Рішення № 18 від 01.07.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №______

 

01 липня 2021 року                                                                                місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря палати Німого С. О., членів палати Дем'янової О. В., Костюка В. В., Стьопіна О. Ю.,          Тарадай О. Т., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В. Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 05.04.2003 року, видане Хмельницькою обласною КДКА; адреса основного робочого місця: 29000, м. Хмельницький, вул. Залізняка, буд. 34/1, кв. ***), 

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Процедура розгляду скарги.

 

1. 20 травня 2021 року до КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката .

 

2. 01 червня 2021 року голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н. В. доручила члену дисциплінарної палати Німому С. О. провести перевірку відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Хмельницької області.

 

3. 04 червня 2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німий С. О. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки для отримання від цього адвоката письмового пояснення по суті порушених питань.

 

4. 16 червня 2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німий С. О. у зв'язку із надсиланням попереднього звернення на невірну адресу повторно звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки для отримання від цього адвоката письмового пояснення по суті порушених питань.

 

5. 29 червня 2021 року до КДКА Хмельницької області надійшли письмові пояснення адвоката  з додатками.

 

6. 01 липня 2021 року член дисциплінарної  палати КДКА Хмельницької області Німий С. О. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

 

7. У поданні про притягнення до дисциплінарної відповідальності його ініціатор із посиланням на відповідні нормативно-правові акт зазначає про те, що адвокат  станом на час звернення з цим поданням Ради адвокатів Хмельницької області до КДКА Хмельницької області не сплатила щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, тобто більше, ніж на три місяці прострочила сплату такого внеску, чим порушила встановлений строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, що є невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

8. Також ініціатор подання вказує, що 17 березня 2021 року на адресу робочого місця та електронну пошту адвоката , які зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів України, був направлений лист – повідомлення за вихідним номером 101/0/2-21 про наявність заборгованості та необхідність сплати щорічного внеску. На цей лист адвокат  не реагувала, внесок не сплатила.

 

9. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності за порушення понад три місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік.

 

10. У своїх письмових поясненнях, датованих 25 червня 2021 року, адвокат        зазначає про те, що з квітня 2020 року вона хворіє, весь цей період лікується з приводу проблем з руховим апаратом та гіпертонічної хвороби третього ступеня. З цього ж часу вона у зв'язку з хворобою не працює, тому виникли матеріальні труднощі. Станом на 24 червня 2021 року щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2021 рік нею сплачені. Наголошує, що лист-попередження від Ради адвокатів Хмельницької області вона не одержувала. Враховуючи викладене, просить не притягувати її до дисциплінарної відповідальності.

 

Виклад встановлених обставин.

 

11. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката  знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Залізняка, буд. 34/1,    кв. ***.

Отже, дисциплінарне провадження стосовно означеного адвоката відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" має здійснюватися Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

 

12. З матеріалів перевірки вбачається, що адвокат  станом на 20 травня 2021 року не сплатила щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, прострочивши при цьому сплату внеску на понад три місяці від установленого строку.

 

13. 17 березня 2021 року на адресу робочого місця та електронну пошту адвоката , які зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів України, Радою адвокатів Хмельницької області був направлений лист – повідомлення за вихідним номером  101/0/2-21 про наявність заборгованості та необхідність сплати щорічного внеску. Поштою цей лист адвокат  не отримала, а на лист, направлений електронною поштою – не реагувала.

 

14. Разом з тим 29 червня 2021 року на електронну адресу адвоката Німого С. О., який проводив перевірку відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката , з електронної адреси dipe47@cloud.com, яка зазначена у Єдиному реєстрі адвокатів України як електронна адреса адвоката , надійшли фотокопії квитанцій від 24 червня 2021 року, з яких вбачається, що означеної дати адвокат  сплатила у повному обсязі щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, а саме: 681 гривня 00 копійок на рахунок НПП "Національна асоціація адвокатів України" та  1589 гривень 00 копійок на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області. Реквізити для оплати, вказані у квитанціях, збігаються з відповідними реквізитами, розміщеними на веб-сайті Ради адвокатів Хмельницької області за посиланням http://kmrada-unba.org/?page_id=2435.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню.

 

15. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність":

15.1. Частини 1 та 2 статті 34: Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

 

15.2. Пункт 5 частини 1 статті 21: під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

15.3. Частина 1 статті 57: рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.

 

15.4 Частина 1 статті 39: за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

 

16. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, з наступними змінами та доповненнями:

 

16.1. Частина 2 статті 12: адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

 

16.2. Частини 1 та 2 статті 65: адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті  в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями.

 

17. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджене Рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року наступними змінами:

 

17.1. Пункт 2.1: сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.

 

17.2. Пункт 2.2: адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п.2.13. цього Положення, згідно наступного розподілу:

- шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;

- шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

 

17.3. Пункт 2.5: адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

 

17.4. Пункт 2.11: щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

 

17.5. Пункт 2.16: порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

 

18. У діяннях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 6 частини 2 статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а саме: невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

19. Крім того, оскільки невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є порушенням вимог статей 12, 65 Правил адвокатської етики, то в діяннях адвоката     вбачаються також ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини 2 статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а саме: порушення правил адвокатської етики.

 

20. Що стосується причин несплати внесків, то вони підлягають з'ясуванню в межах процедури розгляду дисциплінарної справи при встановленні наявності або відсутності в діянні адвоката складу дисциплінарних проступків.

 

Керуючись статтею 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність",

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

21. Порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 05.04.2003 року, видане Хмельницькою обласною КДКА; адреса основного робочого місця: 29000, м. Хмельницький, вул. Залізняка, буд. 34/1, кв. ***).

 

22. Призначити розгляд дисциплінарної справи о 16 годині 00 хвилин 03 вересня 2021 року за адресою: місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 5/3,    офіс 801.

 

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" це рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                         В. Б. Прядун

 

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н. В. Свірневська

 

 

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                    С. О. Німий