Рішення № 16 від 11.06.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ____

 

11 червня  2020р.                                                                               місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н.В., Німого С.О., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Костюка В.В., Федорова В.Б., за участю  голови КДК адвокатури Хмельницької області  Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно  адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 08.06.2006р.) за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст.34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області про результати перевірки, дослідивши матеріали дисциплінарної справи,  пояснення адвоката  , пояснення свідка Особа_2, дослідивши матеріали дисциплінарної справи,

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

1). 09.01.2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону  Особа_1, у котрій вона  вказала про  дисциплінарний проступок адвоката  

2). 09.01.2020р. скарга передана  до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката  

3). 13.01.2020р. голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  взяла на себе обов’язок провести перевірку відомостей викладених у скарзі прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону  Особа_1

4). 14.01.2020р. голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернулась до адвоката   з повідомленням про проведення нею перевірки за вказаною скаргою із пропозицією надання адвокатом  письмового пояснення по суті порушених питань. 14.01.2020р. було направлено запит Голові Дунаєвецького районного суду Хмельницької області з прохання надати належним чином завірені постанову суду та документи,  які подав адвокат на підтвердження своїх повноважень.

5). 24.01.2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли письмові пояснення адвоката  

6). 31.01.2020р. голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону  Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки. 04.03.2020р. було здійснено запит до  Хмельницького окружного адміністративного суду із проханням повідомити,  які саме документи надавав адвокат у провадженнях за його позовними заявами про визнання недійсними та скасування рішень КДКА Хмельницької області.

7). 21.01.2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли належним чином завірені копії  постанови Дунаєвецького районного суду від 28.08.2019р., постанови Хмельницького апеляційного суду від 08.11.2019р., протоколу судового засідання від 28.08.2019р., ордеру адвоката та  Угоди про надання юридичних послуг  від 16.02.2017р.

8). 23.03.2020р. надійшла відповідь голови Хмельницького окружного адміністративного суду  про те, що адвокат   в адміністративні справи надав лише  вирок суду від 03.07.2018р. і протокол судового засідання від 13.05.2019р.

9). 11.06. 2020р. надійшов лист прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону  Особа_1 про те, що 11.06.20р. 0 09 год. 56 хв. адвокат    у телефонному режимі погрожував прокурору зверненням до ДБР та Генерального прокурора про вчинення нею перевищення своїх службових повноважень  тому, оскільки  вона без належних повноважень внесла відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального правопорушення передбаченого ст.400-1 ч.2 КК України відносно адвоката, наполягав на тому щоб прокурор забрала свою скаргу на нього і декілька разів наполегливо пропонував подумати про свою подальшу долю.

10). У своїй скарзі скаржник зазначила, що рішенням КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати від 18.06.2019р. № 21 зупинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката   строком на три місяці. Адвокат оскаржував вказане вище рішення в Хмельницький окружний адміністративний суд, однак у задоволенні позову йому було відмовлено. Під час розгляду справи дія рішення КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати від 18.06.2019р. № 21 не зупинялось. Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії від 04.09.2019р. № ІХ-002/2019р. зупинення права на заняття адвокатською діяльністю продовжено на строк до 6 місяців. Отже,  строк дії зупинення з 18.06.2019р. по 18.12.2019р. Попри це, у період зупинення адвокатської діяльності про що адвокат достовірно знав, адвокат продовжував її здійснювати. Так, Кам’янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області  здійснювався розгляд кримінального провадження у справі № 676/****/17 про  обвинуваченням  Особа_3 за ст. 408 ч.3 КК України. До 13.05.2019 року захисником  Особа_3 був  адвокат   13 травня 2019р. обвинувачений  Особа_3 в судовому засіданні від захисника   відмовився, через що до участі у справі суд  залучив  захисника з центру надання БВПД. Надалі, не будучи захисником  Особа_3, не маючи статусу адвоката,   01.08.2019р. звернувся до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду із  запитом на ознайомлення із матеріалами вищевказаного кримінального провадження, які йому були надані для ознайомлення, отримав ксерокопії документів з матеріалів кримінальної справи, а 06.08.2019р. отримав копію звукозапису судового засідання. Вказане підтверджується відмітками в матеріалах кримінальної справи. Вказані дії   здійснював і без відома  Особа_3 інтереси якого захищав раніше. Крім цього 28 серпня 2019р. адвокат, дія свідоцтва якого про право на заняття адвокатською діяльністю не відновлена, прийняв участь у судовому засіданні як захисник Особа_2, яка притягувалась до адміністративної відповідальності у справі № 676/****/17. за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП 

