Рішення № 16 від 01.06.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

01 червня 2021 р.                                                                        м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О. розглянувши у відкритому засіданні скаргу Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.02.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА), -

встановила:

 1. 16 березня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката .
 2. 18.03.2021 року скарга Вищої ради правосуддя передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката .
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю.
 4. 30.03.2021 р. адвокат  отримав повідомлення про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. Від адвоката  надійшли письмові пояснення.
 6. 06.05.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Вищої ради правосуддя про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  
 7. 06 травня 2021 року рішенням КДКА Хмельницької області була порушена дисциплінарна справа за скаргою ВРП на дії адвоката
 8. Копія рішення та довідки були направлені скаржнику та адвокату.
 9. У своїй скарзі Вища рада правосуддя зазначає, що: До Вищої ради правосуддя 24 січня 2020 року за вхідним номером № 458/0/6-20 надійшло повідомлення судді Хмельницького апеляційного суду Кулеші Л.М. про втручання у її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

Суддя Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М. повідомила про втручання у її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя з боку народного депутата Особа_1 під час здійснення апеляційного розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Особа_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 135, частиною першою статті 297 Кримінального кодексу України… (справа № 681/643/19).

У повідомленні суддя Кулеша Л.М. зазначила, що народний депутат України Саладуха О.В. 13 січня 2020 року за вихідним № 13/56-20 направила депутатське звернення до Хмельницького  апеляційного суду та Прокуратури Хмельницької області, у якому, посилаючись на подання адвокатом  в інтересах обвинуваченої Особа_2 апеляційної скарги, висловила оцінку судового рішення першої інстанції, вказавши: «судом першої інстанції справа розглянута поверхнево, не в повному обсязі, зокрема не враховано масив характеризуючих матеріалів, не дослідження яких і призвело до занадто суворого рішення». Крім того, у  зверненні народний депутат України просить поінформувати в передбачені законом терміни про результати розгляду та вжиті заходи.

Суддя Кулеша Л.М. звернення народного депутата України Особа_1 розцінює як тиск та намагання спонукати суддю до бажаної поведінки, маніпулювати судовим процесом, порушуючи при цьому гарантії незалежності судді та підриваючи авторитет правосуддя.

….Згідно з листом від 23 червня 2020 року № 31/3/2-44715-20 за результатами розгляду повідомлення судді Офісом Генерального прокурора встановлено відсутність підстав для внесення відповідних відомостей до ЄРДР, про що поінформовано суддю Хмельницького апеляційного суду Кулешу Л.М.

…Крім того, під час перевірки Вищою радою правосуддя встановлено, що підставою для надіслання депутатського звернення до суду став адвокатський запит, надісланий народному депутату в порядку вимог статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

…Зі змісту адвокатського запиту вбачається, що адвокат  просить народного депутата України звернутися в межах чинного законодавства до Хмельницького апеляційного суду з приводу повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінального провадження стосовно Особа_2 за урахуванням характеризуючих матеріалів та висновків компетентних органів для прийняття законного та справедливого рішення, при цьому адвокат повідомляє про подання ним апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції та вказує дату розгляду скарги апеляційним судом.

…Надсилання адвокатського запиту до народного депутата України з таким проханням, враховуючи, що чинним законодавством не передбачено здійснення народними депутатами контролю за розглядом справ у судах, про що адвокат не може не знати, свідчить про намагання вплинути на діяльність судді щодо здійснення правосуддя у не передбачений процесуальним законом спосіб.

Крім того, адвокат  мав передбачити наслідки надсилання ним такого запиту, та усвідомлювати, що надходження до суду подібного депутатського звернення може бути розцінене суддями як втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя.

…Надіслання адвокатського запиту до народного депутата України з проханням про звернення до суду з приводу повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінального провадження для прийняття законного та справедливого рішення свідчить, що адвокат  діяв всупереч Правилам адвокатської етики, що негативно вплинуло на авторитет правосуддя.

За таких обставин Вища рада правосуддя встановила наявність підстав для звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  щодо притягнення до передбаченої законом дисциплінарної відповідальності адвоката , оскільки вчиненні ним дії свідчать про намагання у не передбачений законом спосіб, із залученням народного депутата України, вплинути на суддю Хмельницького апеляційного суду Кулешу Л.М. під час розгляду справи…»

 1. Скаржник вважає, що адвокат  порушив ст. ст. 7, 25 Правил адвокатської етики, ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Скаржник просить розглянути питання щодо притягнення до встановленої законом відповідальності адвоката  за вчинення ним дій, що можуть мати ознаки втручання в діяльність судді Хмельницького апеляційного суду Кулеші Лариси Михайлівни.  
 3. У своїх письмових поясненнях адвокат , зазначає, що: 30 березня 2021 року я отримав копію скарги Вищої Ради Правосуддя від 12.03.2021 № 8200/09/9-21 та додані до неї документи. Ознайомившись із скаргою та доданими документами, вважаю за необхідне пояснити, що жодного втручання з мого боку в діяльність судді Кулеші Л.М. не було. Звернення депутата до судді не є зверненням адвоката до судді. Слід відмежувати моє звернення до депутата, та звернення депутата до судді. У самій скарзі вказано, що Вища Рада Правосуддя розцінює дії народного депутата, як втручання в діяльність судді, а не мої дії. Крім того, суддя Кулеша Л.М. не повідомляла про моє втручання в її діяльність, як судді, а повідомляла виключно про втручання народного депутата України Особа_1 Крім того, в своєму запиті до народного депутата, я просив: «..в межах визначених ЗУ «Про статус народного депутата» звернутися із визначеним законом зверненнями та запитами до компетентних органів …. з приводу дотримання закону з приводу розгляду кримінального провадження…». Тобто, я просив народного депутата діяти: «В межах визначених законом» та «звернутися із визначеними законом зверненнями та запитами», а також « … в межах чинного законодавства». Я не просив депутата вчиняти жодних протизаконних дій чи здійснювати тиск на суд, навпаки, я просив діяти в межах чинного законодавства. Крім того, звертаю Вашу увагу, що мій запит був направлений депутату 26.12.2019р., депутатське звернення надійшло у суд 15.01.20р., а скарга датована 12.03.2021р., тобто з пропуском річного строку передбаченого ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де говориться, що: «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку».
 4. Адвокат просив відмовити у порушенні дисциплінарної справи за скаргою Вищої Ради Правосуддя.
 5. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів робоче місце адвоката: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 45, оф. **, отже дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.
 6. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».
 7. 16.              Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката, надані документи, комісія приходить до висновку, що провадження у дисциплінарній справі підлягає закриттю у зв’язку із закінченням строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

При цьому, комісія встановлює те, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики, що нормативно передбачено ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Так, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту».

            Направлення адвокатського запиту на ім’я народного депутата України з проханням про звернення до компетентних органів, а не із проханням про надання інформації та документів, свідчить про порушення вимог ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 25 Правил адвокатської етики, де сказано: «Адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв'язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам» та ст. 7 ПАЕ, де сказано, що адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Так, адвокатський запит датований 26.12.2019р. (момент вчинення адвокатом дисциплінарного проступку), депутатське звернення надійшло до апеляційного суду 15.01.2020 року, а скарга датована 12.03.2021р., отже станом на момент подання скарги та на момент розгляду дисциплінарної справи, пройшов строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку».

            На підставі наведеного, керуючись ст.  40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.02.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА) за скаргою Вищої ради правосуддя у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                             В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                            Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                      С.О. Німий