Рішення № 15 від 06.05.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

06 травня 2021 року                                                                     м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: голови палати Свірневської Н.В., в.о. секретаря палати Дем’янової О.В., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Костюка В.В. розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 331,  видане 11.05.2004р.  Хмельницькою обласною КДКА),

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

15 березня 2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 щодо бездіяльності адвокат.

18.03.2021р. скарга та додані до неї документи були передані  до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

«18» березня 2021р. голова ДП КДКА взяла скаргу для проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі.

«18» березня 2021р. голова  дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернулась до адвоката  з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката  по суті порушених питань.

Повідомлення про проведення перевірки з проханням надати письмові пояснення, ксерокопія скарги із додатками були направлені на дві адреси, а саме за адресою вказаною в ЄРАУ - м. Хмельницький, вул.. Герцена, 10, офіс ** і за адресою вказаною  у скарзі- м. Хмельницький, вул.. Грушевського,87, офіс ***.

На адресу КДКА Хмельницької області письмові пояснення адвоката не надходили. Конверт із вищевказаними матеріалами за адресою, що вказана в ЄРАУ, а саме: м. Хмельницький, вул..Герцена,10, оф.** повернувся без вручення із поміткою про відсутність адресата. За адресою зазначеною у скарзі - м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, офіс *** повернулось повідомленні про вручення адвокату кореспонденції.

«06» травня 2021р. голова ДП КДКА Хмельницької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу про дисциплінарний проступок адвоката,  довідку та всі матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

 

Згідно викладеного у скарзі адвокат  31 січня 2021р. підписав із скаржницею Договір про надання правової допомоги. Предметом даного договору є: «...надання правової допомоги у спорі із Особа_2 щодо захисту честі, гідності, врегулювання правовідносин відносно спірної прибудинкової території ( визначення правомірності встановлення паркану, септика, використання території загального користування).» Ціна договору та порядок розрахунків визначаються в Додатку №1 до даного договору, Договір діє до прийняття рішення судом першої інстанції або з часу досудового врегулювання  спору. Як стверджує скаржниця вона підписала одночасно із вказаним Договором і додаток до Договору № 1 згідно якого вона сплатила за послуги адвоката 4600 грн. Однак додаток до Договору адвокат скаржниці не надав пояснивши що це його документ. Усно сторони домовились, що адвокат надасть адвокатський запит до поліції м. Хмельницького із проханням надати копію заяви Особа_2 та копію її пояснень, крім того адвокат мав виїхати за адресою скаржниці для огляду спірної прибудинкової території. Після підписання вказаних документів адвокат на зв'язок не виходив. Протягом робочого тижня з 09.02.2021р. по 17.02.2021р. скаржниця телефонувала адвокату однак розмова не відбулася. Адвокат або не брав слухавку, або відповідав що зайняти і передзвонить через 10 хвилин. Однак жодного разу не передзвонив. 15.02.21р. скаржниця відвідала офіс адвоката за адресою вул.. Грушевського, 87, оф. ***. В офісі адвоката не було, а його колега повідомила, що він у відрядженні за межами міста.

Вважає, що адвокат не виконує  умов Договору про надання правової допомоги від 31.01.21р. чим порушує ст. 33 і 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правила адвокатської етики ( ст.26,35)

Скаржниця просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності у виді позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю.

Письмові пояснення від адвоката на день розгляду скарги не надходили. Враховуючи,що за адресою вказаною в ЄРАУ адвокат кореспонденцію не получив, однак отримав її за іншою адресою (що вказана скаржником), адвокат вважається таким, що повідомлений належним чином.

Виклад встановлених обставин.

Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката - 29000 м. Хмельницький, вул.. Грушевського, 87, офіс ***.

Проведеною перевіркою було встановлено, що адвокат змінив адресу свого робочого місця і не вніс відомостй про це в ЄРАУ.