11). На думку скаржника, адвокатом порушено вимоги ст.35 Правил адвокатської етики (надалі за текстом Правила у відповідних відмінках) яка передбачає, що при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, поінформувати клієнта щодо здійснення адвокатської роботи (наданих послуг) і передати клієнту копії процесуальних документів, наявних у адвоката. Приписами ст.21 ч.1 п.5 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.65 Правил, адвокат зобов’язаний  виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку (ст.34 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність). Адвокат у своїй діяльності не повинен вчиняти дій, спрямованих на підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності. Скаржник вважає, що адвокатом порушено вимоги ст.ст.7,12, 42 Правил.  До скарги  Особа_1 додано лист голови Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Савчука Р.І.  від 05.11.2019р. № 6/117/2019 із копією заяви адвоката  , яким підтверджено як звернення останнього до суду як захисника у кримінальному провадженні,  так і відомості про  ознайомлення адвоката     з матеріалами кримінального провадження № 676/1527/17 за обвинуваченням  Особа_3 за ч.3 ст. 408 КК України 01.08.2019р.  отримання  ним копії звукозапису судового засідання; а також як лист голови Дунаєвецького районного суду Шклярука В.М. від 06.12.2019р. № 01-16/79/2019 про те, що адвокат   приймав участь у розгляді адміністративної справи № 676/****/17 як захисник  Особа_2; так і копію постанови від 28.08.2019р. по справі № 676//17 в якій зазначено, що адвокат   приймає участь у вказаній справі як захисник.

12). Скаржник просить притягнути  адвоката    до дисциплінарної відповідальності з позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

13). У своїх письмових поясненнях адвокат зазначає що дійсно звертався в Кам’янець-Подільський міськрайонний суд задля отримання копій певних документів із кримінальної справи по обвинуваченню  Особа_3, в якій він раніше приймав участь як захисник  Особа_3, однак,   лише для того, щоб обґрунтувати свою позицію у позові, що був поданий ним до Хмельницького окружного адміністративного суду про скасування рішення КДКА Хмельницької області про зупинення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. У адміністративній справі в Дунаєвецькому районному суді як захисник Особа_2 участі не приймав, а лише був присутній в залі суду як вільний слухач.

14). Адвокат   вважає скаргу прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону  Особа_1 необґрунтованою та такою, що не підлягає до задоволення.

15). На засіданні палати Адвокат підтримав викладене у своїх письмових поясненнях, однак, при цьому  не зміг надати логічних пояснень з приводу зазначення Дунаєвецьким районним судом  у постанові  від 28.08.2019 року  та протоколі судового засідання  про те що він вказаного числа прийняв участь  у розгляді  судом справи про адміністративне правопорушення,  хоча підтвердив, що під час перевірки на стадії вирішення питання про порушення щодо нього дисциплінарної справи отримав, серед іншого, і  лист    голови Дунаєвецького районного суду про його участь у судовому засіданні.

Після ознайомлення із відповіддю голови Хмельницького окружного адміністративного суду  про те, що   в адміністративні справи надав лише  вирок суду від 03.07.2018р. і протокол судового засідання від 13.05.2019р., на запитання  для чого все ж таки він отримував у Кам’янець-Подільському міськрайонному суді  документи із кримінальної справи, в якій на той час він вже не приймав участі адвокат відповіді надати не зміг.

Стосовно листа прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону про погрози в її бік    визнав,  що  дійсно телефонував до скаржника задля попередження її про те,  що буде звертатися із заявою в ДБР і Генеральну прокуратуру оскільки вважає, що вона перевищила свої повноваження при внесенні відомостей до ЄРДР, оскільки лише прокурор області наділений повноваженнями розпочинати кримінальне провадження стосовно адвоката.

Запрошена на засідання адвокатом   свідок Особа_2 підтвердила, що адвокат   був лише присутнім в залі судового засідання Дунаєвецького районного суд 28.08.19р. При цьому,  на запитання члена КДКА  стосовно того,  чи звертався до суду/судді  присутній адвокат щодо його думки  з приводу тих чи інших клопотань по суті справи інших її учасників, про що зазначено в протоколі судового засідання, свідок  відповіла, що не пам’ятає.  

Дослідивши доводи скаржника та матеріали перевірки,  заслухавши   пояснення адвоката   та  свідка Особа_2,  встановили наступне.

16). Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України адвокат   здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 08.06.2006р.)Робоче місце адвоката   знаходиться за адресою: 32300 Хмельницька область, м.Кам’янець-Подільський, вул. Пущкінська, буд. ***

17). За вчинення  дисциплінарного проступку рішенням КДКА Хмельницької області № 21  від 18.06.2019р. дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката   було зупинено строком на три місяці. Після цього, через надмірну м’якість призначеного покарання за вчинення проступку, рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України від № ІХ-002/2019р.  04.09.2019р. адвокату  у В.І. посилено покарання, тобто,  зупинено  дію його свідоцтва про  право на заняття адвокатською діяльністю на  6 місяців. 

