Рішення № 27 від 31.07.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 27

31 липня 2019 р.                                                                             м. Хмельницький

 

            Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н.В. та членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.08.2007р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності, згідно ЄРАУ – м. Шепетівка, Хмельницької області,  вул. Старокостянтинівське шосе, ***)

 

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 від 22.05.2019 року на дії адвоката.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Шепетівка, Хмельницької області,  вул. Старокостянтинівське шосе,***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області – адвокату.

Проведеною перевіркою, щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката, зазначених в скарзі, встановлено наступне:

           У своїй скарзі Особа_1 вказує на те, що адвокат з 9 жовтня 2018 року на підставі доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги №2204-0000169 від 09.10.2018року, надавав їй безоплатну вторинну правову допомогу.

Особа_1 звернулась до Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги із метою отримання правової допомоги у справі про відновлення її трудових та майнових прав, що як вона вважає, були порушені у 1993 році. Для досягнення очікуваних результатів Особа_1 доручала адвокату як представництво її інтересів під час здійснення судочинства, так і безпосередньо складання адвокатом позову до виконавчого комітету *** про визнання рішення виконавчого комітету *** «Про зняття з реєстрації організації орендарів «Надія» № 191-в від 23.11.1993 року незаконним, про визнання незаконною приватизацію приміщення магазину №1 ***, розташованого за адресою: м. Шепетівка, вул. К. Маркса, ***, виділення частки майна, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування майнової та моральної шкоди.

Скаржниця вказує, що адвокат відмовився складати процесуальні документи у даній справі. На її думку, відмова адвоката у складанні позову є відмовою їй у праві на звернення до суду. Вважає, що такими діями адвокат порушив присягу, яку він дає на підставі ст.11 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зазначає, що адвокат «порушив її право на отримання якісної та в повному обсязі вторинної правової юридичної допомоги».

Підсумовуючи зміст скарги, Особа_1 просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

Адвокат надав свої пояснення щодо скарги,  вважає що доводи викладені у скарзі є безпідставними, а скаргу такою, що не підлягає задоволенню.

Вважає, що діяв у межах закону та порушень адвокатської етики не допустив.

 

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали скарги та перевірки, комісія дійшла до наступних висновків:

            15.01.2019 року, на підставі матеріалів попередніх судових проваджень у цій справі та інформації наданої безпосередньо Клієнтом, в порядку пункту 5 розділу 1 ст. 4 Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі, затверджених Наказом міністерства Юстиції України №4125/5 від 21.12.2017року, адвокатом було складено письмовий правовий висновок про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення.

            Із вказаним правовим висновком Особа_1 ознайомлена.

 

Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

            Приписами ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.   Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Конституцією України кожному гарантовано право будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (частина шоста статті 55), а також право на професійну правничу допомогу (частина перша статті 59).

Для реалізації останнього права в Україні діє недержавний самоврядний інститут адвокатури, що забезпечує здійснення на професійній основі захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги фізичним та юридичним особам.

            Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Отже, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката   відсутній склад дисциплінарного проступку.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33 - 38, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», - 

ВИРІШИЛА:

 

Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.08.2007р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Шепетівка, Хмельницької області,  вул. Старокостянтинівське шосе,***) по фактам викладених у скарзі Особа_1 від 22 травня 2019 року, за відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку. 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                С. О. Німий