Рішення № 20 від 12.05.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

 

    12 травня 2016р.                                                                м.Хмельницький

 

       Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т. членів палати Демянової О.В., Кузняка А.А., Стасишина А.Л. розглянувши матеріали скарги адвоката_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_2 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 02.04.2010р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - не здійснюється, по даним ЄРАУ- діяльність зупинена з 02.04.2010р.)

Встановила:

 

        На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга адвоката_1 на дії адвоката_2 щодо притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Скаржник вважає, що адвокат_2 перебуваючи на посаді слідчого судді скоїла дисциплінарний проступок як адвокат надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів, пов’язаних із здійсненням адвокатом_1 адвокатської діяльності, оскільки адвокат_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Ухвала про тимчасовий доступ до матеріалів постановлена 08.09.2015р.

       Адвокат_2, дійсно має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, але  адвокатською практикою ніколи не займалась, адвокатська діяльність зупинена з 02.04.2010р., тобто станом на 08.09.2015р. адвокат_2 перебувала на посаді слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, що не оспорюється скаржником.

         У ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» наводяться терміни, що вживаються у наступному значенні:

1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом;

2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;

    Адвокат_2 адвокатської діяльності ніколи не здійснювала. Надала дозвіл на тимчасовий доступ до документів перебуваючи на посаді слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.

     Отже дисциплінарна палата не має повноважень притягувати до дисциплінарної відповідальності особу, що не здійснює адвокатської діяльності, перебуває на посаді слідчого судді навіть при наявності свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, що зупинено у передбачений законом спосіб.

        Особа яка здала кваліфікаційний іспит і отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю не зобов’язана здійснювати адвокатську діяльність. Вказана особа не обмежена у виборі іншої професії, обов’язок якій покладається на таку особу, зупинити дію свідоцтва, що ї було зроблено адвокатом_2

     Керуючись ст.ст. 1,  33, 38,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата 

В И Р І Ш И Л А :

 

       Відмовити  в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката_2 свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 02.04.2010р. Хмельницькою обласною КДКА,  діяльність зупинена з 02.04.2010р.

      Рішення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом 30 днів.

 

Голова КДКА Хмельницької

області                                      ______________________В.Б. Прядун.

 

 

Голова ДП КДКА

Хмельницької області   ___________________________Н.В.Свірневська.

 

 

Секретарь ДП КДКА

Хмельницької області     _________________________ О.Т.Тарадай.