Рішення № 18 від 24.04.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 18

 

24 квітня 2019 року                                                                                місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря палати Німого С. О., членів палати Костюка В. В., Федорова В. Б., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В. Б., розглянувши скаргу фізичної особи-підприємця Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.08.2012 року, видане КДКА Хмельницької області; адреса основного робочого місця: 29000, м. Хмельницький, вул. Кармелюка, буд. ***, кв. **) 

 

в с т а н о в и л а:

 

11 березня 2019 року до КДКА Хмельницької області надійшла скарга фізичної особи-підприємця Особа_1 щодо неналежної поведінки адвоката.

Проведення перевірки відомостей, викладених в означеній скарзі, було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, адвокату Німому С. О.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кармелюка, буд. ***, кв. **.

Отже, дисциплінарне провадження стосовно означеного адвоката відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" має здійснюватися Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

У скарзі фізичної особи-підприємця Особа_1 ставиться питання про вчинення адвокатом дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Зі змісту скарги, зокрема, слідує, що 12 лютого 2019 року скаржником було отримано адвокатський запит від 03 лютого 2019 року за підписом адвоката. Означений адвокатський запит та його додатки оформлено з порушенням норм чинного законодавства України у сфері адвокатської діяльності. Не відповідає закону й сам зміст адвокатського запиту. Скаржник вважає, що адвокатський запит було направлено з іншою, ніж надання правової допомоги, метою. Копії документів, додані до адвокатського запиту, належним чином не завірені (відсутня дата завірення). А оформлення самого ордера на надання правової допомоги суперечить Положенню про ордер на надання правової допомоги та порядку ведення реєстру ордерів, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36 (з наступними змінами і доповненнями).

Скаржник вважає, що вчинення адвокатом вищевказаних дій, що суперечать чинному законодавству України, оформлення документів всупереч нормам чинного законодавства та рішень органів адвокатського самоврядування свідчить не тільки про незнання адвокатом спеціального законодавства у сфері адвокатської діяльності, рішень органів адвокатського самоврядування (що також є неприпустимим для такої професії як адвокат), а й про свідоме невиконання адвокатом вимог закону та нехтування його положеннями. Такі дії адвоката значно знижують повагу та авторитет до адвокатської діяльності, не тільки персонально до адвоката, а й до адвокатури України в цілому.

Фізична особа-підприємець Особа_1 просить порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката; розглянути скаргу та дисциплінарну справу стосовно адвоката та притягнути його до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

18 березня 2019 року адвокату були надана копія скарги з додатками та з пропозицію надати пояснення по суті скарги.

25 березня 2018 року адвокат надав письмові пояснення. У цих поясненнях адвокат стверджує, що договір про надання правової допомоги від 10.12.2018 року (далі за текстом рішення – "Договір" у відповідних відмінках) укладений адвокатським об'єднанням "*** і партнери" в особі керуючого партнера Особа_2, з однієї сторони, та головою правління ЖБК "***" Особа_3, з іншої сторони; а він надає правову допомогу клієнту в складі означеного адвокатського об'єднання, а не в порядку індивідуальної адвокатської діяльності. Крім того, відповідно до п. 1.2. Договору від імені об’єднання мають право діяти старші партнери, адвокати. В ордері проставлений штамп, на якому відображено повне найменування об’єднання, та робоча адреса, яка відповідає фактичному місцю знаходження адвокатського об’єднання, а також зазначено прізвище адвоката. Зворотна сторона ордеру не була заповнена у зв’язку з відсутністю в Договорі обмежень правомочності адвокатського об'єднання. А пункт 14 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, на який посилається скаржник, не містить вимог зазначати на звороті ордера про відсутність обмежень правомочності адвоката. Копії документів засвідчені штампом АО "*** і партнери" у зв’язку з тим, що, правова допомога за Договором надається в складі адвокатського об’єднання, а не в порядку індивідуальної адвокатської діяльності. А враховуючи той факт, що ордер та адвокатський запит були складені в один і той же день, то датою завіряння документів також є 03.02.2019 року. Крім того, незазначення дати завіряння документів, які додаються до адвокатського запиту, за змістом ч. 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не є дисциплінарним проступком, а лише може бути підставою для відмови у наданні інформації на адвокатський запит.

Крім того, в своїх поясненнях адвокат вказує, що змістом статті 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не передбачено отримання від фізичної особи будь-якої попередньої згоди на звернення до неї із запитом (звернення із адвокатським запитом є передбаченим законом професійним правом адвоката при здійсненні адвокатської діяльності). Водночас така фізична особа у разі надходження до неї адвокатського запиту при незгоді на надання інформації, яка запитується, вправі не надавати адвокату будь якої інформації, у тому числі й взагалі не відповідати на адвокатський запит. Тому жодного порушення закону самим зверненням із запитом до скаржника він не допустив.

