Рішення № 26 від 03.09.2021 року

РІШЕННЯ №___

 

3 вересня 2021 р.                                                                          м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В. розглянула подання РАХО, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 10.01.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

27.05.2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката

27.05.2021 р. подання передане на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у поданні.

5.08.2021 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката  із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті подання, наданням копії подання та доданих до нього матеріалів.

3.09.2021 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати подання, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У поданні йдеться про те, що адвокат  не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, тобто більше ніж на 3 місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив строк, встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013, що є невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

До подання додано довідку РАХО про те, що адвокат  не сплачує щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування починаючи з 2019 р., витяг з ЄРАУ, листи-нагадування про необхідність сплати внеску.

РАХО вважає, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок.

Просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності та накласти стягнення у виді припинення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ.

Пояснень адвокат  не надав. Лист, направлений на адресу  повернувся.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Володимирська, ***.

Перевіркою встановлено, що адвокат  не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік. 

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

П. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно якого під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за змістом якої рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Ч. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики, відповідно до якої адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

П. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого дисциплінарним проступком адвоката є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р., яким затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (із змінами і доповненнями), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку, а саме:

-п. 2.11 «Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.»

-п. 2.16 «Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком

-п. 2.18 «У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року».

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Подання вказує на наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення. Йдеться про дотримання чи недотримання ряду положень чинного законодавства, наявність ознак невиконання рішення органів адвокатського самоврядування.

Проведена перевірка не спростувала доводів подання та не дала підстав для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Обставини вчинення дій, про які йдеться у поданні, причини та умови їх вчинення, фактори та чинники поведінки адвоката, дані про особу залишаються не з’ясованими недостатньої мірою. Доводи подання та позиція адвоката мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної палати шляхом опитування осіб, що з’являться для участі в засіданні дисциплінарної палати, та дослідження доказів, наданих сторонами дисциплінарного провадження.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 15 год. 00 хв. 30 вересня 2021 року в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                         В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                     Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 С.О. Німий