Рішення № 19 від 11.06.2020 року

РІШЕННЯ № ____

 

11 червня. 2020 р.                                                                                          м. Хмельницький

 

 

   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати,  у складі  голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О, членів дисциплінарної палати Федорова В.Б, Стьопіна О.Ю., Костюка В,В., Тарадай О. Т.,  за участю Голови КДКА Хмельницької області  В.Б. Прядуна, розглянувши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янової О.В. про самовідвід. заявлений під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката   (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *******, від 10.05.2018р. видане Хмельницькою обласною КДКА)

 

Встановила:

 

1.13 тарвня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області  надійшла  скарга Особа_1 на дії  адвоката  .

            2. 18 травня 2020 року скарга Особа_1 передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницькоъ області .

            3. Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. доручила проведення перевірки члену дисциплінарної палати Тарадай О.Т.

            4. 21 травня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернувся до адвоката з  повідомлення про проведення щодо нього перевірки та надав копію скарги з додатками з пропозицією надати письмові пояснення по суті скарги.

            5. 26 травня 2020 року адвокат надав письмові пояснення з додатками по суті скарги.

            6. 11 червня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т. подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1, про  дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали дисциплінарної справи.

            До початку розгляду скарги та матеріалів по суті член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. заявила про самовідвід, оскільки вона є захисниками підозрюваного Особа_1, а адвокат є представником потерпілого Особа_2 в цьому ж кримінальному провадженні.  

            Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями), до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду. 

            Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання. 

            З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід. Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним). 

            Заслухавши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янової О.В. про самовідвід, перевіривши матеріали скарги в частині, що стосується заявленого самовідводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що заява про самовідвід підлягає задоволенню, оскільки викладенні у ній обставини свідчать про наявність обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості члена дисциплінарної палати Дем’янової О.В. під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката    

            Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями),- 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Демянової О.В. про самовідвід задоволити.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    С. О. Німий