Адвокат   достеменно знав про накладення на нього дисциплінарного стягнення у виді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (надалі за текстом Свідоцтво) з 18.06.2019р.строком на 3 місяці та на 6  місяців згідно з рішенням  ВКДК України, про що він і сам не заперечував під час розгляду скарги. Всупереч рішенню органу адвокатського самоврядування,   адвокат,  під час дії накладеного на нього  стягнення, здійснював  адвокатську діяльність, вводячи при цьому в оману суд та учасників справи,  зокрема,  при зверненні 29 липня 2019 р. до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду як захисник обвинуваченого  Особа_3 так  і  28.08.2019 р.,  прийнявши участь у засіданні Дунаєвецького районного суду Хмельницької області як захисник особи, що притягується до  адміністративної відповідальності, підтвердивши свої повноваженням ордером адвоката.

Письмові та усні пояснення адвоката   суперечливі, спростовуються  матеріалами справи.

Так, на запит голови ДП КДКА Хмельницької області отримана відповідь голови Хмельницького окружного адміністративного суду про те, що в матеріали  адміністративних справ № 560/***/19 і 560/****/19 адвокатом   надано лише копію вироку суду від 03.07.2018р. та копію протоколу судового засідання від 13.05.2019р.  

На запит голови ДП КДКА Хмельницької області Дунаєвецьким районним судом Хмельницької області крім постанови суду від 28.08.2019р., в котрій зазначається про адвоката   як про захисника Особа_2, надіслано і копії ордеру, угоди  та протоколу судового засідання від 28.08.2019р. які  безсумнівно підтверджують введення  адвокатом   суд та інших учасників справи  щодо   законності прийняття  своєї участі у ній  як адвоката – захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Цим спростовуються і пояснення запрошеної адвокатом   свідка Особа_2, яка у категоричній формі  не вказала про те, що адвокат    не висловлював своєї думки   під час судового засідання у справі, яка 28.08.2019 року розглядалась щодо неї Дунаєвецьким районним судом. 

З цих причин не заслуговують на увагу і  пояснення адвоката в частині того, що по дорозі з м.Камянця-Подільського в м.Хмельницький він заїхав в  Дунаєвецький районний суд, щоб повідомити суддю про відсутність у нього повноважень захисника у справі Особа_2, що  він залишивши в залі судового засідання під час розгляду справи Особа_2. лише  «з цікавості».

З огляду на письмову відповідь голови Хмельницького окружного адміністративного суду, комісія вважає  неправдивими і пояснення адвоката   про причину та необхідність   звернення його до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, начебто, для отримання копій документів  з кримінального провадження,  як доказів  на підтвердження своїх  позовних вимог у адміністративній справі,  оскільки до суду загальної юрисдикції адвокат   звертався саме як захисник обвинуваченого  Особа_3, попри те, що  на день свого звернення  він втратив статус захисника у справі, а не як  позивач у справі адміністративної юрисдикції чи особа, котра готується до подання позовної заяви до адміністративного суду. 

18). Приписами ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, в тому числі і те, що  під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися Присяги адвоката України та Правил адвокатської етики; виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;  виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Статтею 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено що   дисциплінарним проступком адвоката, в тому числі,  є і невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

У ст.7 Правил адвокатської етики  вказано, що у своїй професійній діяльності адвокат  не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам

Приписами ст.12 Правил передбачено обов’язок адвоката  виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

Приписами ст. 42 Правил передбачена необхідність дотримання адвокатом  вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил адвокатської етики.  

Обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачений статтею 65 Правил адвокатської етики.

19). Таким чином, здійснюючи адвокатську діяльність всупереч  рішенню органу адвокатського самоврядування, адвокат   свідомо  проігнорував  та порушив приписи наведених вище  норм як закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», так і Правил адвокатської етики,  котрими  врегульоване  питання діяльності адвокатури України у цілому та адвоката під час здійснення ним адвокатської діяльності,  чим вчинив дисциплінарний проступок за який  він має бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

            20). Відповідно до ч.1 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  за вчинення  дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне із таких дисциплінарних стягнень: попередження, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; а для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

21). Відповідно до ч.2 ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.   Дисциплінарні проступки   вчинив 29 липня 2019р. і  28 серпня 2019р.

22). Враховуючи наведені обставини, КДКА вважає,  що кожне порушення адвокатом    наведених приписів Правил адвокатської етики є грубим. Порушення носять системний характер та  підривають авторитет адвокатури як незалежної та самоврядної професійної організації адвокатів,  за що на адвоката    слід накласти стягнення у виді  зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на максимальний визначений законом «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» строк. Застосування більш м’якого  дисциплінарне стягнення  на адвоката своєї мети не досягне. З огляду на вік   ,  позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю буде надмірно суворим покаранням.       

23. Керуючись ст.ст.32,34,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», КДК адвокатури Хмельницької області 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №***, видане Хмельницькою обласною КДКА 08.06.2006р.) до дисциплінарної відповідальності  та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України  або до суду.

 

 

 

Голова КДКА     _________________________В.Б.Прядун.

 

Голова ДП КДКА ________________________Н.В.Свірневська.

 

Секретар ДП КДКА ______________________С.О.Німий.