Рішення № 24 від 03.04.2017 р.

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

3 квітня 2017 р.                                                                              м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., т.в.о. секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати Дем'янової О.В., Стьопіна О.Ю., Кузняка A.A., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2011р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - 32300, Хмельницька область, м. Камянець- Подільський, пр. ***)

встановила:

 

На адресу КДКА Хмельницької області надійшло звернення голови Камянець-Подільського міськрайонного суду на дії адвоката_1. Ксерокопія звернення була надана адвокату. Адвокатом_1 28.03.2017р. було ознайомлено з матеріали службової перевірки. 31.03.2017р. від адвоката надійшло пояснення на звернення.

У своєму зверненні до КДКА Хмельницької області Голова Камянець-Подільського міськрайонного суду від 11.03.2017р. повідомив, шо 03.02.2017р. до суду надійшла скарга Особи_1, в якій вона вказала, що 04.04.2016р. суддя Камянець - Подільського міськрайонного суду винесла рішення по цивільній справі за її позовом до Особи_1 про розірвання шлюбу, в той час як вона позовну заяву не писала, не підписувала та не подавала її до суду, оскільки була відсутньою в місті протягом року. За результатами службової перевірки встановлено, що позовну заяву підготував та надав від імені позивачки адвокат_1 02.03.2016 р. він здав позовну заяви із документами в канцелярію суду. 21.03.2016р. адвокат_1 подав від імені позивача Особи_2 та відповідача Особи_1 про слухання справи у їх відсутності. В подальшому на підставі позовної заяви, заяв про розгляд справи у відсутності сторін було винесено рішення про розірвання шлюбу між особою_2 та Особою_1. 04.04.2016р. адвокат_1 пред'явив судді угоду від імені відповідача Особи_1 та отримав копію рішення суду. Такі дії адвоката_1, на думку заявника, не відповідають принципам та засадам здійснення адвокатської діяльності та є порушенням присяги адвоката та правил адвокатської етики і просить дисциплінарну палату КДКА Хмельницької області притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

В своїх поясненнях з приводу звернення адвокат_1 повністю заперечив проти доводів заявника та просить дисциплінарну палату відмовити у відкриті дисциплінарного провадження. Адвокат повідомив, що у лютому 2016 року до нього звернувся Особа_2 з питання щодо розірвання шлюбу між ним та Особою_1 Останній зазначив, що рішення розірвати шлюб з дружиною прийняли спільно. Він надав Особі_2 консультацію про порядок розірвання шлюбу та необхідний перелік документів для цього. Через декілька днів Особа_2 знову звернувся до нього для укладення договору про .надання правової допомоги, пояснивши це тим, що у зв'язку із зайнятістю по роботі та можливою необхідністю виїзду за кордон йому на час розгляду судом справи про розірвання шлюбу потрібний буде представник. 01.03.2016 року між ним та Особою_2 було укладено договір про надання правової допомоги. При цьому, Особа_2 вказав йому, що повідомить про необхідність його участі у справі у якості представника. Останній в квітні 2016 року повідомив, що розгляд справи про розірвання шлюбу завершено, та попросив отримати копію рішення суду, оскільки особисто не має можливості отримати у зв'язку із зайнятістю по роботі. Інших процесуальних дій від імені Особи_2 ним не проводилось. Крім того, подання чи отримання документів від імені Особи_1, а саме до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області 02.03.2016 року позовної заяви про розірвання шлюбу, 21.03.2016 року заяв від імені позивача Особи_2 та відповідача Особи_1, він не здійснював. Ознайомившись з матеріалами службової перевірки, проведеної Кам'янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області, вважає за необхідне зазначити, що висновки акту результатів службової перевірки від 20.02.2017 року в частині подання адвокатом_1 до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області позовної заяви про розірвання шлюбу від імені Особи_2 та заяв від імені Особи_2 та Особи_1 про розгляд справи у їх відсутності, є необгрунтованими, оскільки не підтверджуються зібраними в ході перевірки документами та базуються виключно на припущеннях. Так, відповідно до повторних пояснень секретаря друкарки Особи_3 позовну заяву від Особи_2 могла здати жінка, яка скористалася її паспортом. Особа_3 лише після надання реєстру вхідної кореспонденції припустила, що вказаний позов міг подати адвокат_1. При цьому, щодо прийняття заяв від імені Особи_2 та Особи_1 про розгляд справи у їх відсутності категорично заперечила. Адвокат зазначає, що є незрозумілим посилання на реєстр прийнятих заяв, який ніби підтверджує подання ним позовної заяви від імені Особи_2. Вважає, що за викладеною членами комісії з проведення службової перевірки правовою логікою, будь-яка особа, яка в той день подавала документи в суд, автоматично могла подати від імені Холоден O.A. позовну заяву. Між тим, чому саме використовуючи вказану логіку комісія зазначає лише прізвище адвоката_1 залишається незрозумілим. З пояснень секретаря суду Особи_4 вбачається, що заяву про розірвання шлюбу зареєструвала Особа_3 Щодо заяв від імені Особи_2 та Особи_1 про розгляд справи у їх відсутності, то Особа_4 не пам'ятає хто і коли їх подав, останній здійснив лише їх реєстрацію. З реєстру вхідної кореспонденції вбачається, що прийняття 21.03.2016 року документів Кам'янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області здійснювалось в порядку черговості їх подання. При цьому, заяви від Особи_2 та Особи_1 подані окремо після подачі заяв іншими особами. Заяви від адвоката_1 подані одночасно. Крім того, посилання в акті результатів службової перевірки від 20.02.2017 року на пояснення адвоката_1 є необгрунтованим, оскільки на засідання комісії його запрошено не було та будь-яких пояснень він не надавав.

