Рішення № 16 від 11.03.2016 р.

 

РІШЕННЯ

 

11 березня 2016 р.                                                                        м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Желіхівського О.М., Дем’янової О.В., Кузняка А.А. розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № від 16.11.1993 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

Скаржниця зазначає про те, що адвокат 1, будучи представником її чоловіка – ОСОБИ 2, який є відповідачем в їх цивільній справі, неодноразово кричала в судових засіданнях, допускала нетактовну поведінку, ображала її та її представника, звинувачувала суд в незнанні законодавства. Крім того, 23.10.2015 р. зустрівшись із скаржницею на зупинці «Поліклініка № 2» в м. Хмельницькому обзивала її, кілька разів вдарила та погрожувала вбивством. Позиція адвоката 1 у справі була необґрунтованою та не відповідала законодавству. В заявах, адресованих суду, адвокат допускала образливі вирази. Зазначені дії, на думку скаржниці, грубо порушують правила адвокатської етики.

Адвокат 1 надала пояснення, які підтримала і під час засідання дисциплінарної палати. З них вбачається, що викладені ОСОБОЮ 1 обставини не відповідають дійсності, є надуманими, викликані бажанням перешкодити їй надавати правову допомогу її чоловіку – ОСОБІ 2. Повідомляє про те, що ОСОБА 1 разом із адвокатом 2 зверталися на підприємство, в якому працює ОСОБА 2, із листом наклепницького та образливого характеру. 13 жовтня 2015 р. за ініціативою адвоката 2 та ОСОБИ 1 в судове засідання з’явилися журналісти, які на наступний день здійснювали відеозйомку конфлікту ОСОБИ 2 та ООСБИ 1, ініційованого ОСОБОЮ 1.

30 жовтня після перегляду по телебаченню програми «Надзвичайні новини», адвокат 1 звернулася до суду із заявою про те, що угоду з ОСОБОЮ 2 розірвано та повідомила про причини свого бажання припинити участь у справі.

Вважає подання скарги ініціативою адвоката 2.

ОСОБА 2 подав письмові пояснення, аналогічні за змістом поясненням адвоката 2, додав до нього лист ОСОБИ 1 директору СУМС, скаргу начальнику Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, головному лікарю Хмельницької міської інфекційної лікарні

Під час засідання дисциплінарної палати ОСОБА 1 підтвердила викладені у скарзі вимоги. Заявила клопотання допитати свідків ОСОБИ 3 (доньку) та ОСОБИ 4 які вказали про те, що 13 жовтня 2015 р. адвокат 2 кричала в суді, перебивала іншого адвоката та суддю. Також свідок ОСОБА 4, відповідаючи на запитання членів комісії, повідомила, що адвокат 1 не ображала присутніх.

Однак, об’єктивно в ході судового засідання 13.10.2013 р. образ та висловлювань, що порушують адвокатську етику, з боку адвоката 1 не виявлено.

Рішення у кримінальному провадженні № 12015240010006***, внесеному до ЄРДР за заявою ОСОБИ 1, не прийняте, досудове слідство триває. Відповідно, будь-яких висновків про наявність події кримінального правопорушення та складу злочину в діях адвоката 1 зробити неможливо.

Переглядом програми «Надзвичайні новини» від 29.10.2015 р., на яку посилається скаржниця як на доказ своїх вимог, встановлено, що в ній не зафіксовано жодних дій, рухів чи висловлювань адвоката 2, які б суперечили правилам адвокатської етики. Навпаки, поведінка адвоката в тій частині, що відтворена в програмі, є стриманою, незважаючи на напруженість ситуації.

Твердження скарги про те, що адвокат 2 не знає положень чинного законодавства та не проходила ні разу підвищення кваліфікації з часу отримання свідоцтва є голослівними та не можуть бути прийняті до уваги. Обов’язком адвокату згідно ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є підвищення свого професійного рівня, що може здійснюватися в різноманітних формах, а не тільки як «проходження підвищення кваліфікації». Крім того, під час засідання палати скаржниця ОСОБА 1 на запитання повідомила, що ситуація в справі для неї полегшиться в разі, якщо адвокат 2 не прийматиме участь та не даватиме правових консультацій відповідачу ОСОБІ 2. Само по собі це висловлювання свідчить про те, що правова позиція по справі відповідачем за участю адвоката 2 обрана досить вдало. Клієнт адвоката 2 жодних претензій стосовно рівня її кваліфікації не висловлює. Отже, скарги на професійний рівень адвоката 2 не підтвердилися.

Оцінюючи дану заяву від 30 жовтня 2015 р., адресовану судді Салоїд Н. М. дисциплінарна палата виходить з наступного.

Ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод говорить про свободу вираження поглядів. «Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. … Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

П. 15 Ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить норму, згідно якої не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

У відповідності до ст. 53 Правил адвокатської етики допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокатського об’єднання, бюро, органів адвокатського самоврядування або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) до органів адвокатського самоврядування, наділених дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України.

Згідно ст. 46  Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен … реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо.

Заява від 30 жовтня 2015 р. адресована виключно судді Салоїд Н.М., в провадженні якої перебуває цивільна справа. Дана заява містить викладення мотивів, з яких адвокат припиняє участь у справі, та відображає її позицію і позицію її клієнта, а також оціночні судження з приводу фактів, що мали місце. Отже, звернення із заявою до судді Салоїд Н.М. з боку адвоката 2 є допустимою формою реагування на неправильні, на її думку, дії позивачки у справі та її адвоката.

Критерії оцінки висловлювань як образ та безпідставних наклепів а також правомірності поведінки особи, що такі висловлювання поширила, вироблені практикою Європейського суду з прав людини (див. напр. постанови у справах Де Хаес и Гийселс проти Бельгії  від 24 лютого 1997 р., Захаров проти Росії від 5 січня 2007 р., Лесник проти Словакії від 11 березня 2003 р. тощо) та національних судів (зокрема, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009  № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»). Відповідно до цих критеріїв висловлювання, що містяться в заяві адвоката 2, з урахуванням точного мовного значення використаних слів; наявності фактів, які адвокат коментує; суб’єкта, якому адресоване звернення, та мотивів самого звернення; обов’язку адвоката підтримувати позицією клієнта; напруження обстановки слухання справи та інших обставин є такими, що відповідають праву вільного висловлювання поглядів та його обмеженням, необхідним в демократичному суспільстві, не перевищують нормальну межу критики та не порушують обов’язків адвоката.

Враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, котра притягується до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна палата не знаходить достатніх підстав для задоволення скарги ОСОБИ 1.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата 

 

ВИРІШИЛА

 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката 1 закрити.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                                     _________(В.Б. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                         _________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                         _________(О.Т. Тарадай)