Рішення № 18 від 17.03.2017 р.

                                                         РІШЕННЯ

17 березня 2017 р.                                                                                           м. Хмельницький

           Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В.,                           т.в.о. секретаря палати Желіхвського О.М., членів палати Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши скаргу Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

встановила:

13 лютого 2017 року(вх.№496/1/16-17)  на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга  Особи_1, у якій ставиться питання  про притягнення адвоката_1 до дисциплінарної  відповідальності.

У своїй скарзі Особа_1  вказує на те, що у нього з адвокатом_1 був укладений усний договір про правову допомогу, на підтвердження чого 05.08.2015 року надана  нотаріально посвідчена  довіреність на представлення  адвокатом його інтересів  в суді. Проте, як стверджує скаржник,  адвокат недобросовісно виконувала свої обов’язки, судові засідання не відвідувала, його проблемні питання  у цивільній справі  в суді не вирішувала. Вважає, що  такі дії адвоката не відповідають вимогам Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилам адвокатської етики  та просить застосувати до адвоката   заходи дисциплінарної відповідальності. До своїх пояснень скаржник жодного документу не надав.

Адвокат_1 надала свої пояснення по суті  викладених в скарзі  фактів,  вважає її необґрунтованою та такою, що не відповідає дійсності.

            Зокрема, в серпні 2015 року адвокат   уклала  угоду з Особою_1, як з відповідачем на представлення його інтересів у цивільній справі за позовом його дружини  про поділ майна подружжя, для чого отримала нотаріально посвідчену довіреність.  Адвокат приймала участь у судових засіданнях у даній справі на протязі  трьох місяців:  приймала участь в судових засіданнях, готувала і подавала адвокатські запити, надавала  консультації.  Оскільки позивач у даній справі та її представник  створювали перешкоди у її професійній діяльності, переслідували, ображали, принижували,  адвокат змушена була за погодженням із своїм клієнтом (Особа_1)  самоусунутися від участі у цій цивільній справі та розірвати угоду. Таку заяву адвокат подала у судовому засіданні на ім’я судді Салоїд Н.М.  від 30.10.2015 року. Як пояснює адвокат,  після поданої нею заяви, більше  у судових засіданнях по даній справі   вона участі не приймала, а клієнта свого не консультувала.  Про рішення суду дізналася після  телефонного дзвінка Особи_1, яким той був задоволений. Вважає, що подана на неї скарга була ініційована іншим адвокатом, представником Особи_1 з метою отримати докази  неналежного виконання адвокатом_1 своїх обов’язків та  підстав  для подачі апеляції на рішення місцевого суду. До своїх пояснень адвокат надала  копію заяви до суду, довіреність та інші документи, що мають значення для об’єктивного розгляду скарги. 

Проведеною перевіркою щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката_1, зазначених в скарзі Особи_1  встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат_1 діє на підставі свідоцтва № *** від 16.11.1993 року, виданого Хмельницькою КДКА на підставі рішення КДКА № *** від 16.11.1993 року. Адреса робочого місця:  м.Хмельницький,  проспект Миру ****    

Відповідно до матеріалів  справи, отриманих пояснень  та копій документів, здобутих під час перевірки, адвокат  представляла інтереси  скаржника, відповідача по справі Особи_1 у цивільній справі, що перебувала у провадженні  Хмельницького міськрайонного суду(суддя Салоїд Н.М.)  на підставі угоди про правову допомогу у цивільній справі за позовом його дружини  про поділ майна подружжя.  Адвокат приймала участь у чотирьох судових засіданнях у даній справі на протязі  трьох місяців. Оскільки позивач у даній справі та її представник  створювали перешкоди у її професійній діяльності, переслідували, ображали, принижували,  адвокат змушена була за погодженням із своїм клієнтом  самоусунутися від участі в  цивільній справі та розірвати угоду,  про що повідомила суд шляхом  подачі відповідної заяви  від 30.10.2015 року. Окрім того, в ході перевірки скарги, адвокат, як доказ, надала копію  скарги Особи_1 до КДКА Хмельницької області на адвоката_2, де  той  вказував, що  його адвокат  відмовилася від участі в його справі, оскільки інша сторона, в т.ч. адвокат_2,  чинили перешкоди в законній діяльності  його представника. Таким чином, сам скаржник  був обізнаний із заявою  його представника про розірвання з ним договору про правову допомогу, погоджувався з цим та   самостійно  відвідував судові засідання  і претензій до адвоката  тоді не мав.  Відтак, твердження скаржника, що адвокат не добросовісно виконувала свої обов’язки, самоусунулася від  участі в його цивільній справі, не відвідувала  судові засідання,   не знайшли підтвердження в ході перевірки скарги та були спростовані  письмовими доказами. 

            Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

            Крім того, згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є особистими  висновками скаржника, не підтвердженими жодними доказами, які скаржник мав би надати на підтвердження викладених ним обставин, і таких не було встановлено при проведенні перевірки по його скарзі.  

            Відповідно до ч.2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали скарги, пояснення  адвоката,  інші письмові документи,  дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області встановила, що зі скарги, рівно як і з матеріалів перевірки по ній, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1, а також  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

ВИРШИЛА:

 

1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката_1, свідоцтво про адвокатську діяльність № *** від 16.11.1993 року, виданого Хмельницькою КДКА.

2. Рішення  про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене

протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до суду.  

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                     В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              Н.В. Свірневська

 

Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              О.М. Желіхвський