Рішення № 16 від 17.03.2017 р.

РІШЕННЯ

 

17 березня 2017 р.                                                               м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., т.в.о. секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати: Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б, розглянувши скаргу Особи_1 на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане Тернопільською обласною КДКА 17.08.2012 р.),-

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1.

У скарзі йдеться про те, що 27.12.2010 р. між Особою_1 та адвокатом_1 було укладено усний договір про надання адвокатських послуг. Предметом договору було подання апеляційної скарги та подальше представництво інтересів в апеляційній інстанції. Адвокат свої зобов’язання не виконав, скаргу не подав, гроші не повернув.

На підтвердження доводів скарги надано роздруківку скриншотів з телефону та копію СD диску.

Адвокат_1 пояснив, що факти, викладені у скарзі, не відповідають дійсності. Відносини по наданню адвокатом_1 правової допомоги мали місце до отримання ним свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Предметом договору з Особою_1 було надання правової допомоги з питання продовження строку на апеляційне оскарження судового рішення. Після з’ясування усіх обставин справи та можливих підстав для продовження пропущеного строку на оскарження було встановлено відсутність причин, які могли би бути підставою для продовження строку апеляційного оскарження. Адвокат пояснив Особі_1 той факт, що підстави для продовження строку апеляційного оскарження відсутні, та повернув документи. Через кілька років особа_1 прийшов в офіс до адвоката та почав вимагати повернення коштів. З цього приводу була досягнута домовленість, за умовами якої адвокат поверне частину коштів шляхом переказу на банківську картку, номер якої мав повідомити Особа_1. Цього клієнт не зробив. Останнє спілкування адвоката з клієнтом відбувалось в 2013 р. Після того особисто Особа_1 до адвоката не звертався.

На підтвердження своїх пояснень адвокат надав копію довіреності.

Оцінивши встановлені перевіркою скарги обставини, дисциплінарна палата приходить до наступних висновків.

Предметом скарги фактично є неповернення адвокатом_1 частини коштів, отриманих ним в рахунок оплати надання юридичних послуг. Щодо невиконання дій, котрі складали предмет договору, то, зважаючи на доводи скарги та пояснення адвоката, слід прийти до висновку, що вони втратили інтерес для Особи_1.

Відносини з приводу надання правової допомоги між Особою_1 та адвокатом_1 відбувалися в 2010 – 2011 роках, що підтверджується копією довіреності. На той час адвокат_1 адвокатом не був.

За таких умов, враховуючи відсутність статусу адвоката у адвоката_1 на момент укладення угоди про правову допомогу, тривалість часу, що пройшов з моменту закінчення дії відповідних правовідносин, а також те що вирішення спорів з приводу повернення коштів не входить до компетенції дисциплінарної палати, дисциплінарна палата приходить до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи.

При цьому копії скріншотів з телефону дисциплінарна палата не приймає до уваги, оскільки з наданих матеріалів неможливо встановити, яких абонентів вони стосуються. Запис телефонної розмови також не приймається до уваги, оскільки фіксація телефонних розмов є різновидом втручання в приватне спілкування, що повинне проводитися у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема, уповноваженим суб’єктом за наявності судового дозволу. Крім того, зміст наданих матеріалів не спростовує доводів адвоката, викладених в його поясненні.

Отже, перевірка скарги виявила відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи за скаргою Особи_1 на дії адвоката_1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                 підпис              В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                     підпис            Н.В. Свірневська

 

Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                     підпис       О.М. Желіхівський