Рішення № 26 від 17.07.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

17 липня 2018р.                                                                                              м. Хмельницький   

                                                        

            Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши подання  Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 25.06.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Грушевського,***),

встановила:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області  надійшло подання РАХО  про притягнення до дисциплінарної відповідальності  адвоката.

            В поданні вказується про  не сплату адвокатом  щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в зв’язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату Наголюку А.В. інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску. Натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просить притягнути  адвоката до дисциплінарної відповідальності.

06.06.2018р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення.

Поштове відправлення повернулося у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Письмові пояснення адвокат не надав.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами. Невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31.01. поточного року.

Відповідно до п. 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Адвокат вчасно внески не сплатив, внески не сплачені на день подання, отже в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 749 від 25.06.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд.45 офіс 34) дисциплінарну справу.

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 13 серпня 2018 р. на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий