Рішення № 21 від 18.06.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 21

 

18 червня 2019 р.                                                                            м. Хмельницький

 

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н.В. та членів дисциплінарної палати: Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянула дисциплінарну справу за скаргою прокурора військової прокуратури Чернівецького гарнізону Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.05.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Прокурор військової прокуратури Чернівецького гарнізону Особа_1 у своїй скарзі просить притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката. через те, що, здійснюючи захист обвинуваченого Особа_2 у кримінальному провадженні, адвокат навмисно та безпідставно затягував його судовий розгляд шляхом нез’явлення до суду і введення учасників провадження в оману щодо причин неявки, а також давав поради підзахисному у такий же спосіб затягувати судовий розгляд у справі № 676 /***/17

  Зокрема, адвокат не з’явився у судове засідання Хмельницького апеляційного суду 04.09.2018 р., подавши при цьому заяву про відкладення судового розгляду через перебування його у відпустці  за межами Хмельницької області.

Факт перебування у відпустці за межами Хмельницької області, що, начебто, унеможливлює його прибуття до суду адвокат  підтвердив і головуючому в телефонній розмові при узгодженні дати наступного судового розгляду, хоча, як було з’ясовано, цього ж дня, тобто,  04.09.2018 р. адвокат брав участь у судовому засіданні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

09.10.2018 р. у судовому засіданні Хмельницького апеляційного суду під час з’ясування фактичної причини нез’явлення адвоката на засідання суду  04.09.2018 р адвокат, не дивлячись на очевидне, заперечив факт участі в засіданні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. Зі свого боку, обвинувачений Особа_2 повідомив, що вказаного дня, тобто, 04.09.2018 р.,  він не з’явився 04.09.2018 р. у судове засідання Хмельницького апеляційного суду за виключно вказівкою свого захисника – адвоката.

До скарги додано диски із технічними засобами фіксування судового засідання, копія заяви адвоката, лист Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, якими в повній мірі підтверджені  викладені у скарзі факти.

Адвокат надав письмові пояснення, в яких зазначив, що з 30 серпня по 3 вересня 2018 р. він перебував у відпустці, під час якої власним автомобілем виїхав на відпочинок у Карпати. 4 вересня 2018 р., коли він на ньому повертався з Карпат, автомобіль поламався і йому  довелось  повертатися попутнім транспортом, яким він доїхав до  м. Камянець-Подільського лише біля 13:00 год. Вирішивши, що  доїхати  до Хмельницького апеляційного суду на 14.30 год. цього ж дня він по часу не встигне, прийняв участь в судовому засіданні Камянець-Подільського міськрайонного суду,  призначеному на 13:30 год. цього дня,  хоча мав намір просити суд відкласти це засідання через зайнятість у засіданні Хмельницького апеляційного суду.

На засіданнях дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, які відбувались 17.05.2019 року та 18.06.2019 року, прокурор військової прокуратури Чернівецького гарнізону Особа_1 підтримала свою скаргу, зазначивши, що  час, дата та місце засідання суду апеляційної інстанції  була завчасно узгоджена зі сторонами провадження,  адвокат свідомо вводив учасників справи в оману, не зважаючи на безспірні факти, безпідставно затягував судовий розгляд, давав поради клієнту, які не грунтуються на вимогах закону.

На жодне із засідань дисциплінарної палати адвокат не з’явився. 17.05.2019 року на електронну адресу КДК адвокатури Хмельницької області  він надіслав клопотання про перенесення засідання з тих причин, що 17.05.2019 року об 13.30 год. прийматиме участь у засіданні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду у справі про обвинувачення Особа_3, що і  послугувало підставою для відкладення дисциплінарною палатою  розгляду  вказаної скарги, хоча з повідомлення вказаного суду вбачається, що адвокат не з’явився  і на розгляд зазначеної ним справи, начебто, через хворобу свого родича. 

Вказане, враховуючи час здійснення адвокатом повідомлень КДК адвокатури та Кам’янець-Подільського  суду з різним обґрунтуванням клопотань про відкладення засідань дає підстави вважати, що адвокат свідомо вводить в оману і орган адвокатського самоврядування.

Оскільки клопотань про відкладення розгляду справи 18.06.2019 року до КДК адвокатури Хмельницької області від адвоката не надходило,  повідомлення про призначення  дати  розгляду  дисциплінарної справи, надіслане  рекомендованим листом, адвокат не отримує, Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області приймає рішення на підставі наявних у справі матеріалів та усних пояснень скаржника.

При цьому враховується наступне.

 Адвокат здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, виданого йому  26.05.2006 р. КДК адвокатури Хмельницької області. Згідно з відомостями Єдиного Реєстру адвокатів України – м.Камянець-Подільський, вул.Пушкінська, буд.**/**.

Ним не заперечується, а матеріалами справи підтверджується, що він є захисником обвинуваченого Особа_2, який 04.09.2018 року не з’явився до Хмельницького апеляційного суду, де явка його була обов’язковою,  за вказівкою адвоката без будь-яких на те підстав. Сам  адвокат свідомо ввів суд в оману щодо причини своєї неявки,  свідомо затягував розгляд справи Особа_2, інтересу в чому у останнього не прослідковувалось,  повідомляв у відкритому засіданні неправдиву  інформацію щодо  невиконання ним свого професійного  обов’язку.       

У відповідності до ч.ч.1,2  ст. 47 КПК України,   з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України. Захисник зобов'язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов'язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу).

Згідно ст.7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.

Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Статтею 12 Правил адвокатської етики визначено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві.

Згідно з приписами ч.1 ст.  121 а  Правил адвокатської етики,  адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов'язки.

Статтею 42 Правил адвокатської етики передбачено, що,  представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

 Дисциплінарна палата вважає, що  адвокат підлягає дисциплінарній відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк, наближений до мінімального, адже його дії щодо  нез’явлення до суду,  щодо  давання вказівки обвинуваченому не прибувати на судовий розгляд справи, щодо вдавання ним до обману при поясненні причини нез’явлення до Хмельницького апеляційного є порушенням  не лише приписів ст.47 КПК України, а і  перерахованих вище статей  Правил адвокатської етики.

При цьому, палата не розцінює нез’явлення адвоката на судове засідання до Хмельницького апеляційного суду як дію,  вчинену в інтересах свого  Клієнта в розумінні Правил адвокатської етики.

 

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 34, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Дисциплінарна палата  КДК адвокатури  Хмельницької області

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.05.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

2. Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В. Сірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 С.О. Німий