Рішення № 25 від 03.09.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

03 вересня 2021 року                                                                        м. Хмельницький.

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДКА Прядуна В.Б., членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Німого С.О., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ХМ № ******, видане 30.04.2015р. Радою адвокатів Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності- м. Хмельницький, Хмельницької області, вул. Проскурівська, буд.21/31, кв.**)

В С Т А Н О В И Л А:

 

            30 липня 2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1щодо дій адвоката із додатками.

            30 липня 2021р.  скарга  передана до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            30 липня 2021р. Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області прийняла скаргу для перевірки відомостей, викладених у скарзі.

            30 липня 2021р. Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки для отримання письмового пояснення адвоката  по суті порушених питань.

            10 серпня 2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли пояснення адвокат

          03 вересня 2021р. голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

            Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

 

            У своїй скарзі скаржник зазначає що адвокат 24.05.2021р. на адресу скаржника направила адвокатський запит із проханням надати їй певний перелік документів у зв’язку із захистом інтересів  Особа_2 додавши до запиту, ордер та свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Як стверджує скаржник у встановлений законом строк, протягом 4 днів, вони надали адвокату всю запитувану інформацію. Не дивлячись на це 04.06.2021р. адвокат знов направляє запит скаржнику і вимагає надати їй ту саму інформацію і документи. Скаржник знов у встановлений законом строк направляє адвокату запитувані документи та надає необхідну інформацію.             Скаржник стверджує  що де яки із запитуємих документів були в наявності в матеріалах адміністративної справи, як , наприклад, акт про відмову підзахисної адвоката від проходження медичного огляду на стан сп’яніння.

            Вказана переписка на думку скаржника свідчить або про необізнаність адвоката із матеріалами адміністративної справи або про рівень надання правової допомоги. Крім того зазначає що вказана переписка призвела до затягування розгляду адміністративної справи в суді в наслідок чого адміністративна справа була закрита за пропуском строку притягнення  особи до адміністративної відповідальності.

            Скаржник також зазначає, що вказана поведінка адвоката є системною. Так аналогічно по декілька разів адвокат направляла запити витребовуючи одні ті самі документи і інформацію які вже надавались раніше. А саме в вересні 2017р. представляючи інтереси працівника  академії Особа_3 адвокат двічі направила скаржнику аналогічні запити.

            Представляючи інтереси Особа_4направляла на адресу скаржника аналогічні запити двічі  в січні місяці, в лютому, березні місяцях 2017р. та двічі в травні місяця 2018р. На всі запити скаржник надавав вичерпні відповіді.

            Вважає, що своїми діями адвокат порушив вимоги ст. 12-1 Правил адвокатської етики Чесність та добропорядна репутація, та просить порушити дисциплінарну справу відносно адвоката

            У своїх письмових поясненнях адвокат зазначає, що адвокатській запит є дієвим інструментом захисту прав та інтересів клієнта,  попередній збір інформації визначає стратегію і тактику захисту та представництва інтересів клієнта в суді. Справи про які йдеться у скарзі закінчені розглядом в судах на користь її клієнтів. В деяких випадках суд приймав рішення про направлення запиту скаржнику оскільки останнім не надавались документи які адвокат запитувала. Вважає, що діяла  чесно і добросовісно саме в інтересах осіб інтереси і права яких захищала і представляла в суді. Просить відмовити у задоволенні скарги.

Виклад встановлених обставин.

 

            Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката м.Хмельницький, Хмельницької області, вул. Проскурівська, буд.21/31, кв.***).

            Встановлено, що адвокат представляла інтереси Особа_2 по захисту її інтересів в межах адміністративної справи. Не виходячи за межи захисту інтересів клієнта зробила два запита до скаржника. На думку адвоката відповідь була дана не повна тому виникла необхідність зробити ще один запит в якому поставила, в тому числі, додаткові вимоги про витребування відомостей. Запити були зроблені в 2021р.

            Що стосується аналогічних дій адвоката стосовно представництва інтересів Особа_3, Особа_4 вона діяла в межах своїх повноважень. Збір інформації по предмету спору є обов’язком адвоката для якісного представництва інтересів клієнта. Крім того вказані події відбували в 2017 і в 2018 роках.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню.

 

            Приписами ст. 35 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : « Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.»

            Відповідно до ч.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність »- « Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав і використання зазначено права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням  ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою(скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою(скаргою).

            Відповідно до ч.1 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»- «Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Ч.2 Дисциплінарним проступком є; порушення вимог несумісності, порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. »

    Згідно ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність що затверджено Рішенням РАУ від 30.08.2014р. № 120 із відповідними змінами та доповненнями: п. 13. «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.», п. 12. :  «Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).»

            Ніхто не може втручатись в правову позицію адвоката.

Мотиви та висновки ДП КДКА

 

            Аналіз викладеного у скарзі та у поясненнях адвоката свідчить про те, що адвокат добросовісно виконує свої обов’язки по захисту інтересів та представництво клієнтів в судах.  Скаржник не надав доказів порушення адвокатом Правил адвокатської етики, натомість адвокат у своїх поясненнях повідомила, що на законних підставах вимагала інформацію і документи саме в інтересах клієнта. Затребувані документи необхідні були для якісного надання правової допомоги.

            Таким чином, враховуючи вищевикладене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що  в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ХМ № ******, видане 30.04.2015р. Радою адвокатів Хмельницької області ).

            Відповідно до ст. 39 ч.3 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисцплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         С.О. Німий