Рішення № 29 від 08.07.2015 р.

 

 

РІШЕННЯ

 

08 липня 2015 р.                                                                                                         м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В. розглянувши дисциплінарну справу за скаргою ОСОБА 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № від 12.01.2012 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області перебуває скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1. У скарзі йдеться про невиконання адвокатом 1 укладеного договору про надання правової допомоги під час розгляду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБИ 2, безпідставне отримання ним 2000 грн. Також зазначає, що адвокат 1. не є адвокатом, тому не міг надавати правову допомогу у кримінальному провадженні. До скарги надано копію договору про надання правової допомоги у кримінальному провадженні від 28 жовтня 2014 р.

В ході розгляду дисциплінарної справи встановлено наступне.

Адвокатом 1 було укладено договір про надання правової допомоги, предметом якого є захист ОСОБИ 2 у кримінальному проваджені. На виконання умов договору ОСОБОЮ 2 було сплачено гонорар в розмірі 2000 грн, розмір якого зазначено в договорі.

Однак, пропозицію слідчого СВ Чемеровецького РВ УМВСУ в Хмельницькій області надати договір та інші необхідні документи для участі в справі, адвокат 1 проігнорував. Жодної участі в кримінальному провадженні не приймав і не намагався цього зробити. До слідчого із заявою про допуск до участі в справі не звертався. Підозрюваному ОСОБІ 2 було надано адвоката через систему безоплатної вторинної правової допомоги.

Незважаючи на явну неможливість участі в кримінальному провадженні в якості захисника підозрюваного (обвинуваченого, підсудного), ОСОБИ 2 дій, спрямованих на припинення договірних відносин з ОСОБОЮ 2 не вчинив, отриманих грошових коштів не повернув.

З офіційного сайту Національної асоціації адвокатів України, відомості про адвоката 1 до Єдиного реєстру адвокатів України не внесені.

Адвокат 1 копію скарги отримав, однак пояснень не надав, висловлені в скарзі твердження не спростував. На перший телефонний дзвінок відповів, про те, що надійшла скарга був обізнаний. Однак на подальші дзвінки не відповідав.

Отже, адвокат 1 уклав договір про надання правової допомоги у кримінальному провадженні в порушення умов ст. 45 КПК України. В подальшому, коли неможливість участі в кримінальному провадженні стала очевидною для ОСОБИ 2 та органів досудового слідства, договірних відносин не припинив та отриманого гонорару не повернув.

У відповідності до ч. 3 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом. Згідно ст. 45 КПК України захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Зазначені дії адвоката 1 складають дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - порушення присяги адвоката України; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Діями адвоката 1 заподіяна значна шкода інтересам адвокатури, оскільки вчинене істотно підриває авторитет адвокатури; знищує повагу до статусу адвоката; створює в суспільстві негативне уявлення про адвокатуру Хмельниччини. Значна шкода спричинена і заявнику, який зазнав матеріальних втрат і моральних страждань.

При обранні виду дисциплінарного стягнення дисциплінарна палата враховує обставини вчинення проступку та його наслідки і приходить до висновку про те, що вчинене порушення має вважатися грубим порушенням правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 63 Правил адвокатської етики, палата

ВИРІШИЛА

 

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 12.01.2012 р. видане Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                       В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               О.Т. Тарадай