Рішення № 28 від 08 липня 2015

 

РІШЕННЯ

 

8 липня 2015 р.                                                                                                        м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В. розглянувши дисциплінарну справу за поданнями Ради адвокатів Хмельницької області від 18 березня 2015 р. та 20 травня 2015 р. щодо адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 13.04.2012 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької надійшли подання Ради адвокатів Хмельницької області від та від 18 березня 2015 р. та 20 травня 2015 р. про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із несплатою щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування за 2015 рік.

В ході перевірки встановлено, що адвокат 1 внески сплатив в повному обсязі, а затримка в оплаті була пов’язана із важким матеріальним станом та іншими об’єктивними обставинами.

Зазначене дозволяє зробити висновок про відсутність підстав для притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № від 13.04.2012 р. видане Хмельницькою обласною КДКА).

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                      В.Б. Прядун              

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                Н.В.Свірневська                              

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                О.Т. Тарадай