Рішення № 30 від 03.09.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

03 вересня 2021 року                                                                            м. Хмельницький.

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДКА Прядуна В.Б., членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Німого С.О., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Дем’янової О.В. розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 08.09.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: просп. Миру, буд. 25, корпус 1, к. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400.), -

встановила:

 1. 31 травня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло  подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката та передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката . 
 2. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.
 3. 20.07.2021р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 4. Адвокат  не надав письмові пояснення, а поштова кореспонденція, яка йому направлялась, повернулася з відміткою, що адвокат відсутній за вказаною адресою.  
 5. 03.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.
 6. У  поданні Рада адвокатів Хмельницької області вказує: про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 р. Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 7. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: просп. Миру, буд. 25, корпус 1, к. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400.
 8. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

 

 1. 9.                      Мотиви та висновки ДП КДКА:

 

Дослідивши матеріали перевірки, подання, надані документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку.

 

 Згідно п.5. ч.1 ст.21, ч.1 ст.57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон) та ст.65 Правил адвокатської етики затверджених З’їздом адвокатів України від 09.06.2017р. зі змінами затвердженими З’їздом адвокатів України від 15.02.2019р. (надалі - Правила адвокатської етики), - адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Згідно рішення Установчого з’їзду адвокатів України від 17.12.2012р. та п.2.1 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03.02.2017р. зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 176 від 13.10.2018р. (надалі - Положення), - професійним обов’язком кожного адвоката є сплата щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Радою адвокатів України, у встановленому чинним законодавством порядку, встановлено розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік складає 2270 гривень.

Згідно вимог п.п. 2.2., 2.5. Положення, адвокати сплачують щорічний внесок до 31 січня поточного року шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону та 30% від встановленого щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Всупереч вимог чинного законодавства адвокат до теперішнього часу не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік, тобто більше ніж на 3 місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021, що є невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

18.03.2021 року на адресу робочого місця адвоката , зазначені в ЄРАУ, та електронну адресу було направлено листи про необхідність сплати щорічного внеску. На зазначені листи адвокат  належно не відреагував, внесок  не сплатив.   

Відповідно до ст.34 Закону невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з п.2.11 Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Пунктом 2.16. Положення передбачено, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Пунктом 2.18. Положення передбачено - у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

 

Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  наявні ознаки дисциплінарного проступку – невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування: п.п.2.2., 2.5. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 1. Порушити стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 08.09.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: просп. Миру, буд. 25, корпус 1, к. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400 ), дисциплінарну справу. 
 2. Призначити справу до розгляду на 30 вересня 2021р. на 15.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.
 3. Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         С.О. Німий