Рішення № 15 від 05.06.2018 року

РІШЕННЯ №___

 

5 червня 2018 р.                                                                  м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Тарадай О.Т., Федорова Б.В., Дем’янової О.В. розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №***, видане Хмельницькою обласною КДКА 12.10.2012 р.)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Особа_1 у скарзі до КДКА Хмельницької області просить притягнути до відповідальності адвоката за дії, котрі останній вчинив під час розгляду справи у Києво-Святошиському суді 30.05.2017 р. та 23.06.2017 р.

У скарзі йдеться про те, що адвокат є представником відповідача Особа_2 в адміністративній справі за позовом Особа_1 В судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду 30 травня 2017 р., адвокат заявив усне клопотання про необхідність оголошення перерви в судовому засіданні для здобуття доказів – отримання завіреної копії журналу судового засідання ВАСУ від 23.03.2016 р., усвідомлюючи, що такої можливості немає з огляду на наявність у справі акту про відсутність журналу судових засідань. При цьому підвищив голос та перебивав головуючого.

Після відмови у задоволенні клопотання адвокат заявив клопотання про відкладення судового розгляду з метою підготовки до розгляду справи по суті. Наголосив, що не готувався до розгляду справи по суті та не знайомився з матеріалами справи. Після відмови у цьому клопотанні заявив його повторно.

При цьому скаржник вказує на те, що адвокат мав неодноразову можливість вчасно ознайомитись з матеріалами справи протягом її розгляду.

Головуючий суддя повідомив адвокату про те, що він зловживає своїми процесуальними правами, однак, після неодноразових клопотань адвоката розгляд справи було відкладено на 23.06.2017 р. В судове засідання 23.06.2017 р. адвокат не з’явився.

В результаті дослідження дисциплінарною палатою на засіданні матеріалів скарги та заслуховування адвоката палата приходить до висновку про те, що доводи скаржника не знайшли свого підтвердження та спростовуються іншими даними.

Так, адвокат пояснив, що він дійсно просив про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з додатковими матеріалами справи, котрі були отримані судом за клопотанням протилежної сторони. Однак, розгляд справи було відкладено з інших підстав. Після відкладення розгляду він ознайомився з цими матеріалами в іншому місці, а саме, з’ясував, які саме документи були направлені суду в тих органів і посадових осіб, котрі направляли документи суду. Тому необхідність знайомитись із матеріалами справи відпала. 23.06.2017 р. адвокат він був присутній в приміщенні суду в час, визначений судом, однак не був закликаний до судового засідання секретарем. Тому засідання провели без його участі, про що він взнав пізніше від секретаря судового засідання.

П. 15 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить норму, згідно якої не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: … 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку.

У відповідності до ст. 8 Правил адвокатської етики, в редакції, чинній на травень-червень 2017 р., у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, законних представників клієнтів або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями. За ст. 44. Правил адвокатської етики, в редакції, чинній на травень-червень 2017 р., дотримуючись принципу законності, адвокат водночас має бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями; у випадку вчинення судом тиску на адвоката – не йти на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта; послідовно дотримуватися принципу домінантності інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов’язані з відносинами адвоката з судом.

Оцінюючи поведінку адвоката в судовому засіданні 30.05.2017 р., палата звертає увагу на те, що суд будь-яких рішень про притягнення адвоката до відповідальності не приймав і не ініціював, отже, головуючий в судовому засідання не вважав дії адвоката такими, що порушують порядок чи створюють перешкоду судовому розгляду, затягують його.

Скарги з боку клієнта адвоката відсутні. Навпаки, Особа_2 висловив повне схвалення поведінки свого представника, про що зазначив у листі на адресу КДКА Хмельницької області.

Стосовно неявки адвоката в судове засідання 23.06.2017 р., палата приймає до уваги не тільки пояснення адвоката, але і посилання скаржника на те, що адвокат в цей день був присутній в приміщенні суду. Це твердження деякою мірою підтверджує пояснення адвоката про те, що він був присутній у приміщенні, однак не був запрошений власне в судове засідання.

За таких умов, а також враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, котра притягується до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна палата не знаходить достатніх підстав для задоволення скарги Особа_1

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката закрити.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 С.О. Німий