Рішення № 29 від 31.07.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 29

31 липня 2019 р.                                                                             м. Хмельницький

 

            Дисциплінарна палата Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н.В. та членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.05.2004р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Герцена, буд. 10, оф. ***, м.Хмельницький, 29000),

в с т а н о в и л а:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності адвоката.

            В скарзі вказується, що 01 лютого 2019 року між Особа_1 та адвокатом укладено договір «Про участь захисника у кримінальному провадженні». Адвокат запросив за участь у процесі 600 доларів. Однак, адвокат не виконував свої професійні обов’язки: не представляв його інтереси в правоохоронних органах, а до слідчого відділу з’явився лише 1 раз. 17.04.2019 року Особа_1 подав заяву адвокату про розірвання договору «Про участь захисника у кримінальному провадженні» від 01.02.2019 через відсутність комунікацій та невиконання своїх професійних обов’язків. 23 квітня 2019 року між Особа_1 та адвокатом укладено додаткову угоду до договору «Про участь захисника у кримінальному провадженні» від 01 лютого 2019 року, якою достроково розірваний договір «Про участь захисника у кримінальному провадженні» від 01 лютого 2019 року. Крім того, адвокат обіцяв повернути кошти, а саме 14000 тисяч гривень. Однак, адвокат не виконав обіцянки та кошти не повернув і уникає з Осоаб_1 будь-яких комунікацій.

            Просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності із наступним поверненням коштів у сумі 14 000 гривень та позбавленням заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру адвокатів.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

            Адвокат був повідомлений про наявність скарги Особа_1 на його прохання було направлено копію скарги на його телефон через Viber, а також через Укрпошту. Однак, у встановлений строк не надав письмове пояснення.  

            Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

            За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

            У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

            Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

            За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

            Отже, в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку (порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики).

            На підставі викладеного дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката  наявні ознаки дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

ВИРІШИЛА:

 

            Порушити стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.05.2004р., видане Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Герцена, буд. 10, оф. ***, м.Хмельницький, 29000), дисциплінарну справу. 

            Призначити справу до розгляду на 21.08.2019р. на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.

            Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий