Рішення № 21 від 30.06.2020 року

РІШЕННЯ №___

 

30 червня 2020 р.                                                                м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Федорова В.Б., Костюка В.Б., Дем’янової О.В. розглянула заяву Особа_1, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката   (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2011 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

10.04.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява Особа_1, датована 2.03.2020 р. на дії адвоката  .

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

30.06.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У заяві (скарзі) йдеться про те, що адвокат, здійснюючи захист Особа_1 на підставі доручення органу з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в дійсності не захищав його, а саме: вимагав кошти в батьків підсудного; не реагував на те, що Особа_1 допитували без присутності адвоката; давав вказівки, що і як говорити під час допиту та слідчого експерименту; примушував визнавати вину; разом зі слідчим погрожував підозрюваному; примушував підписувати документи без роз’яснення їх змісту; не надавав документів з кримінального провадження; відмовився писати скаргу на працівників поліції; неодноразово перебував в судових засіданнях у стані сп’яніння, за що отримував зауваження від головуючого по справі тощо.

Особа_1 просить позбавити адвоката   права займатися адвокатською діяльністю.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Привокзальна, ***, літ. **.

Перевіркою встановлено, що заява Особа_1 від 2.03.2020 р. є повторною. Попередньо КДКА Хмельницької області у 2019 році здійснювався розгляд скарги Особа_1 від 5.05.2019 р. на адвоката   про неналежне здійснення захисту у кримінальному провадженні.

Рішенням КДКА Хмельницької області від 1.10.2019 р. в порушенні дисциплінарної справи відмовлено.

Рішення не оскаржувалось.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню 

Згідно ст. 36 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Згідно ч. 3 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Зазначена норма конкретизована в Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, п. 13 якого вказує, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Заяви (скарги), подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Відповідно до п. 18 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви (скарги) до однієї і тієї ж кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від одного і того ж заявника (скаржника) з одного і того ж питання, якщо перша заява (скарга) вирішена по суті.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Із порівняльного аналізу скарг Особа_1 від 2.03.2020 р. та від 5.05.2019 р. встановлено наступне.

Обидві скарги подані одним і тим самим суб’єктом – Особа_1.

Обидві скарги стосуються надання правової допомоги в одній тій самій справі – у кримінальному провадженні про обвинувачення Особа_1 за п. п. 4, 10,15 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 153 КК України під час досудового розслідування та в ході розгляду справи судом першої інстанції.

Мотивація обидвох скарг є схожою, та зводиться, в цілому до вказівки на невиконання і неналежного виконання адвокатом   своїх обов’язків захисника у кримінальному провадженні.

В новій скарзі, датованій 2.03.2020 р., Особа_1 додатково зазначає про дві обставини – про те, що адвокат вимагав кошти в його батьків, та про те, що адвокат перебував в судових засіданнях в нетверезому стані. Втім, дані обставини за своїм характером є аналогічними іншим аргументам, та не змінюють змісту скарги.

Таким чином, скарга Особа_1, датована 2.03.2020 р. є повторною щодо скарги, датованої 5.05.2020 р. Доповнення скарги новими аргументами не позбавляє її ознаки повторності, оскільки не змінює суті скарги. Інакше тлумачення поняття «повторної скарги» зробило б можливим численні звернення скаржниками до одних і тих самих подій з доповненою мотивацією, що порушувало б стабільність прийнятих рішень та принцип правової визначеності. Крім того, повторною скаргою фактично ставиться під сумнів ухвалене раніше рішення, для оскарження якого передбачений інший порядок.

Події, які описує Особа_1 у своїй скаргах, відбувалися близько п’яти років тому. З судових рішень, наявних в загальному доступі на інформаційних ресурсах судової влади, вбачається, що в ході розгляду справи в суді першої інстанції Особа_1 скарг на дії адвоката   не заявляв.

Перевірка заяви Особа_1 виявила, що вона є повторною, при цьому попередня скарга рішенням КДКА Хмельницької області вирішена по суті. Скарга стосується подій, з моменту яких минув строк, що значно перевищує строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Отже перевірка дає підстави для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката   відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката   за скаргою Особа_1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 С.О. Німий