Рішення № 20 від 11.06.2020 року

РІШЕННЯ № ___

 

11. червня. 2020 р.                                                                                          м. Хмельницький

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати,  у складі  голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О, членів дисциплінарної палати Федорова В.Б, Стьопіна О.Ю., Костюка В,В., Тарадай О. Т.,  за участю Голови КДКА Хмельницької області  В.Б. Прядуна, розглянула скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ******, від 10.05.2018р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000 м.Хмельницький, вул. Подільська, ***)

 

Встановила:

 

1.13 тарвня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області  надійшла  скарга Особа_1 на дії  адвоката.

            2. 18 травня 2020 року скарга Особа_1 передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницькоъ області .

            3. Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. доручила проведення перевірки члену дисциплінарної палати Тарадай О.Т.

            4. 21 травня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області хвернувся до адвоката   з  повідомлення про проведення щодо нього перевірки та надав копію скарги з додатками з пропозицією надати письмові пояснення по суті скарги.

            5. 26 травня 2020 року адвокат надав письмові пояснення з додатками по суті скарги.

            6. 11 червня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т. подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1, про  дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали дисциплінарної справи.

            7. Скаржник Особа_1 у своїй скарзі зазначає,  що  адвокат, який є адвокатом потерпілого, на підтвердження своїх повноважень в кримінальному провадженні № 120202400000000** від 30. 01.2020 р. надав ордер серії ХМ № 031407 від 27.02.2020 р., в якому зазначив про здійснення ним адвокатської діяльності індивідуально за адресою : м. Хмельницький вул. Подільська, **. Аналогічний ордер надавався адвокатом і до заяви про відвід слідчому судді. Однак, згідно відомостей Єдиного реєстру адвокатів України на момент подання ордерів формою, в якій здійснює свою діяльність адвокат   є виключно адвокатське об’єднання « Особа_3 та партнери». Скаржник вважає, що адвокат   тривалий час здійснював адвокатську діяльність у формі індивідуальної адвокатської діяльності без внесення відповідних відомостей до ЄРАУ.

9. Скаржник вважає, що адвокат   порушив обов’язок,  передбачений ч. 3 ст. 17 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішення органу адвокатського самоврядування - Ради адвокатів України.

10. Скаржник просить притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності.

11. В письмових поясненнях  від 26 травня 2020 р. адвокат    вказує, що в проваджені СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120202400000000** від 31.01.2020 року за ч. 4 ст. 189 КК України.

            26 лютого 2020 року у вказаному кримінальному провадженні Особа_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України за фактом вимагання у Особа_2 грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

 У даному кримінальному провадженні адвокатом порядку передбаченому ч. 1 ст. 58 КПК України здійснюється представництво інтересів потерпілого – Особа_2

            Захисниками Особа_1 у кримінальному провадженні № 12020240000000039 від 31.01.2020 року за ч. 4 ст. 189 КК України. єОсоба_3, Особа_4, Особа_5, Особа_6.                

            Адвокат зазначає, що рішенням Ради адвокатів України від «4-5» липня 2014 року №71 «Практичні питання реалізації ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо організаційних форм адвокатської діяльності» (Надалі – Рішення РАУ від «4-5» липня 2014 року (Додаток №1 до рішення)  передбачено, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон) визначено, що адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом, здійснює виключно адвокат – фізична особа.

Адвокатська діяльність є незалежною професійною діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Незалежно від обраної адвокатом організаційно – правової форми адвокатської діяльності підставою для її здійснення є договір про надання правової допомоги, законодавчо визначені його форма та зміст.

Не залежать також від обраної організаційно – правової форми адвокатської діяльності і повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Законом визначені одні і ті ж документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги – договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, що також не залежать від обраної адвокатом організаційно – правової форми адвокатської діяльності, за виключенням лише, ким видано ордер адвокатом, адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням (стаття 26 Закону).

Тому адвокатська діяльність, на переконаня адвоката, у кількох визначених Законом організаційно-правових формах, як така, що не суперечить одна одній, може здійснюватись адвокатом одночасно.