31 січня 2021р. між скаржницею Особа_1 та адвокатом  було підписано Договір про надання правової допомоги. Згідно умов вказаного договору він є оплатним, оскільки п.4.1 вказаного Договору передбачено, що ціна Договору зазначається у додатку № 1 до даного Договору, якій не був виданий скаржнице. У п.1.1. вказаного Договору визначено предмет договору якій передбачає надання правової допомоги скаржнице у спорі з Особа_2 щодо захисту честі та гідності та врегулювання відносин спірної прибудинкової території ( визначення правомірності встановлення паркану, септика, використання території загального користування.) П.5.1 Договору передбачено, що він діє до прийняття рішення судом першої інстанції або до  часу досудового врегулювання спору.

Станом на 15 березня 2021р. та на день  розгляду  скарги та доданих до неї матеріалів у скаржниці відсутні відомості яку саме роботу виконав адвокат. Скаржниці не відомо чи зробив адвокат запит, чи підготував документи до суду, будь яких звітів на виконання доручення скаржниці адвокат не надав.

Нормативно-правові акти, які підлягають  застосуванню.

Приписами ст.. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: Адвоката може бути  притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим законом. Дисциплінарне провадження- процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в ЄРАУ.

Згідно ст. 34 ч.2 п.3 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Дисциплінарним проступком є:… порушення правил адвокатської етики.»

Приписами ст. 11 Правил адвокатської етики( надалі за текстом Правила) зазначено : «Адвокат зобов’язаний надавати професійну (правничу) допомогу  клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіту їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.»

Згідно вимог ст. 14 Правил адвокат надає правову допомогу на підставі Договору одним із обов’язків є необхідність зазначати у Договорі яку суму сплачує клієнт за виконання адвокатом умов договору. Виходячи із тексту вказаної норми якщо Договір безоплатний про це необхідно зазначити в договорі.

Приписами ст. 17 ч.2 Правил передбачено: « Адвокат приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги повинен зважати на свої можливості щодо його виконання.»

Приписами ст. 18 ч.1 Правил адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у справі.

Приписами ст. 27 Правил передбачено ч.1: «Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. Ч.3 Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами.»

На підставі ст. 28 Правил адвокат зобов’язаний вказати саме у Договорі про надання правової допомоги порядок обчислення гонорару, підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо.

Порядок ведення єдиного реєстру адвокатів України, затверджено рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року із відповідними змінами та доповненнями п. 3.4 якого передбачено: «Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.»

 

Мотиви та висновки ДП КДКА.

До скарги додано Договір про надання правової допомоги від 31.01.2021р. якій свідчить що між скаржницею та адвокатом укладено письмовий договір яким передбачено, яку саме роботу має виконати адвокат (п.1.1.Договору), що договір є оплатним (п.4.1 Договору) і строк дії договору-рішення суду першої інстанції або досудове врегулювання спору. Починаючи з 31.01.21р. по день подання скарги 15 березня 2021р. скаржниця’ намагалась зв’язатися з адвокатом по телефону шляхом дзвінки та СМС повідомлень, а також відвідувала адвоката в офісі однак отримати інформацію про хід виконання Договору не могла. На підтвердження вказаного надано Договір про надання правової допомоги від 31.01.2021р.,  скріншоти  СМС повідомлень та телефонних з’єднань.

На думку дисциплінарної палати досить тривалий час з 31.01.2021 р. по 15.03.2021р. адвокат не виходить на зв'язок із скаржницею, не надає звіту про виконану роботу, а також не надав Додатку до договору в яку зазначена сума гонорару. Крім того змінив адресу  свого робочого місця і  не вніс про це відомості в ЄРАУ.

Таким чином, враховуючи все вищевказане, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку передбаченого п.3 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення ст.ст.14,17 ч.2, 18ч.1, 27 ч.1,3, 28 Правил адвокатської етики.

Керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 11.05.2004р.  Хмельницькою обласною КДКА).

Призначити розгляд дисциплінарної справи на 15 год. 00 хв. 01 червня 2021р. за адресою м. Хмельницький, вул.. Зарічанська буд.5/3, офіс 801.

Відповідно по ч.3 ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи  може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

В.о. секретаря Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        О.В. Дем’янова