Рішення № 19 від 17.05.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 19

17 травня 2019 року                                                                                      м. Хмельницький

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.10.1994р., видане Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Героїв майдану, буд. 54, оф.***, м. Хмельницький, 29000),

ВСТАНОВИЛА:

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшло надійшло звернення ПрАТ «Фірма» «***» про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності адвоката.

            В зверненні вказується, що адвокат в 2005-2006 рр. здійснював представництво інтересів Відкритого акціонерного товариства «Фірма «***» (код ЄДРПОУ ***) по справі №2-***/05 за позовом Особа_1 до ВАТ «Фірма «***» про усунення перешкод в користуванні майном (гаражами по вул. Володимирська, ***) та по інших судових справах, підтвердженням чого є рішення Хмельницького міськрайонного суду від 07.10.2006 року, два доручення від 2005 року за №85 та від 2006 року за №128, виданого ВАТ «Фірма «***» на представництво інтересів Товариства адвокатом.

            В подальшому ВАТ «Фірма «***» в 2011 році було перетворено в ПАТ «Фірма «***», а в 2017 році - в ПрАТ «Фірма «***».

            З 2011 року і по теперішній час адвокат здійснює представництво інтересів протилежної сторони – Особа_1 по справах, в яких відповідачем або позивачем є ПрАТ «Фірма «***», підтвердженням чого є ордер серія ХМ №020616 та копії судових рішень, в яких приймає участь адвокат в якості представника Особа_1, зокрема: по справі №2218/***/2012 за позовом Особа_1 до ПАТ «Фірма «***» про усунення перешкод в користуванні гаражами, копія рішення від 18.10.2018 року, копія ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 06.11.2013 року, в яких зазначено, що адвокат є представником Особа_1.

            Також адвокат продовжує здійснювати представництво інтересів Особа_1 на стадії виконання судового рішення по справі №2218/***/2012, про що свідчать ухвала від 05.08.2014 року, ухвала від 05.02.2016 року, ухвала від 12.03.2016 року, в яких зазначено, що адвокат є представником Особа_1 (стягувача) по справі № 2218/***/2012.

            Заявником стверджується, що адвокат є представником Особа_1 і по справі №686/***/18 за позовом ПрАТ «Фірма «***» про визнання права власності, яка на сьогоднішній день розглядається Хмельницьким міськрайонним судом (копія ухвали від 17.05.2018 року додана), яка розглядаються Хмельницьким міськрайонним судом на даний момент, та адвокат приймає в ній участь на сьогоднішній день. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п. б вищевказаного Закону).

            Адвокат, отримавши повідомлення про наявність звернення ПрАТ «Фірма «***», у встановлений строк не надав письмове пояснення.  

            Разом з тим, відповідно до пп.1 п.39 Правил адвокатської етики, на відносини щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту - юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів. Так, пп.3 п.39 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення зводиться до необхідності вчинення дій в інтересах такого клієнта, спрямованих на захист його прав, які перебувають в конфлікті інтересів з юридичною особою, в якій адвокат раніше працював, або надавав професійну правничу (правову) допомогу, якщо адвокат володіє інформацією, що може бути використана проти такої юридичної особи.

            Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

            За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

            У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

            Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

            За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

            Отже, в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку (порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики), оскільки, він не мав права надавати правову допомогу у справі проти юридичної особи, якій раніше надавав правову допомогу.   

            На підставі викладеного дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката  наявні ознаки дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

ВИРІШИЛА:

            Порушити стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.10.1994р., видане Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Героїв майдану, буд. 54, оф.***, м.Хмельницький, 29000), дисциплінарну справу. 

            Призначити справу до розгляду на 18 червня 2019 року на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.

            Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В. Б. Прядун