Рішення № 26 від 31.07.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 26

31 липня 2019 р.                                                                             м. Хмельницький

 

            Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н.В. та членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши скаргу Особа_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.07.2010р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Славута, вул. Здоров’я, 5 кв. ***) та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.07.2010р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Славута, вул. Здоров’я, 5 кв. ***. Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю.

З матеріалів перевірки, вбачається: у своїй скарзі Особа_1 стверджує, що : « 05 жовтня 2018 року Славутським міськрайонним судом Хмельницької області проведено підготовче судове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням мене у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України.

Вищевказане підготовче засідання проведено за участі адвоката …

Однак, адвокат не мав повноважень на мій захист у підготовчому засіданні по даній кримінальній справі, а лише залучався для розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі ухвали суду, що підтверджується доручення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницької області, яке наявне в матеріалах кримінальної справи.

До того ж, адвокат, перед участю у підготовчому засіданні у даній кримінальній справі, не ознайомлювався з матеріалами кримінального провадження, не узгоджував зі мною правової позиції по справі, через що я був позбавлений професійної правничої допомоги, в тому числі, можливості подати клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, у зв’язку із його невідповідністю вимогам КПК України.

Вважаю, що своїми діями адвокат грубо порушив вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правила Адвокатської етики, норми КПК України, а тому має бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, оскільки в його діях наявний склад дисциплінарного проступку».

Скаржник просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності у виді припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Комісія відмічає, що скаржник не обґрунтовує, чому до адвоката має бути застосоване саме таке найтяжче дисциплінарне стягнення.

Копія скарги та доданих матеріалів були направлені адвокату з пропозицією надати пояснення по суті скарги.

Адвокат надав пояснення по суті скарги, а також надав диск з аудіозаписом судового засідання.

            У своїх поясненнях адвокат вказує, що : «Ухвалою Славутського міськрайонного суду Хмельницької області було призначено на 7 год. 45 хв. 5 жовтня 2018 року проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні…. щодо обвинувачення …

            Так як захисник обвинуваченого Особа_1 адвокат 2., будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення підготовчого засідання, без поважних причин не з’явився на 7 год. 45 хв. 05.10.2018 року в Славутський міськрайонний суд Хмельницької області і не подав клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, судом було винесено ухвалу про зобов’язання Регіонального Центру  надання безоплатної вторинної правової допомоги .. забезпечити надання правової допомоги Особа_1…

            В цей же день, 05.10.2018р. … було видане доручення № 022-0001876, яким призначено мене для надання безоплатної вторинної правової допомоги Особа_1 протягом проведення окремої процесуальної дії.

            Перед початком засідання я ознайомився з обвинувальним  актом та клопотанням прокурора про продовження обвинуваченому Особа_1 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як інших документів кримінального провадження на той час суду не було надано. Після я зустрівся з обвинуваченим Особа_1 і ми узгодили з ним правову позицію під час розгляду клопотання про продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді тримання  під вартою та вирішили, що будемо заперечувати проти задоволення клопотання прокурора та просити змінити запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт.

            Під час розгляду клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Осоаб_1 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинувачений Осоаб_1. та я заперечили проти клопотання прокурора та просили змінити запобіжний захід на більш м’який – домашній арешт…».

            З аудіозапису судового засідання, вбачається, що він підтверджує пояснення адвоката та спростовує доводи скаржника.

            Так, із звукозапису вбачається, що: На запитання суду чи є у Осоаб_1 відводи захиснику, обвинувачений Особа_1 заявив, що відводів захиснику немає. На питання суду про спілкування захисника із обвинуваченим, прозвучала ствердна відповідь. Також, було повідомлено, що захисник ознайомився із клопотанням прокурора.

            Це свідчить про те, що доводи Особа_1 в частині того, що захисник не ознайомлювався з матеріалами кримінального провадження, які були наявні на той час в суді (клопотання прокурора та обвинувальний акт) є безпідставними. Щодо інших матеріалів, то на той час вони суду не надавалися, повноважень на ознайомлення з ними адвокат не мав.

            Також, Особа_1 повідомив суду, що не згоден із продовженням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просив змінити на домашній арешт. Адвокат підтримав позицію підзахисного. Це свідчить, що в цій частині між ними була узгоджена правова позиція. Жодних заперечень щодо позиції адвоката не висловив.

            Більше адвокат в судовому засіданні не висловлювався, з інших питань його думку суд не запитував.

            Із звукозапису вбачається, що суд запитав думку щодо можливості закінчення підготовчого засідання і призначення судового розгляду прокурора та потерпілого, а адвоката та Особа_1 про це не запитували. Адвокат з цього приводу своєї думки не висловлював, що повністю відповідає обсягу повноважень вказаних у дорученні виданому адвокату.

            Відповідно до п. 32 «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»: «Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку» тобто ознаки дисциплінарного проступку мають бути саме в діях адвоката та підтверджуватися об’єктивними доказами.

            Комісія дослідивши матеріали перевірки вважає, що в діях адвоката не вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

            Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

            Отже, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката по фактам викладеним у скарзі Особа_1 за відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

 

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                   В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                   С. О. Німий