Рішення № 23 від 17.07.2020 року

 

РІШЕННЯ № ___

17 липня 2020 р.                                                                                                                м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Дем'янової О.В. розглянула скаргу Особа_1, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА)

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги

18.05.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката  

11.06.2020 р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем'яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

15.06.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем'янова О.В. звернулась до адвоката   із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів рекомендованим листом, надісланим на адресу, вказану в ЄРАУ.

Лист повернувся у зв'язку із тим, що адресат відсутній за вказаною адресою.

17.07.2020 р. член дисциплінарної палати Дем'янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У заяві скарзі йдеться про те, що адвокат  , представляючи інтереси потерпілих у кримінальному провадженні про обвинувачення Особа_1 за ч. ч. 1, ст. 286 КК України у Волочиському районному суді, 14 травня 2020 р." в судове засідання не з'явився, разом з тим і не подав заяву про самовідвід, хоча рішенням КДКА Хмельницької області від 13.01.2020 р. право на заняття адвокатською діяльністю останнього було зупинене строком на один рік, тобто до 12.01.2021 р.

Окрім цього 6.02.2020 р. адвокат прийняв участь в судовому засіданні Волочиського районного суду Хмельницької області як представник потерпілих у справі № 671/***/16-к.

Крім того, ухвалою Кам'янець-Подільського міськрайонного суду від 11.03.2020 р. у справі № 676/****/18 адвоката   було відведено.

Відповідно до змісту постанови Віньковецького районного суду Хмельницької області від 19.03.2020 р. по справі № 670/***/19 згідно Єдиного реєстру судових рішень, адвокат   представляв інтереси потерпілого у той час, коли право на заняття адвокатською діяльністю було зупинене.

У лютому місяці поточного року адвоката   також було відведено від участі у кримінальному провадженні суддею Хмельницького міськрайонного суду Трембачем О.Л.

До скарги додано ксерокопію ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 6 лютого 2020 р., ухвалу Кам'янець-Подільського міськрайонного суду від 11.03.2020 р. у справі № 676/****/18 (з Єдиного реєстру судових рішень), постанови Віньковецького районного суду Хмельницької області від 19.03.2020 р. по справі № 670/***/19 (з Єдиного реєстру судових рішень).

Скаржник вважає, що адвокат   своїми діями вчинив грубе, системне та умисне порушення вимог закону, що підриває авторитет адвокатури України.

Просить притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Пояснень адвокат Серевнюк О.Б. не надав.

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, оф. **.

Перевіркою встановлено, що рішенням КДКА Хмельницької області від 13.01.2020 р. право на заняття адвокатською діяльністю останнього було зупинене строком на один рік, тобто до 12.01.2021 р.

В той же час адвокатом   здійснювалась адвокатська діяльність, що полягала у представництві потерпілих у кримінальному провадженні щонайменше 6.02.2020 р. та 19.03.2020 р., в період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, що підтверджується судовими рішеннями.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 1 ч. 1 якої встановлює правило, за яким під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов 'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій визначено зміст присяги адвоката : «Д (ім'я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов 'язки, бути вірним, присязі» в частині надання правової допомоги у відповідності до законів України.

Ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій зазначено, що протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати.

За ч. 1 ст. 58 КПК України потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.

Ч. 2 ст. 46 КПК України, згідно якої прямо визначено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

П. 2 ч. 2 ст. 78 КПК України, яким визначено, що особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадках зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом.

Ст. 80 КПК України, в якій визначено обов 'язок захисника заявити самовідвід за наявності обставин, вказаних в ст. 78 КПК України.

Ст. 7 Правил адвокатської етики, яка передбачає, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Ст. 42 Правил адвокатської етики, яка визначає, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Ст. 32 Правил адвокатської етики, за якою договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, крім випадку укладення договору з адвокатським бюро чи адвокатським об'єднанням.

Мотиви та висновки ДП КДКА

Скарга вказує на наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення. Йдеться про дотримання чи недотримання ряду положень чинного законодавства, наявність ознак порушення присяги адвоката та Правил адвокатської етики.

Проведена перевірка не спростувала доводів скарги та не дала підстав для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Обставини вчинення дій, про які йдеться у скарзі, причини та умови їх вчинення, фактори та чинники поведінки адвоката, дані про особу залишаються не з'ясованими недостатньої мірою. Доводи скарги та позиція адвоката мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної палати шляхом опитування осіб, що з'являться для участі в засіданні дисциплінарної палати, та дослідження доказів, наданих сторонами дисциплінарного провадження.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката   вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

ВИРІШИЛА

Порушити стосовно адвоката  дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 14:00 год. 20 серпня 2020 року  в приміщенні за адресою

м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                      В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                  С.О. Німий