Рішення № 27 від 03.09.2021 року

РІШЕННЯ №___

 

3 вересня 2021 р.                                                                          м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В. розглянула скаргу депутатів Кам’янець-Подільської міської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 25.10.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

25.06.2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скаргу депутатів Кам’янець-Подільської міської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката

25.07.2021 р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

5.08.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката  із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів.

10.08.2021 р. надійшли письмові пояснення

3.09.2021 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У скарзі йдеться про те, що адвокат допустив конфлікт інтересів при поєднанні своєї громадської діяльності в якості радника Кам’янець-Подільського міського голови з правових питань та адвокатської діяльності в господарській справі за позовом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури в інтересах держави в особі органу уповноваженого на здійснення функцій у спірних правовідносинах Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради до Особа_6.

До скарги додано копії розпорядження № 291-к, листа від 1.02.2021 р., проектів відповіді на звернення, відповіді, службової записки, ухвали, відзиву.

Скаржники вважають, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Просять притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності.

У письмових поясненнях адвокат заперечив факт вчинення дисциплінарного проступку. Вважає звинувачення у використанні статусу громадського радника в своїх корисливих цілях безпідставними та такими, що не підтверджуються доказами. Жодних порад з приводу змісту відповідедь Особа_6, відряджень працівників для участі в судовому засіданні міському голові не надавав. Вважає, що скаржники не уповноважені на подання скарги.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н., м. Кам`янець-Подільський, просп. Грушевського, буд. 46, оф. ***.

Перевіркою встановлено, що адвокат є радником Кам’янець-Подільського міського голови з правових питань на громадських засадах. Також адвокат є представником відповідача у господарській справі за позовом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури в інтересах держави в особі органу уповноваженого на здійснення функцій у спірних правовідносинах Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради до Особа_6 Отже, адвокат залучений до різноманітних відносин з участю органів місцевої влади та самоврядування м. Кам’янця-Подільського.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Стаття 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Несумісною з діяльністю адвоката є:

1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";

2) військова або альтернативна (невійськова) служба;

3) нотаріальна діяльність;

4) судово-експертна діяльність.

Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

 

Стаття 9 Правил адвокатської етики «Неприпустимість конфлікту інтересів»

Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу.

У разі отримання адвокатом конфіденційної інформації від клієнта, якому він надавав професійну правничу (правову) допомогу, пов’язаної з інтересами нового клієнта при наданні правничої допомоги, адвокат зобов’язаний отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів.

Адвокат без письмового погодження з клієнтом, щодо якого виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта чи надавати йому професійну правничу (правову) допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката.

За відсутності письмового погодження клієнта, в разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваний з дотриманням умов, визначених цими Правилами.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Скарга вказує на наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення. Йдеться про дотримання чи недотримання ряду положень чинного законодавства, наявність чи відсутність конфлікту інтересів в діяльності адвоката. Також йдеться про дотримання чи недотримання вимог несумісності в діяльності адвоката.

Проведена перевірка не спростувала доводів скарги та не дала підстав для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Обставини вчинення дій, про які йдеться у скарзі, причини та умови їх вчинення, фактори та чинники поведінки адвоката, дані про особу залишаються не з’ясованими достатньої мірою. Доводи скарги та позиція адвоката мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної палати шляхом опитування осіб, що з’являться для участі в засіданні дисциплінарної палати, та дослідження доказів, наданих сторонами дисциплінарного провадження.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення вимог несумісності та порушення правил адвокатської етики.

 

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 15 год. 00 хв. 30 вересня 2021 року в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                         В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                      Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 С.О. Німий