В ході засідання дисциплінарної палати, на якій був присутній адвокат_1, останній підтвердив, що 02.03.2016 р. він не здавав позовної заяви із документами в канцелярію суду від імені Особи_2, і також 21.03.2016р. не подавав заяви від імені позивача Особи_2 та відповідача Особи_1 про слухання справи у їх відсутності. Лише 04.04.2016р. за вказівкою клієнта Особи_1 пред'явив судді угоду від імені відповідача Особи_1 та отримав копію рішення суду про розірвання шлюбу. Вважає висновки акту результатів службової перевірки від 20.02.2017 року в частині подання адвокатом_1 до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області позовної заяви про розірвання шлюбу від імені Особи_2 та заяв від імені Особи_2 та Особи_1 про розгляд справи у їх відсутності необгрунтованими, оскільки не підтверджуються зібраними в ході перевірки документами та базуються виключно на припущеннях. Посилання в акті результатів службової перевірки від 20.02.2017 року на пояснення адвоката_1 є необгрунтованим, оскільки на засідання комісії його запрошено не було та будь-яких пояснень він не надавав.

         Дисциплінарною палатою було встановлено, що на підтвердження доводів звернення голови Камянець - Подільського міськрайонного суду було отримано результати службової перевірки від 20.02.2017р. Вивчивши матеріали службової перевірки, дисциплінарна палата виявила в поясненнях працівників канцелярії суду Особи_3 та Особи_4 припущення щодо можливої подачі адвокатом_1 до суду позовної заяви про розірвання шлюбу від імені Особи_2 та заяв від імені Особи_2 та Особи_1 про розгляд справи у їх відсутності. Крім того, твердження у висновку службової перевірки про те, що «адвокат_1, не заперечує, що він готував позовну заву імені Особи_2, здав її в суд разом із відповідачем Особою_1 який був присутнім при цьому. Сам підписи не підробляв, підписи міг від імені позивача підробити Особа_1» не підтверджується письмовими поясненнями адвоката по причині їх відсутності у матеріалах та заперечується самим адвокатом.

         Отже, в матеріалах службової перевірки не міститься жодного доказу, який би прямо вказував на причетність адвоката_1 до протиправних дій, викладених у зверненні а інших доказів на підтвердження вимог звернення заявником не надано.

         Приписами 4.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав»

Відповідно до п.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014р.№ 120 із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 30.07.2015 р. № 86, адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може грунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

      Крім того, 17.03.2017р рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвоката_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

      Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Желіхівського О.М., розглянувши матеріали звернення голови Камянець - Подільського міськрайонного суду, дисциплінарна палата Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи. Керуючись ст. 36,37,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата

 

ВИРІШИЛА:

 

     Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2011р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - 32300, Хмельницька область, м. Камянець - Подільський, пр. ***)

 

     Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                        підпис              В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                підпис     Н.В. Свірневська

 

Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                     підпис       О.М. Желіхівський