У зв’язку із цим, у разі здійснення адвокатом своєї адвокатської діяльності одночасно у кількох організаційно-правових формах, на нього покладається обов’язок уникнення самої можливості виникнення конфлікту інтересів між його особистими інтересами та професійними правами і обов’язками, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання ним професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій.

 

Жодні конфлікти інтересів під час взяття доручення щодо представництва інтересів Особа_2 у адвоката  відсутні, як і жодні зауваження чи скарги останнього до адвоката щодо виконання   доручення клієнта (копія пояснень Особа_2 додається).

Адвокат зазначає, що з потерпілим у відповідному кримінальному провадженні укладено договір з адвокатом який веде індивідуальну адвокатську діяльність.

 

Адвокат звертає увагу, що пунктом 2 Додатку №1 до рішення РАУ №71 передбачено, що  відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 Закону до Єдиного реєстру адвокатів України включаються, серед іншого, відомості про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку. За умови додержання вимог, зазначених у першій частині цього роз’яснення (тобто відсутності конфлікту інтересів у адвоката)  та, у випадку одночасного здійснення адвокатської діяльності у декількох організаційно-правових формах, Законом не заборонено вносити відомості до Єдиного реєстру адвокатів України щодо найменування і місцезнаходження одночасно декількох організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Так, на даний час адвокат здійснюється виключно індивідуальна адвокатська діяльність відповідно до витягу з ЄРАУ від 06.04.2020 року (копія додається).

Адвокат   не вбачає в своїх діях жодних ознак дисциплінарного проступку який слугує підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

            Крім того, адвокат    стверджує, що обставини зазначені в скарзі не спричинили жодних наслідків для будь-яких учасників кримінального провадження, не порушили права та інтереси інших осіб.

12. Адвокат вважає , що ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність використовується як засіб тиску на нього, у зв’язку із здійсненням ним представництва Особа_2 та його принципової позиції у кримінальному провадженні  № 120202400000000** від 31.01.2020 року.

13. В поясненнях адвоката відсутня прохальна частина.

14 Згідно даних Єдиного реєстрів адвокатів України, робоче місце адвоката: 29000, м. Хмельницький,вул. Подільська, ***, отже дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

15. Нормативно-правової акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», Рішення Ради адвокатів України № 71 «Про практичні питання реалізації Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо організаційних форм адвокатської діяльності»

 

Мотиви та висновки ДП КДКА Хмельницької області.

16. Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката з додатками, надані документи, комісія приходить до висновку щодо необхідності відмовити в порушенні дисциплінарної справи, оскільки в діях адвоката   відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Крім того, зазначені  у скарзі обставини не спричинили жодних наслідків  для будь - яких учасників кримінального провадження, не порушили права та інтереси інших осіб.

 

17. Пунктом 2 Додатку № 1 до рішення РАУ № 71 передбачено, що відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 Закону до Єдиного  реєстру адвокатів України включаються , серед іншого , відомості про найменування та місцезнаходження організаційно- правової форми адвокатської діяльності , номери засобів зв’язку. За умови додержання вимог, зазначених у першій частині цього роз’яснення  ( тобто, відсутності конфлікту інтересів у адвоката) та, у випадку одночасного здійснення адвокатської діяльності у декількох організаційно- правових формах, Законом не заборонено вносити відомості до Єдиного реєстру адвокатів України щодо найменування та місцезнаходження  одночасно декількох організаційно- правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що є дисциплінарним проступком.

Відповідно до статті 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

 Приписами ч.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарна  відповідальність адвоката без достатніх підстав. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Згідно статті 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

 

На підставі викладеного та в силу вимог ст. 36  ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ДП КДКА Хмельницької області, -

 

                                                                 вирішила :

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката   (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *******, від 10.05.2018р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000 м. Хмельницький, вул. Подільська, **)

 

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії Хмельницької області                                                                    В. Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палаьи

КДКА Хмельницької області                                                                     Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                   С.О. Німий