Рішення № 28 від 03.09.2021 року

РІШЕННЯ №___

03 вересня 2021 р.                                                                        м. Хмельницький

 

                Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Німого С.О. , Дем’янової О. В. та Голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1   про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) 

 

встановила:

 

  1. 13 липня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1про дисциплінарний проступок адвоката .
  2. 16.07.2021 року скарга Особа_1  передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката  
  3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.
  4. 13 серпня 2021 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т. звернулася до адвоката   з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
  5. 16.08.2020р. від адвоката   надійшли письмові пояснення з додатками.
  6. 03.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.  подала на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки. 

7. У своїй скарзі Особа_1 зазначає, що:  з 2017 року знаходиться у кримінальному та цивільному процесах щодо повернення грошових коштів та майна, яке належить йому на праві приватної власності та яким незаконно заволодів голова фермерського господарства « Овочівник» Особа_2. Адвокат  представляє інтереси Особа_2  та постійно зловживає своїми процесуальними правами.  Адвокат, на думку скаржника, умисно вводить в оману суд щодо обставин справи,  умисно не подавав апеляційну скаргу на ухвалу суду. Крім того , адвокат  в судовому засіданні  ображав Особа_1 , поводив себе агресивно, погрожував скаржнику фізичною розправою. Внаслідок такої поведінки адвоката  скаржник Особа_1 переживає за своє та членів сім’ї здоров’я та безпеку.

8. Скаржник вважає, що адвокат  своїми діями грубо порушує присягу адвоката України  та  Правила адвокатської етики.

9. Особа_1 просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності та прийняти рішення щодо позбавлення адвоката  право на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

10. Згідно письмових пояснень адвоката дисциплінарного проступку він не вчиняв.. Вважає, що викладені в скарзі  відомості, не   відповідають дійсності.  Його позиція по справах узгоджена з його клієнтом Особа_2 інтереси якого він представляє в суді по різних цивільних справах та  його дії повністю відповідають нормам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Правилам адвокатської етики. Адвокат  вказує, що скаржник Особа_1 неодноразово використовує відносно нього, як учасника судового процесу, образливі слова і вислови з метою дескридитації його, як адвоката,  та з метою впливу на його позиції у справах. На неодноразові звернення адвоката до суду під час судових  засідань щодо протиправної поведінки Особа_1 належної реакції від головуючих у справах не має.  Адвокат   зазначає, що його спілкування  з Особа_1 протягом 2017 -2021 року обмежується  виключно участю у судових засіданнях і порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

11. Адвокат просить відмовити в порушенні дисциплінарної справи за скаргою Особа_1  від 12 липня  2021 р.

12. Адреса здійснення адвокатом  адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. **, отже, дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

13. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

14.  Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката, надані документи, комісія приходить до висновку, щодо необхідності порушити дисциплінарну справу, оскільки в діях адвоката   вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

Особа_1  у своїй скарзі наводить обставини, які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та надав відповідні документи.

З пояснень адвоката вбачається, що між скаржником та ним існують процесуальні відносини, пов’язаної із наданням правової допомоги Особа_2 Адвокат  вказує, що саме з боку скаржника Особа_1 постійно лунають образливі слова і вислови на адресу адвоката на які він не реагує.

Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення. Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність. Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги. Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням. Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу). Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності/відсутності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарно справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

Під час перевірки виявлено відомості про надання адвокатом  правової допомоги Особа_2  В провадженні  Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області перебувала цивільна справа №  676/7379/19 за скаргою  Особа_2 на дії старшого державного виконавця Кам’янець- Подільського районного відділу державної виконавчої служби Центральн- Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Хмельницький) Особа_3андрівни. Під час розгляду скарги в судовому засіданні  між адвокатом та скаржником виник спір на підвищеному емоційному рівні.

Вказані відомості, становить лише зовнішню (об’єктивну) сторону складу дисциплінарного проступку та є підставою для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатура та адвокатську діяльність»: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики».

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:… «

2. Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.»…

Згідно статті 42 Правил адвокатської етики   представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Згідно статті 45  Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен: - бути стриманим і коректним; - реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; - бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.

Комісія приходить до висновку, що у скарзі Особа_1  викладені обставини, з яких вбачається наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення.

 Відповідно до п. 32 «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»: «Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку».

15.Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – Порушення правил адвокатської етики.

            На підставі наведеного, керуючись ст.  39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.      Порушити  дисциплінарну справу відносно адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) 

 

  1. Призначити розгляд дисциплінарної справи о 15 год. 00 хв. 30 вересня  2021 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 офіс. 801.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         С.О. Німий