Рішення № 19 від 12.05.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

12 травня 2016р.                                                                          м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі дисциплінарної палати, в складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.А., Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., розглянувши заяву (скаргу) Особи_1 на дії адвоката_1  та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла заява (скарга) Особи_1 на дії адвоката_1.

            Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю.

Проведеною перевіркою встановлено, що: адвокат_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ..  видане 12.03.2012 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є: 31424, Хмельницька область, Адркса_1. Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката_1, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Заявниця (скаржниця) є протилежною стороною (відповідачем) у цивільній справі, по якій адвокат_1 здійснює представництво позивача. Рішенням суду позов задоволено.

            У скарзі зазначається, що: «…адвокат_1 здійснюючи свою діяльність надала до суду Договір про надання юридичних послуг № б/н від 26.08.2014 року за яким остання надала правову допомогу Особі_2  із захисту її прав та інтересів в суді та з оплатою в 2500 грн. Втім зазначена особа в реєстрі адвокатів України не значиться, а суд погодився з вимогою позивача про стягнення на її користь понесених витрат на правову допомогу. Відтак, у мене є всі підстави вважати, що дана особа не є адвокатом або ж її свідоцтво як адвоката призупинене. Є всі підстави вважати,  що таким адвокатом не відображено у своїй звітності в податкову про такі доходи як самозайнятої особи. Відповідно, розмір стягнення на правову допомогу адвоката є неправомірним, оскільки адвокат у своїх деклараціях доходів не відображає.

… Додатково мені відомо від своїх сусідів, що означений адвокат разом із працівником дільничної поліції навідувалась до моєї квартири та спілкувалася із цими сусідами. Негативні висловлювання під час спілкування із сусідами в мій адрес ще раз підтвреджує порушення адвокатської етики. У суді апеляційної інстанції … мій представник в черговий раз зазнав словесного та неадекватного осуду з боку адвоката в т.ч. з погрозою, щодо мене кримінального переслідування бодай за що…Перебуваючи в залі суду при слуханні справи так і після виходу суду в нарадчу кімнати таким адвокатом в грубій формі та з цинізмом вів себе, що аж секретарем судового засідання надано було зауваження йому та припинити такі дії в т.ч. грубі висловлювання в сторону мого представника. Вочевидь такі дії адвоката, який перейшов на особистість, лякають мене та тримають у стресі».

            Скаржник вважає, що вказаними вище діями, адвокат_1 порушила Правила адвокатської етики, не сплачує адвокатські внески та порушує покладені на адвоката обов’язки.

            Просить порушити дисциплінарну справу та прийняти рішення про притягнення адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності з обранням виду дисциплінарного стягнення визначеного рішенням палати.

            26.04.2016 року адвокату_1 було надано копію заяви (скарги) та доданих до неї документів з пропозицією надати пояснення по суті порушених у скарзі питань.

            В своїх письмових поясненнях адвокат_1, щодо викладених у скарзі порушень зазначає, що «…Факти викладені у скарзі відповідно до яких заявниця просить притягнути мене до дисциплінарної відповідальності є безпідставними та надуманими.

… Між мною – адвокатом_1 та Особою_2 було укладено договір про надання юридичних послуг від 26.08.2014р. Мій гонорар відповідно до даного договору становив 2500, 00 грн. Дану суму гонорару мною було отримано від Особи_2. та сплачено із отриманих коштів всі необхідні податки та збори… Особа_1 починаючи з 26.08.2014р. і до сьогоднішнього дня я особисто не бачила жодного разу, а також я ніколи не висловлювалась негативно в її адресу тим більше не погрожувала кримінальним переслідуванням, а лише сумлінно виконувала свої обов’язки по справі, як представник Особи_2 ….Твердження заявниці не відповідає дійсності, оскільки її представника я дійсно бачила в апеляційному суді, але ніякого осуду з моєї сторони відносно нього не було, я взагалі бачила його, як представника Особи_2 один єдиний раз…».

            Адвокат вважає, що обставини описані в заяві про його неправомірну поведінку є безпідставними та надуманими, заяву Особи_2 вважає засобом тиску на неї, як на адвоката. На підтвердження своїх доводів адвокат надала, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, копії квитанцій про сплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, копію довідки про взяття на облік платника податків та інші підтверджуючи документи.

Розглянувши матеріали перевірки, додані до заяви (скарги) документи, вивчивши пояснення адвоката_1 та додані до них документи, дисциплінарна палата вважає, що з викладених у заяві Особи_1 доводів не вбачається наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1  Так, відомості про адвоката внесені до Єдиного реєстру адвокатів, що підтверджується профайлом адвоката_1, адвокат має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, відомостей про позбавлення її такого права немає, відомостей про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката_1 теж немає. Отже, адвокат_1 мала повне право здійснювати адвокатську діяльність.

Об’єктивно доводи викладені у заяві (скарзі) Особи_1 нічим не підтверджуються, а навпаки спростовуються наданими адвокатом документами та поясненнями.

            Адвокат Стьопін О.Ю., що проводив перевірку скарги, вважає, що у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката Бацюк О.М. слід відмовити.

            Під час розгляду матеріалів перевірки, дисциплінарна палата прийшла до висновку, що в діях адвоката_1 відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката_1 за заявою (скаргою) Особи_1.

           2. Рішення може бути оскаржено протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

          Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

          комісії адвокатури Хмельницької області                                             В.Б. Прядун

 

          Голова дисциплінарної палати

          КДКА Хмельницької області                                                                  Н.В. Свірневська

 

          Секретар дисциплінарної палати

          КДКА Хмельницької області                                                                  О.Т. Тарадай