Рішення № 22 від 19.06.2018 року

РІШЕННЯ № ___

19 червня 2018 р.                                                                            м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Костюка В.Б., Федорова В.Б Тарадай О.Т. розглянувши скаргу судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №***, від 03.11.2004р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька область, смт. Стара Синява, вул.. Грушевського, ***)

ВСТАНОВИЛА:

            На адресу КДКА Хмельницької області  надійшла  скарга судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області щодо неналежної поведінки адвоката.

            Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №***, від 03.11.2004р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька область, смт. Стара Синява, вул.. Грушевського, **)

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

            Проведення перевірки було доручено адвокату Тарадай О.Т., яка доповіла, що у скарзі суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вказує,  що ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 18 квітня 2018 року  доручено регіональному Центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області призначити обвинуваченому за ч.1 ст. 286 КК України Особа_1, адвоката для здійснення захисту за призначенням  та забезпечити його прибуття 14.05.2018року о 14 год.30хв. в судове засідання.

Відповідно до ухвали Хмельницького міськрайнного суду 27 квітня 2018 року регіональним Центром з надання безоплатної  вторинної правової допомоги у Хмельницькій області призначено адвоката для здійснення захисту Особа_1 у кримінальному провадженні.

30.04.2018 року адвокат  ознайомився в приміщенні суду із матеріалами судового провадження.

В судовому засіданні 14.05.2018 року адвокат заявив клопотання про відкладення судового розгляду, надання йому можливості ознайомитись із доказами, які зібрані стороною обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, пояснивши, що до вказаного судового засідання він із вказаними матеріалами не ознайомився через те, що не знав хто із прокурорів  підтримує державне обвинувачення в суді та де його ( прокурора)  шукати.

 З метою забезпечення права обвинуваченого на належний захист від висунутого йому обвинувачення, судовий розгляд було відкладено на іншу дату.

Разом з тим, суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вважає, що дії адвоката, який протягом періоду часу з 27.04.2018 року по 14.05. 2018 року не спромігся не ознайомитись з доказами, які зібрані стороною обвинувачення і навіть не звернувся до прокурора Хмельницької місцевої прокуратури з заявою про таке ознайомлення, на його думку, свідчить про бажання адвоката безпідставно затягнути судовий розгляд кримінального провадження.

До скарги додані: ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 квітня 2018 року, копія доручення регіонального центру від 27 квітня 2018 року, копія диску із аудіо записом судового засідання від 14.05.2018 р. в кримінальному провадженні № 686/6271/18 по обвинуваченню Особа_1 за ч. 1 ст. 286 КК України..

06.06.2018 року адвокату надано копію ухвали з додатками та запропоновано на протязі п’яти днів надати письмові пояснення.

Адвокат письмові пояснення не надав.

Перевіривши всі обставини, викладені суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницькоїї області  в скарзі від 14.05.2018 р. та дослідивши надані до скарги документи та диск із аудіозаписом судового засідання від 14.05.2018 р. дисциплінарна палата  приходить до висновку про наявність в діях адвоката  ознак дисциплінарного проступку.

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що є дисциплінарним проступком.

    Згідно статті 21 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

    Відповідно до статті 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є в тому числі  невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

    Згідно статті 44 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області,

 

ВИРІШИЛА:

 

Порушити стосовно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №***, від 03.11.2004р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька область, смт. Стара Синява, вул.. Грушевського, **)  дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 17 липня 2018 р. на 16.00 в приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий