Рішення № 2 від 27.01.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

27 січня 2021 року                                                                        м. Хмельницький

 

 

   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Німого С.О., розглянувши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Демянової О.В. про самовідвід заявлений під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.10.2008 Хмельницькою обласною КДКА),

 

в с т а н о в и л а:

 

            25 листопада  2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката . 

            27 листопада 2020 року скарга Особа_1 передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката

            Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводила член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т..

            10 грудня 2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.  звернулася до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

            04 січня 2021р. від адвоката  надійшли письмові пояснення.

            20 січня 2021 року від адвоката надійшли додаткові пояснення.

            27.01.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О.Т. подала на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

            До початку розгляду скарги та матеріалів по суті член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. заявила про самовідвід, оскільки вона разом з адвокатаом  є захисниками підозрюваногоОсоба_2, а скаржник Особа_1 є потерпілим в цьому ж кримінальному провадженні.

            Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями), до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду.

            Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання.

            З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід.Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним).

            Заслухавши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янової О.В. про самовідвід, перевіривши матеріали скарги в частині, що стосується заявленого самовідводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що заява про самовідвід підлягає задоволенню, оскільки викладенні у ній обставини свідчать про наявність обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості члена дисциплінарної палати Демянової О.В. під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката  

            Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями),-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Демянової О.В. про самовідвід задоволити.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    С. О. Німий