Звертає адвокат також увагу на і те, що відповідно до п. 2.1.2 Договору адвокатське об'єднання має право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян за їх згодою. Тому незазначення в ордері про надання правової допомоги перед фізичними особами не є дисциплінарним проступком, а лише може бути підставою для відмови у наданні відповіді на адвокатський запит.

З приводу того, що в запиті зазначено, що документи потрібні для проведення аудиторської перевірки, адвокат зауважує, що, по-перше, чинне законодавство взагалі не зобов'язує адвоката вказувати у запиті, з якою метою запитуються інформація та/або документи, а, по-друге, сам запит, про який веде мову скаржник, був спрямований на збір доказів у інтересах клієнта.

На думку адвоката, інші порушення закону, на які в своїй скарзі посилається скаржник, стосуються виключно відносин адвоката з клієнтом, про які скаржнику очевидно не може бути відомо. Скарга не містить ознак дисциплінарного проступку, а метою її подання є намагання скаржника перешкодити законній діяльності адвоката а, можливо, й усунути його від надання правової допомоги клієнту з метою вирішення скаржником своїх особистих питань. В порушенні дисциплінарної справи просить відмовити.

Перевіривши доводи скарги фізичної особи-підприємця Особа_1 шляхом дослідження письмових пояснень скаржника та доданих до них матеріалів, письмових пояснень адвоката, а також інших матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати приходить до наступних висновків.

Статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності;                  2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики;           4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;     6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

У своїй скарзі скаржник фізична особа-підприємець Особа_1 ставить питання про те, що, на його думку, дії адвоката, які виражались в намаганні отримати інформацію, про яку йдеться в адвокатському запиті, не були спрямовані на надання правової допомоги; форма та зміст складених та направлених скаржнику адвокатського запиту з додатками, а також ордера, на думку останнього, суперечить чинному законодавству. Як наслідок, скаржник вважає, що адвокатом вчинено діяння, передбачені пунктами 2 – 7 ч. 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

За приписами ст. 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; 5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень;     5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

В абзацах 1 та 3 ст. 7 Правил адвокатської етики зазначено, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Абз. 2 ст. 8 Правил адвокатської етики передбачає, що у межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

Як убачається з матеріалів перевірки, у тому числі й зі змісту самої скарги, адвокат у складі адвокатського об'єднання "*** і партнери" на підставі договору про надання правової допомоги від 10 грудня 2018 року надавав правову допомогу житлово-будівельному кооперативу "***".

При цьому в адвокатському запиті від 03 лютого 2019 року, як видно з його змісту, ставиться питання про витребування документів, необхідних для надання адвокатом правової допомоги ЖБК "***".

З наведених вище норм права та положень договору про надання правової допомоги від 10 грудня 2018 року слідує, що адвокат, звертаючись до фізичної особи-підприємця Особа_1, діяв у межах чинного законодавства та на підставі договору про надання правової допомоги, який, до того ж, будь-яких обмежень щодо повноважень адвоката при наданні правової допомоги ЖБК "***" не містить.

При цьому неточності в заповненні ордеру не є дисциплінарним проступком в розумінні ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а лише можуть мати наслідком відмову в наданні адвокату інформації на запит.

Крім того, за змістом статті 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також іншими нормами чинного законодавства не передбачається отримання від фізичної особи попередньої згоди на звернення до неї з адвокатським запитом, позаяк право на звернення з адвокатським запитом є професійним правом адвоката при здійсненні ним своєї діяльності. Разом з тим будь-яка фізична особа у разі надходження до неї адвокатського запиту, якщо вона не згідна надати інформацію, має право взагалі не надавати інформації адвокату, в тому числі й узагалі не відповідати на адвокатський запит.

Також враховуючи, що дата звернення з адвокатським запитом і дата видачі адвокатським об'єднанням ордеру на надання правової допомоги є ідентичною, то очевидною є й дата завіряння копій документів, доданих до адвокатського запиту.

Таким чином, у своїй скарзі фізична особа-підприємець Особа_1 вказує на недоліки оформлення адвокатом адвокатського запиту та доданих до нього документів. Ці недоліки не свідчать про наявність в діях адвоката дисциплінарного проступку, а лише можуть бути підставою у відмові для надання відповіді на адвокатський запит. Водночас скаржник не погоджується і зі змістом самого адвокатського запиту.

Отже, наведені вище обставини дають можливість стверджувати про те, що скарга фізичної особи-підприємця Особа_1 фактично полягає у незгоді з методами та засобами наданням адвокатом правової допомоги ЖБК "***", а відтак і не містить в собі ознак дисциплінарного проступку адвоката.

 

Тому, керуючись статтями 33, 34, 36, 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати

 

вирішила :

 

відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката за скаргою фізичної особи-підприємця Особа_1.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                         В. Б. Прядун

 

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н. В. Свірневська

 

 

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                    С. О. Німий