Рішення № 3 від 11 січня 2016 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

11 січня 2016р.                                                                                               м.Хмельницький

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Стасишина А.Л., Желіхівського О.М., Кузняка А.А. розглянувши матеріали  Подання НААУ України  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 18.06.1993р., Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Тернопіль, вул.)

встановила:

 

              На адресу КДКА Хмельницької області надійшли звернення ВКДКА України і НААУ про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 за несплату щорічних внесків за 2015р.

              Перевіркою встановлено, що адвокат 1, як це передбачено Положенням про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( далі за текстом Положення) затверджених рішенням РАУ № 72 від 16 лютого 2013 року із змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2014 року не сплатив на утримання органів адвокатського самоврядування щорічних внесків. Так п. 2.2. Положення передбачено, що щорічні внески сплачуються у розмірі мінімальної заробітної плати із розрахунку 70% на рахунок місцевих органів адвокатського самоврядування, 30% на утримання ВКДКА України.

            На рахунок ВКДКА внески, що мала сплатити адвокат 1 до 31 січня 2015р. не сплатила, не сплачені внески і на день звернення  із поданням на нашу адресу.

            Адвокату 1 направлено ксерокопії подання із проханням надати пояснення. На день складання Довідки пояснення від адвоката 1 не надійшло.

           Статтею 34 ч. 2 п. 6  ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

           Сплата щорічних внесків із вказанням механізму їх сплати передбачена Положенням про сплату щорічних внесків на утримання органів адвокатського самоврядування, затверджених Рішенням РАУ  від 16.02.2013р. № 72  із змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2014 року.        

          Отже несплата внесків є невиконання рішення органів адвокатського самоврядування.

                 Тому, керуючись ст.ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

                                                           В и р і ш и л а :

 

        Порушити відносно адвоката 1 дисциплінарну справу.

        Призначити розгляд дисциплінарної справи на 18 січня 2016р. на 17-00 за адресою м.Хмельницький, вул..Зарічанська, 5/3, офіс.801

        Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти  днів в ВКДКА або в суд.

 

      Голова КДКА Хмельницьекої області_____________________В.Б.Прядун.

 

     Голова дисциплінарної палати КДКА

     Хмельницької області                          ______________________Н.В.Свірневська.

 

     Секретар палати                                   _____________________ О.Т. Тарадай.