Рішення № 22 від 17.07.2020 року

 

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

17 липня 2020 року                                                               м.Хмельницький

 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О., Дем’янової О.В., та Голови КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б., розглянувши заяву адвоката  про відвід члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницьокї області, заявлений під час розгляду скарги Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали відносно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *****,  видане 19.12.2014р. Радою адвокатів Хмельницької області) -

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

1. 04 лютого 2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарги Особа_1 на дії адвокат.

2. 10.02.2020 р. скарга та додані до неї документи були передані голові ДП КДКА Хмельницької області Свірневській Н.В. для організації перевірки.

3. 11.02.2020р. голова ДП КДКА взяла скаргу для проведення перевірки.

4. 12 02.2020 р. адвокату було направлено листа із вимогою надати пояснення на викладене у скарзі, направлено разом ксерокопії скарги та доданих до неї документів.

5. 10 березня 2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли письмові пояснення адвоката  із додатками.

6. 11 червня 2020р. голова ДП КДКА Хмельницької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали.

17.07.2020 року адвокат. до початку розгляду справи по суті заявив про відвід члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т., оскільки вона надає правову допомогу у цивільній справі, де інтереси відповідача представляє адвокат.

Член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т. підтвердила твердження адвоката  та просила заяву про відвід задоволити.

Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями), до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду.  

Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання.

З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід. Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним).

Заслухавши заяву адвоката  про відвід члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т., перевіривши матеріали скарги в частині, що стосується заявленого відводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що заява про відвід підлягає задоволенню, оскільки викладенні у ній обставини свідчать про наявність обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості члена дисциплінарної палати Тарадай О.Т. під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката    

Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями),-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Заяву адвоката  про відвід члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О.Т. задоволити.

2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С. О. Німий