Рішення № 18 від 21 травня 2015 р.

 

 

РІШЕННЯ

 

м.Хмельницький                                                             21 травня 2015 року

 

 

        Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати  Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1  свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 27.09.2012 року  Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м.Хмельницький-,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

     На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області від 18.03.2015 р. про несплату адвокатом 1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015 р. в сумі 1218,00 грн.

   23 березня 2015 р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення  до 01.04.2015 року. Оскільки адвокат 1 своїх пояснень по суті питання, викладеного в поданні Ради адвокатів Хмельницької області,  а також будь яких підтверджуючих документів про сплату щорічних внесків,   не надав,  на засіданні дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  08.04.2015 року   було  прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи.  

      Відповідно до  п.6 ч.2 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності є, зокрема, невиконання ним рішення органів адвокатського самоврядування.

     Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12.2012р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року, в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 щорічні внески сплачуються до 31 січня  поточного року(п.2.5),  а  порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

    Оскільки адвокат 1 не сплатив  щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015 рік,   чим порушив вимоги  п.6 ч.1ст.21  Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,  що  є підставою для   порушення дисциплінарного провадження та притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності  у відповідності до ст.34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» як невиконання рішення органу адвокатського самоврядування.

    На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.21,34,35,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Притягнути  адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № , видане 27.09.2012  року Хмельницькою обласною КДКА,  до дисциплінарної відповідальності у вигляді  зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю  строком на 6 місяців.

2.  Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                   В.Б.Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати                                              Н.В.Свірневська

 

 

Секретар палати                                                                       О.Т. Тарадай