Рішення № 28 від 20.08.2020 року

РІШЕННЯ № ___

20 серпня 2020 року                                                                                   м. Хмельницький. 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., , Федорова В.Б., Німого С.О. та Голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.08.2003р., видане Хмельницькою обласною КДКА),-

в с т а н о в и л а:

            1. 12.06.2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області   на дії адвоката   про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

            2. 17.06.2020. подання Ради адвокатів Хмельницької області передано до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            3. 20.06.2020р. було доручено члену дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області Федорову В.Б. провести перевірку відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Хмельницької області

            4. 25.06.2020р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федоров В.Б. звернувся до адвоката   з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань.

            5. Адвокат  , на повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької   області Федорова В.Б. свої письмові пояснення не надав. Поштове відправлення повернулося у зв’язку із тим, що адресат відсутній за вказаною адресою.

            6. 20 серпня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федоров В.Б. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

7. У своєму поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає, що всупереч вимогам чинного законодавства адвокат станом на 12 червня 2020 року не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. Тобто більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску.

8. Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що своїми діями адвокат  порушив встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджений рішенням Ради адвокатів України №72 від16.02.2013 р. (з подальшими змінами), строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

9. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік.

10. Адвокат   своїх письмових пояснень не надав, думку щодо подання Рада адвокатів Хмельницької області про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не висловив.

Виклад встановлених обставин

11. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката   знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. **.

12. Встановлено, що станом на час звернення Ради адвокатів Хмельницької області з поданням (12.06.2020 року), сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020р. адвокатом   не здійснено.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

13. Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п.6 ч.2 ст.34   вищевказаного Закону).

14. У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

            15. Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – Положення) згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

16. Згідно п.2.11 Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

17. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

18. Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

19. Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

20. У відповідності до ст.65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

21. Таким чином, враховуючи все вищенаведене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла висновку, що в діях адвоката   вбачаються ознаки дисциплінарного проступку передбачено п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 ВИРІШИЛА:

22. Порушити дисциплінарну справу відносно  адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 11.08.2003 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд.**)

            23. Призначити розгляд дисциплінарної справи на 23 вересня 2020 року на 14:00 год., за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, офіс 801

 

           Відповідно до ч.3 ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                               В.Б. Прядун 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий