Рішення № 30 від 17.07.2018 року

РІШЕННЯ № ___

 

17 липня 2018 р.                                                                                        м. Хмельницький

 

       Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати,  у складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О, членів дисциплінарної палати Дем’янової О.В., Федорова В., Тарадай О. Т., Стьопіна О. Ю. розглянула дисциплінарну справу порушену відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, від 03.11.2004р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька область, смт. Стара Синява, вул.. Грушевського, ***)

 

ВСТАНОВИЛА:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області  надійшла  скарга судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Особа_1 щодо неналежної поведінки адвоката.

            У своїй скарзі суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Особа_1  вказує,  що ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 квітня 2018 року  регіональному Центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області доручено призначити обвинуваченому за ч.1 ст. 286 КК України Особа_2, адвоката для здійснення захисту за призначенням  та забезпечити його прибуття 14.05.2018 року о 14 год.30 хв. в судове засідання.      Відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 27 квітня 2018 року регіональним Центром з надання безоплатної  вторинної правової допомоги у Хмельницькій області адвоката призначено для здійснення захисту Особа_2 у вищевказаному кримінальному провадженні.

            30.04.2018 року адвокат ознайомився в приміщенні суду із матеріалами судового провадження, які складалися з обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, позовної заяви потерпілої із додатками, однак, не вжив жодних дій щодо ознайомлення з матеріалами досудового слідства ( доказами), тощо.

            В подальшому, 14.05.2018 року адвокат прибувши не підготовленим в судове засідання, заявив клопотання про відкладення судового розгляду в зв’язку з наданням йому можливості ознайомитись із доказами, які зібрані стороною обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, пояснивши, що до вказаного судового засідання він із вказаними матеріалами не ознайомився через те, що не знав хто із прокурорів  підтримує державне обвинувачення в суді та де його ( прокурора)  шукати.

            З метою забезпечення права обвинуваченого Особа_2 на належний захист від висунутого йому обвинувачення, судовий розгляд було відкладено на іншу дату.

            Разом з тим, суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Особа_1 вважає, що дії адвоката, який протягом періоду часу з 27.04.2018 року по 14.05.2018 року не спромігся ознайомитись з доказами, які зібрані стороною обвинувачення і навіть не звернувся до прокурора Хмельницької місцевої прокуратури з заявою про таке ознайомлення, свідчить про бажання адвоката безпідставно затягнути судовий розгляд кримінального провадження.

            17.07.2018р. під час розгляду дисциплінарної справи адвокат надав свої письмові та усні пояснення в яких фактично визнав обставини, викладені в скарзі, але стверджує, що наміру затягнути судовий розгляд справи на меті не мав. При цьому зауважив, що надалі, якщо виникне аналогічна ситуація, буде подавати прокурору заяву про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не чекаючи сприяння суду.

            Перевіривши всі обставини, викладені суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Особа_1  в скарзі від 14.05.2018 р., дослідивши надані до скарги документи та диск із аудіозаписом судового засідання від 14.05.2018 р. заслухавши пояснення адвоката та дослідивши його письмові пояснення дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області прийшла до висновку про наявність в діях адвоката, складу дисциплінарного проступку.

            Згідно статті 21 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

            Відповідно до статті 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

            Дисциплінарним проступком адвоката є в тому числі порушення правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

            Згідно статті 44 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

            Неналежне виконання  адвокатом своїх професійних обов’язків полягає в тому, що  адвокат на протязі двох тижнів ( з 27. 04.  по 14.05 2018 р.),  які були надані йому судом для підготовки до справи, не вжив заходів щодо ознайомлення з матеріалами досудового слідства, не звернувся з відповідною заявою до прокурора місцевої прокуратури  і не ознайомився з доказами, які були зібрані стороною обвинувачення, відповідно, прибувши в судове засідання він не міг здійснювати належний захист від висунутого обвинувачення Особа_2, що в подальшому слугувало підставою для відкладення розгляду справи в суді на іншу дату.

            На підставі викладеного, ДП КДКА Хмельницької області приходить до висновку, що дії адвоката свідчить саме про його намір затягнути розгляд  кримінальної справи в суді.

            На підставі статті  41 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

            Так, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області при обранні виду дисциплінарного стягнення враховує, що адвокат працює адвокатом тривалий час, вперше притягується до дисциплінарної відповідальності, адвокат в засіданні визнав, що дійсно до судового розгляду кримінального провадження на протязі трьох тижнів не вжив заходів щодо ознайомлення з матеріалами досудового слідства, що призвело до невиправданого затягування судового розгляду справи.

            Враховуючи викладене, ДП КДКА Хмельницької області приходить до висновку  про необхідність притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

            На підставі викладеного та в силу вимог ст. 21,34,40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст.. 44 Правил адвокатської етики дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області  -

 

                                                                 ВИРІШИЛА :

 

Притягнути  адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, від 03.11.2004р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька область, смт. Стара Синява, вул.. Грушевського, ***) до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

 

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий