Рішення № 28 від 31.07.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 28

31 липня 2019 р.                                                                             м. Хмельницький

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н.В. та членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.12.1993 р. Вінницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності, згідно ЄРАУ – вул. Грушевського, буд. ***, м. Вінниця), -

 

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга від громадянки Особа_1.

 Скарга датована 24 січня 2019 року.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: вул. Грушевського, буд. ***, м. Вінниця.

Рішенням Голови Вищої КДКА, на підставі ч.2 ст.66 Правил адвокатської етики та пункту 2.3.18. Регламенту Вищої КДКА, дану скаргу направлено для розгляду до КДКА Хмельницької області, у зв’язку з тим, що адвокат є членом кваліфікаційної палати КДКА Вінницької області.

18 червня 2019 року було порушено відносно адвоката дисциплінарну справу за скаргою від 24 січня 2019 року поданою громадянкою Особа_1.

Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області – адвокату Федорову В.Б., який доповів результати перевірки.

 

У своїй скарзі Особа_1 вказує, що:

Вінницьким міським судом розглядається цивільна справа за її позовом до Особа_2 про визнання договору дарування квартири недійсним.

Інтереси відповідачки представляє адвокат.

Адвокат 02.05.2018 року зробила запит до лікарні з вимогою надати відомості про стан здоров’я Особа_3, яка зі слів скаржниці є її сестрою. Крім того, зі змісту скарги та додатків до неї вбачається, що Особа_3 на час подачі запиту – померла.

Скаржниця вважає, що запит зроблено не обгрунтовано та безпідставно. Отримавши конфіденційну інформацію про стан здоров’я сестри в судовому засіданні адвокат розголосила про це, не зважаючи, що захворювання особи є таємницею, охоронювану законом. 

Крім того, скаржниця зазначає, що адвокат «Дозволяла собі вести себе стосовно неї некоректно, принижувала її честь та гідність. Так, 27.03.2018 та 16.10.2018 року, адвокат в судових засіданнях  по названій справі вела себе не припустимо.».

На думку скаржниці, «Адвокат зробила та робить порушення ст.364: 382; ст. ст. 367, 368; 396 Кримінального кодексу України, а також ст. 384 дачу завідомо неправдивого показання (ст. 171 КПК).».

Підсумовуючи зміст скарги, Особа_1 вимагає : « Враховуючи те, що адвокат допустила порушення Закону «Про адвокатську діяльність», етику адвоката, прошу прийняти до неї самі сурові міри реагування…».

 

            Адвокат надала письмові пояснення по суті скарги.

            У своїх поясненнях адвокат зазначила, що:

            Дійсно бере участь у цивільній справі про визнання договору дарування квартири недійсним за позовом Особа_ 1 до Особа_2, як представник останньої.

            Категорично не визнає доводів скарги про скоєння нею суспільно небезпечних діянь, передбачених КК України, та її некоректну поведінку щодо Особа_1. Вважає вказані доводи безпідставними та надуманими.

            Щодо адвокатського запиту зазначила наступне.

            Дійсно, в рамках вищевказаної цивільної справи для з’ясування фактичних обставин, в інтересах довірительки, адвокат, в межах ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», направила запит до лікувального закладу про перебування на стаціонарному лікуванні та стан здоров’я уже померлої особи (Особа_3).

            Відповідь на адвокатський запит був долучений до матеріалів цивільної справи.

            Вважає, що діяла у межах закону та порушень адвокатської етики не допустила.

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали скарги та перевірки, комісії вважає, що у діях адвоката   відсутній склад дисциплінарного проступку.

Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

            Приписами ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.   Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Конституцією України кожному гарантовано право будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (частина шоста статті 55), а також право на професійну правничу допомогу (частина перша статті 59).

Для реалізації останнього права в Україні діє недержавний самоврядний інститут адвокатури, що забезпечує здійснення на професійній основі захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги фізичним та юридичним особам.

Наведені у скарзі (з додатками) Особа_1 доводи про ніби то  скоєння адвокатом суспільно небезпечних діянь передбачених КК України не входить до компетенції дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області тому не можуть бути предметом розгляду комісії.

Щодо надіслання адвокатського запиту до лікувального закладу та долучення до матеріалів справи відповіді на нього, в якому вказано термін перебування на стаціонарному лікуванні та діагноз уже померлої особи, адвокат діяв у відповідності до законодавства України, зокрема у відповідності до ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У відповідності до ст. 46 Правил адвокатської етики, у відносинах з іншими учасниками судового провадження  адвокат повинен бути стриманим і коректним, при допиті сторін у цивільному процесі бути тактовним.

Доводи скаржниці про некоректну поведінку адвоката по відношенню до неї грунтуються лише на її словах. Будь яких доказів, щодо цього питання, скаржницею не надано.

            Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Отже, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката   відсутній склад дисциплінарного проступку.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33 - 38, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», - 

ВИРІШИЛА:

 

Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката, по фактам викладеним у скарзі Особа_1 від 24 січня 2019 року, за відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку. 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                С. О. Німий