциплінарної справи є інформаційна довідка НААУ № 24 від 07.12.15р. про те, що адвокат 1 не перерахувала 30% щорічного внеску на рахунок НААУ

 

           Статтею 34 ч.2 п.6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

           Сплата щорічних внесків із визначенням механізму їх сплати передбачена п.2.2 Положення, а строк сплати щорічного внеску до 31 січня поточного року встановлений п.2.5 Положення..

         Пунктами  2.16; 2.17 Положення передбачено дисциплінарну відповідальність у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком від 1 місяця до одного року за несплату/несвоєчасну сплату щорічного внеску. Вказані пункти Положення відповідають  вимогам ч.2 п.3 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка передбачає що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі грубого одноразового порушення правил адвокатської етики. Правила Адвокатської етики передбачають обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Враховуючи, що строк сплати внеску пропущений майже на рік, та враховуючи, що несвоєчасна сплата внеску допущена членом дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області палата  прийшла до висновку про застосування дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

        Тому, керуючись ст.ст.31,34, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2.17 Положення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування дисциплінарна палата

 

                                                           В и р і ш и л а :

 

        Притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

 

        Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти  днів в ВКДКА або в суд.

 

      Голова КДКА Хмельницьекої області_____________________В.Б.Прядун.

 

     Голова дисциплінарної палати КДКА

     Хмельницької області                          ______________________Н.В.Свірневська.

 

     Секретар палати                                   ______________________О.Т.Тарадай.